Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Założenie Koła Związku Weteranów Powstań Narodowych w Książu. Jutro 1936 r.  [»]

Z Okręgu Wielkopolskiego

Założenie nowego Koła. Zarząd Okręgowy zatwierdził założenie nowego Koła w Książu powiat Śrem. Równocześnie Zarząd Okręgu zatwierdził Zarząd wymienionego Koła w następującym składzie: Druh Perz Jan, prezes - Rybak Szczepan, wiceprezes - Zwierzchlewski Franciszek, sekretarz - Skrzypiński Jan, zast. sekretarza - Jackowiak Józef, skarbnik - Binkowski Czesław, ławnik - Król Ludwik, ławnik.
Do życzeń władz organizacyjnych dołącza się i swoje redakcja "Jutra".


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.