Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Grupy Leszno  [»]

Legitymacja Odznaki "Grupy Leszno" Kazimierza Wawrzyniaka z Chwałkowa Kościelnego.
Odznakę ustanowiono w 10. rocznicę rozpoczęcia walk powstańczych o zdobycie Leszna, 6 stycznia 1929 roku. Przyznawano ją szczególnie zasłużonym powstańcom, w czym aktywnie uczestniczył właśnie Kazimierz Wawrzyniak, plutonowy w Grupie "Leszno".
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.