Wojsko Polskie Kościuszki w roku 179416 tablic obejmujących 105 figur z natury rysowanych przez Michała Stachowicza, malarza krakowskiego, który żył za czasów Kościuszki i 6 tablic rysowanych podług źródeł współczesnych przez Walerego Eljasza. Poznań, nakładem Księgarni Katolickiej, 1894
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.