Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Dokument śmierci powstańca Wilhelma Adamskiego  [»]

Dokument wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego w Książu 22 listopada 1938 roku, potwierdzający śmierć Wilhelma Adamskiego na powstańczym froncie pod Rawiczem (w Miejskiej Górce) dnia 8 lutego 1919 roku. Wilhelm Adamski jest jednym z trzech poległych powstańców wielkopolskich wymienionych na pomniku Powstańców na cmentarzu parafialnym w Książu Wielkopolskim.
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.