Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Życiorys Antoniego Adamczaka pisany własnoręcznie  [»]

Własnoręcznie spisany życiorys powstańca wielkopolskiego i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej Antoniego Adamczaka. Nie jest datowany, lecz z treści (udział w wojnie polsko-bolszewickiej, do czego nikt się nie przyznawał po II wojnie światowej z oczywistych względów) wynika, że był pisany jeszcze przed II wojną światową. Najprawdopodobniej powstał na fali akcji weryfikowania powstańców wielkopolskich rozpoczętej w 1936 roku po utworzeniu Związku Powstańców Wielkopolskich.
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.