Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Sztandar TPiW w Chwałkowie Kościelnym. 1925 r. (awers)  [»]


Sztandar Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Chwałkowie Kościelnym.
W dniu 13 kwietnia 1925 roku mieszkańcy Chwałkowa Kościelnego byli świadkami wielkiej uroczystości. Staraniem ks. Jana Ludwiczaka, miejscowe koło Towarzystwa Powstańców i Wojaków otrzymało sztandar. W uroczystości tej wzięli udział, prócz licznie zgromadzonych mieszkańców Chwałkowa i okolicznych wsi, zaproszeni goście ze starostą śremskim panem Wilczkiem na czele. Starosta Wilczek po uroczystej mszy świętej dokonał ceremonii wręczenia sztandaru. Fundatorami sztandaru byli między innymi: starosta śremski p. Wilczek, Katolickie Stowarzyszenie Robotników w Chwałkowie Kościelnym, koło Towarzystwa Powstańców i Wojaków z Kórnika, Towarzystwo Powstańców i Wojaków z Książa i Stowarzyszenie Młodych Polek. Wręczenie sztandaru byłym powstańcom wielkopolskim z Chwałkowa Kościelnego było wyrazem wielkiego uznania dla ich wkładu w wyzwolenie Wielkopolski spod panowania pruskiego, okupione śmiercią 10 towarzyszy broni.

2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.