Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Andrzej Hoffmann
(1898-?), Świączyń

Urodził się 14 października 1898 roku w Świączyniu jak syn Chryzostoma i Józefy z d. Jankowiak.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
31 stycznia 1919 roku zgłosił się do wojsk powstańczych w batalionie śremskim. Tam otrzymał przydział do jazdy konnej i 3 lutego 1919 roku wstąpił w szeregi 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich (później 15 PU Poznańskich). W maju 1919 roku, w 4 szwadronie pod dowództwem ppor. Janusza Czarneckiego brał udział m.in. w walkach o Kcynię. Należy przypuszczać, że walczył ze swoim pułkiem na wojnie polsko-bolszewickiej, bowiem został zwolniony do cywila 14 sierpnia 1920 roku.

Ożenił się 7 stycznia 1923 roku w Gogolewie z Ludwiką Łukaszak. Nie posiadamy o nim żadnych więcej informacji.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.13-0.916 z dnia 1958-11-13

ŹRÓDŁA:
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.