Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Zaświadczenie Stanisław Garbarczyk. CAW 1958 r.  [»]

Zaświadczenie wydane przez Centralne Archiwum Wojskowe w dniu 10 listopada 1958 r. o treści:
Na podstawie akt znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym zaświadczam, że Garbarczyk Stanisław ur. 23. 04. 1897 r. pełnił służbę wojskową w 57 pułku piechoty od dnia 24. 01. 1919 r. i w składzie tej jednostki brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim.
PODSTAWA: akta pers. nr 3535.
SZEF CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO
podpis nieczytelny

Pieczęć CAW
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.