Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Józef Jackowiak - życiorys. Książ 1965 r.  [»]


Życiorys powstańca wielkopolskiego Józefa Jackowiaka (1899 - 1994) z Książa napisany 17 lutego 1965 r. Zawiera informacje o przebiegu drogi powstańczej, przydziały służbowe i nazwiska dowódców.
Dokument w formie kopii maszynopisu na kartce A4.
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.