Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Odznaka Towarzystwa Powstańców i Wojaków Chwałkowo Kościelne.  [»]


Odznaka organizacyjna Towarzystwa Powstańców i Wojaków z Chwałkowa Kościelnego.
Związek Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich RP został powołany 7 kwietnia 1922 r., nieco później powstały lokalne koła o zasięgu gminnym lub nawet jednej wsi. Pod koniec lat 20. nastąpiło rozbicie ruchów kombatanckich. Z organizacyjnego chaosu najsilniejszy wyszedł Zwiazek Weteranów Powstań Narodowych 1914-1919.
J. Wawrzyniak, Śrem w powstaniu wielkopolskim
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.