Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Brzóstownia | Charłub | Chrząstowo | Chwałkowo Kościelne | Dębniak | Feliksowo | Gogolewko | Gogolewo | Jarosławki | Kiełczyn | Kiełczynek | Kołacin | Konarskie | Konarzyce | Książ | Książek | Łężek | Ługi | Mchy | Międzybórz | Obreda | Radoszkowo | Radoszkowo Drugie | Sebastianowo | Sroczewo | Świączynek | Świączyń | Włościejewice | Włościejewki | Zaborowo | Zakrzewice | Zakrzewo | Zawory | Związane z gminą

Włościejewki

Zdjęcia i ryciny
40-lecie pracy nauczyciela Franciszka Kasperskiego
Dwór Włościejewki około 1911 roku.
Dwór Włościejewki. 1914 r.
Kościół Włościejewki. Rycina 1903 r.
Napoleon Bonaparte i Andrzej Niegolewski. 1808 r.
Pałac Włościejewki 1911 r. Projekt Paul Pitt.
Pocztówka Włościejewki 1910 r.
Pocztówka Włościejewki 1911 r.
Polichromia ścienna. Kościół NMP Włościejewki, 2 poł. XV w.
Pracownicy leśni Wilhelma Beyme. Włościejewki lata 30. XX w.
Pułkownik Andrzej Niegolewski. Włościejewki 1852 r.
Rodzina Domachowskich - Włościejewki 1925 r.
Spichlerz Włościejewki 1992 r.
Stowarzyszenie młodzieży. Włościejewki, 1930 r.
Władysław Niegolewski pomnik. 1894 r.
Władysław Niegolewski portret. Lata 70. XIX w.
Władysław Niegolewski - pocztówka z serii
Wstążka od czepca z Włościejewek. Rys. Jan Horowski.
Zajazd Włościejewki. I poł. XIX w.

Dokumenty
Legat Andrzeja Niegolewskiego. Włościejewki 1823 r.
Nekrolog ks. Hipolit Kowalski. Włościejewki 1926 r.
Pieczątka korespondencyjna szkoła Włościejewki 1935 r.
Pieczątka Majątek Włościejewki 1932 r. Wilhelm Beyme.
Pieczątka Majętność Włościejewki. Wilhelm Beyme. 1932 r.
Pieczęć Dozór kościelny, Włościejewki 1879 r.
Pieczęć Kościół parafialny we Włościejewkach 1954 r.
Pieczęć parafii Włościejewki. 1785 r.
Pieczęć wsi Włościejewki. 1879 r.
Plebania dla Włościejewek. Projekt architektoniczny 1901 r.
Władysław Niegolewski, akt chrztu. Włościejewki 1819 r.

Dawna prasa
Anna z Krzyżanowskich Niegolewska - zgon. 1871 r.
Odpust we Włościejewkach. Goniec Wielkopolski - 1880 r.
Organistówka we Włościejewkach. Goniec Wielkopolski - 1926 r.
Podziękowanie Kazimierza Niegolewskiego. Wiarus - 1874 r.
Pożar posiadłości pana Maja. Włościejewki. Postęp - 1904 r.
Weteran 1830 r. Ciszak, Włościejewki. Goniec Wielkopolski - 1881 r.
Włościejewki-sprzedaż. Dziennik Poznański 1884 r.
Zajęcie probostwa Włościejewki. Dziennik urzędowy - 1874 r.
Zajęcie probostwa Włościejewki. Wiarus - 1874 r.

Ludzie
płk Andrzej Niegolewski
dr Władysław Niegolewski
ks. Ludwik Rybka
Bolesław Skrzypczak
Franciszek Wojciechowski
Walenty Wojciechowski

Legendy
Cudowny kamień. Legenda o Włościejewkach
Włościejewki. Kamień z odciskiem stóp Matki Boskiej i dzwon

Przedmioty
200-lecie Odsieczy Wiedeńskiej.
Medal Świętej Heleny 1857 r. Andrzej Niegolewski Włościejewki.

Artykuły
Andrzej Niegolewski - ekshumacja. 1923 r.
Andrzej Niegolewski - pogrzeb. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1857 r.
Cudowny kamień we Włościejewkach - opis Maksymiliana Barucha. 1907 r.
Historia kościoła we Włościejewkach, 1907 r.
Kartka z kalendarza 1920 r. Włościejewki.
Katalog zabytków 1961 r. Włościejewki.
Kościół i cudowny obraz. Włościejewki 1903 r.
Kościół we Włościejewkach. Kurjer Poznański 1932 r.
Kościół we Włościejewkach. Opis 1859 r.
O kościele i obrazie Najśw. Panny we Włościejewkach. 1920 r.
Przyczynek do kwestyi wyrytych stóp na kamieniach. 1894 r.
Władysław Niegolewski - odsłonięcie pomnika. 1894 r.
Władysław Niegolewski - wspomnienie. Tygodnik Ilustrowany - 1885 r.
Wywiezienie ks. Bąka. Włościejewki 1874 r.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod redakcją Filipa Sulimierskiego

Tom XIII, rok wydania 1893, str.718


2012-2021 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe