Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Patent Krzyża Pamiątkowego dla matki poległego powstańca wielkopolskiego, Huldy Adamskiej  [»]

Dokument o treści:
No270
PATENT.
Na podstawie dekretu KOMISARJATU NACZELNEJ RADY LUDOWEJ w POZNANIU z dnia 22. kwietnia 1919.r. nadaję niniejszem Pani Huldzie Adamskiej zam. w Kiełczynku (pow. śremski)
jako Matce szeregowca Wilhelma Adamskiego z 11-go pułku Strzelców Wlkp. poległego w walkach za wolność Ojczyzny w dniu 8. lutego 1919 roku. KRZYŻ PAMIĄTKOWY.
Poznań, dnia 21. sierpnia 1919.
Głównodowodzący Wojsk Polskich b. zab. pr.
Podpis Dowbor Muśnicki generał piechoty.

Oryginał dokumentu przekazany przez panią Krystynę Stachowiak do muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie.
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.