Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Adam Baranek
(1894-1921), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 9 sierpnia 1894 roku w Chwałkowie Kościelnym jako syn gospodarza Tomasza Baranka i Jadwigi z d. Mikołajczak. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie. Pracował w gospodarstwie rodziców do momentu powołania do armii niemieckiej. Walczył na frontach I wojny światowej.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Na ochotnika wstąpił do wojsk powstańczych. Najprawdopodobniej przebył szlak powstańczy z 2 kompanią śremską, jak jego sąsiedzi z Chwałkowa. Ze względu na przedwczesną śmierć, trudno ustalić konkretne informacje.

Zmarł 2 kwietnia 1921 roku w Chwałkowie na zapalenie płuc. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.


ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.