Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Antoni Płóciniak
(1890-1980), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 15 maja 1890 roku w Chwałkowie jako syn Walentego i Franciszki z d. Dąbkiewicz. W latach 1896-1904 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie. Po ukończeniu nauki pracował w gospodarstwie rodziców.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do śremskiego batalionu powstańczego. 13 stycznia 1919 roku wraz ze swoją formacją wyruszył na front pod Leszno, gdzie walczył na odcinku Pawłowice w 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego.

Ożenił się 8 listopada 1922 roku w Chwałkowie z Agnieszką Janiszewską i tam, wspólnie z żoną prowadził do końca życia gospodarstwo rolne. Po II wojnie światowej należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 31 stycznia 1980 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Dokumenty Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcy plutonu w 2 kompanii batalionu śremskiego


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.