Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z

Józef Janowski
ur. 1897 - zm. 1976
powstaniec wielkopolski

Biogram
Urodził się 2 marca 1897 roku w Dolsku jako syn Stanisława i Franciszki z d. Przybylska. W latach 1904-1911 uczęszczał do szkoły powszechnej w Dolsku. W 1913 roku wyjechał zarobkowo do Westfalii. W 1916 roku został powołany do armii niemieckiej i walczył na frontach pierwszej wojny światowej. Wrócił do domu z końcem 1918 roku.

Powstanie wielkopolskie
W drugiej połowie grudnia 1918 roku wstąpił do oddziału Straży Ludowej na odcinku Książ-Mchy. Brał udział w wymarszu ksiąskiej SL na rozbrajanie garnizonu w Śremie w nocy 30 grudnia 1918 roku. Na początku stycznia zaciągnął się na ochotnika do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Wraz z kompanią brał udział w walkach pod Rawiczem i został wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP). Po powstaniu odbywał służbę zasadniczą w macierzystym pułku do lipca 1921 roku.

Po zwolnieniu z wojska wyjechał zarobkowo na Górny Śląsk. Pracował do 1924 roku i został zwolniony z powodu braku pracy. Ożenił się 13 listopada 1923 roku w Książu z Marią Sadzisz. W latach 1924-1935 był bezrobotny i imał się prac dorywczych. W maju 1935 został przyjęty do Zarządu Gminnego Książ na stanowisku inkasenta terenowego. W czasie okupacji był zatrudniony w Magistracie w Książu jako robotnik. Po zakończeniu wojny wrócił do pracy inkasenta w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Książ-Konarzyce. W 1958 roku przeszedł na rentę inwalidzką. Zmarł 17 czerwca 1976 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Brązowy Krzyż Zasługi
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.31-0.1064 z dnia 1958-12-31
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Źródło: Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej
Autor: Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek

Miejsce: Kiełczynek

Sygnatura: OS-00133

Powiązane zdjęcia i ryciny:
Powiązane dokumenty:
Powiązane wycinki prasowe:
Powiązane artykuły:


2012-2021 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe