Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Pomnik Powstańców Wielkopolskich Chwałkowo Kościelne.  [»]

Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym przed remontem (Jezus ma ręce skierowane ku górze, a tablica nie jest skorygowana).
Pomnik ustawiono na mogile Stanisława Szymczaka, który w walkach pod Robczyskiem 9 lutego 1919 roku został ranny i zmarł w wyniku odniesionych ran. Na tablicy umieszczono także nazwiska 9 chwałkowian poległych na polu walki i pochowanych na miejscu. Jest to ich grób symboliczny.
Tablica na pomniku wymienia: Szymczak Stanisław, Koch Stanisław, Dziasek Stanisław, Skrzypiński Józef, Wojtkowiak Józef, Filipowiak Bolesław, Skrzypczak Jan, Wesołek Marcin, Wojtkowiak Ludwik, Dudziak Michał.
Odsłonięcie pomnika nastąpiło 6 stycznia 1929 roku, w 10. rocznicę wstąpienia chwałkowiaków do powstańczego batalionu śremskiego.
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.