Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Antoni Płóciniak w 69 Pułku Piechoty  [»]

Korpus podoficerski 2 kompanii batalionu zapasowego 69 Pułku Piechoty. W IV rzędzie drugi od prawej Antoni Płóciniak. 69 PP to przed wcieleniem Wielkopolski do II Rzeczypospolitej w styczniu 1920 roku 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich, uformowany na froncie powstańczym m.in. pod Rawiczem. Na czapkach nie ma już powstańczego trefla, zatem wiosna 1920 lub później
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.