Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Antoni Dębski
(1896-1973), Kołacin

Urodził się 16 maja 1896 roku w Kołacinie jako syn Ignacego i Katarzyny z d. Talarczyk.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego pod dowództwem ppor. Tomasza Paula. Początkowo został wysłany z kompanią do Biedruska w celu ochrony zdobytych magazynów wojskowych, jednak już 6 lutego kompanię przeniesiono na front pod Rawicz. Walczył pod Miejską Górką, Słupią, Stwolnem, Zielona Wsią i Wydawami. Brak informacji jak długo pozostał w wojsku.

Miał żonę Bertę. Zmarł w 1973 roku.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 01.09-0.4 z dnia 1960-01-09

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.