Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Bolesław Biskup
(1898-?), Książ

Urodził się 30 marca 1898 roku w Klein Räschen jako syn Wojciecha i Antoniny z d. Kominek. W tym czasie rodzice przebywali na emigracji zarobkowej w Brandenburgii. Najwyraźniej jednak rodzina powróciła do Książa, ponieważ Bolesław wziął udział w powstaniu wielkopolskim.

Powstanie wielkopolskie
Józef Jackowiak wymienia Bolesława Biskupa jako towarzysza broni w powstaniu wielkopolskim, zatem z dużym prawdopodobieństwem 6 stycznia 1919 roku wstąpił do powstańczego batalionu śremskiego i 13 stycznia wyruszył z 2 kompanią na front pod Leszno.

Ożenił się 15 kwietnia 1922 roku z Michaliną Dera. Ślub miał miejsce w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie pełnił funkcję młodszego dozorcy Straży Celnej. Dalsze jego losy sa nam nieznane.

ŹRÓDŁA:
Wspomnienia Józefa Jackowiaka


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.