Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Misja

Nadrzędnym celem stworzenia i wypełniania treścią portalu WIR jest skumulowanie, usystematyzowanie i prezentacja wszystkich zachowanych zasobów (zdjęć, dokumentów, map, rycin i obrazów, artykułów z dawnej prasy, a także legend), które opowiadają historię terenów obecnej gminy Książ Wielkopolski. Koncentrujemy się nie tylko na wydarzeniach ważnych, ale też na codzienności.

Istotne jest, by każde zdjęcie, każdy dokument, ale też każdy zachowany dawny przedmiot codziennego użytku, zostały tu zaprezentowane, a ich opis miał wartość edukacyjną.

Prezentujemy sylwetki osób, które w swoim czasie odcisnęły swoje piętno na wydarzeniach, jakie miały miejsce.
Strategia portalu WIR

  1. Angażujemy do zespołu każdego, kto podobnie jak my, odczuwa potrzebę promowania wiedzy o naszej przeszłości.
  2. Realizujemy akcje zewnętrzne w celu promowania portalu, zachęcania do współpracy i pozyskania nowych zasobów.
  3. Otwieramy się na wszelkie sugestie i uzupełnienia prezentowanych na portalu treści.
  4. Dbamy o czytelność i najwyższą jakość prezentowanych informacji.
  5. Zawsze podajemy imienne źródło informacji.
  6. Na stronach internetowych nie udostępniamy zasobów w jakości do druku.
  7. Nie konkurujemy, a kooperujemy.

Realizacja

WIR powstała w 2012 roku pod auspicjami Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Od tamtej pory portal jest prowadzony społecznie przez zespół redaktorów-pasjonatów.

Zgodnie ze strategią, WIR wychodzi na zewnątrz. Redaktorzy WIR inicjują wystawy, warsztaty, publikacje: W grudniu 2013 roku zdigitalizowaliśmy Księgi protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu. Zostały zapisane w formacie DjVu, poddane transkrypcji i konserwacji introligatorskiej.
Działania te sfinansował Narodowy Instytut Audiowizualny w ramach programu Archiwistyka Społeczna.

Przygotowujemy też i prowadzimy multimedialne prelekcje o historii lokalnej. Wygłaszamy je podczas gminnych uroczystości i wydarzeń, a także w szkołach.

W czerwcu 2015 roku ukonstytuowaliśmy się w "podmiot prawny" - powołaliśmy Stowarzyszenie Nasza Gmina, które zgodnie z naszą wolą, jako twórców WIR, jest oficjalnym właścicielem portalu.

2012-2023 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe