Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Kazimierz Wawrzyniak potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim  [»]

Zaświadczenie wystawione przez Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcę odcinka "Robczysko" na powstańczym froncie pod Lesznem, potwierdzające udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim i walkach na jego froncie.
Data dokumentu - 11 maja 1937 - sugeruje, że dokument powstał na potrzeby weryfikacji Józefa Jackowiaka jako powstańca.
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.