Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z

dr Władysław Niegolewski
ur. 1819 - zm. 1885
poseł w pruskim parlamencie, adwokat

Biogram

Ziemianin, prawnik z wykształcenia, działacz społeczny i polityk wielkopolski. Urodził się 12 września 1819 r. we Włościejewkach. Był synem Andrzeja Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich. Uczył się w Gimnazjum Marii Magdaleny oraz w Gimnazjum Fryderyka Wilhelma w Poznaniu. Po zdaniu egzaminów maturalnych rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Bonn, gdzie w 1845 r. otrzymał tytuł doktora obojga praw. W marcu 1846 r. uczestniczył w nieudanej próbie zdobycia Cytadeli poznańskiej. Został uwięziony, a następnie uniewinniony w procesie berlińskim. W marcu 1848 r. przyłączył się do Komitetu Narodowego w Poznaniu.

W 1849 bronił Jakuba Krauthofera-Krotowskiego przed sądem przysięgłych w Poznaniu. W roku 1855 ożenił się z Wandą Kwilecką. Jako poseł do sejmu pruskiego w 1859 zdemaskował prowokację antypolską prezesa policji w Poznańskiem Edmunda Baerensprunga i śmiało ścierał się z Ottonem von Bismarckiem. W czasie powstania styczniowego działał w tajnym Komitecie Działyńskiego, zaopatrywał w broń kolumny generała Edmunda Taczanowskiego, walczył w bitwach pod Pyzdrami i Ignacewem. W lipcu 1863 r. aresztowany i przewieziony do więzienia w Berlinie. Został skazany na dwa lata więzienia.

W świeżo ukonstytuowanym w 1871 Reichstagu został pierwszym prezesem Koła Polskiego. Był współredaktorem „Gońca Wielkopolskiego” i członkiem dyrekcji poznańskiego Bazaru, gdzie organizował m.in. obchody dwusetnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Gospodarzył w Morownicy pod Śmiglem. Władysław Niegolewski zmarł 19 marca 1885 r. w Poznaniu.


Źródło: Wielkoposka pod zaborem pruskim 1815-1918
Autor: Jerzy Kozłowski

Miejsce: Włościejewki

Sygnatura: OS-00164
Fot.: Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928
Autor: Lech Trzeciakowski
Powiązane zdjęcia i ryciny:
Powiązane wycinki prasowe:


2012-2021 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe