Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Świerkowski
(1900-1975), Kiełczynek

Urodził się 9 października 1900 roku w Kiełczynku jako syn Piotra i Marianny z d. Tadeuszewska.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Pod koniec grudnia 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej w Książu. Wraz z oddziałem ksiąskiej SL wyruszył w nocy 30 grudnia 1918 roku do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu. Po powrocie następnego dnia brał udział w przejmowaniu władzy w Książu. Został przydzielony do pracy w polskim Magistracie [jak sam podaje - tej informacji nie udało nam się potwierdzić w innym źródle]. 15 lutego zostaje powołany do Armii Wielkopolskiej z przydziałem do 2 Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej (później 17 PAPWlkp). Ze swoja formacją brał udział w walkach m.in. pod Zdunami. 17 października 1921 roku został bezterminowo urlopowany z wojska.

Do końca życia prowadził gospodarstwo rolne w Kiełczynku. W 1948 roku założył w Kiełczynku winnicę na 3000 krzewów. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. W latach 70. otrzymał awans na podporucznika WP za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 3 grudnia 1975 roku w Poznaniu.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 08.29-0.353 z dnia 1968-08-29

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Wspomnienia Józefa Jackowiaka


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.