Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Budynki i budowle | Handel | Kultura i sztuka | Majątki ziemskie | Monety, medale, odznaczenia
Obyczaje i moda | Organizacje i stowarzyszenia | Pocztówki | Powstanie Wielkopolskie | Przedsiębiorstwa
Rolnictwo | Rzemiosło i usługi | Szkoły | Wiosna Ludów | Władze i instytucje
Wojna polsko-bolszewicka | Wspólnoty wyznaniowe | Wydarzenia | Życie codzienne

Władze i instytucje

Zdjęcia i ryciny
Bank Ludowy Mchy. 1939 r.
Bank Ludowy Mchy. Lata 30. XX w.
Burmistrz Edmund Borys w Urzędzie Stanu Cywilnego w 1935 r.
Chwałkowo Kościelne, Bank Ludowy 1932 r.
Józef Szczepański borowy z Książa
Michał Wojtysiak, powstaniec wielkopolski, listonosz, Książ 1930 r.
Pracownicy magistratu w Książu ok. 1930 r.
Pracownicy magistratu w Książu, końcówka lat 30-tych.
Pracownicy Urzędu Pocztowego w Książu 1925 r.
Roboty drogowe. Szosa Książ - Mchy, sierpień 1930 r.
Skład osobowy Magistratu. Książ 1929 r.
Tomasz Grześkowiak w wojsku niemieckim 1914 r.
Władybóg Wilibald Pommrich nagrobek, Książ 2014 r.
Zarząd Gromadzkiej Rady Narodowej i sołtysi. Książ koniec lat 40-tych XX w.
Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Ludowego w Chwałkowie Kościelnym 1932
Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Ludowego w Mchach 1912

Dokumenty
Andrzej Rószczka - dokument tożsamości z 1923 r.
Bank Ludowy - Mchy rok 1903 - winieta wekslowa.
Bank Ludowy Książ, sprawozdanie za rok 1911.
Bank Spółdzielczy Książ Wielkopolski. Pieczątka 1986 r.
Datownik urzędowy Wójtostwo Książ. 1931 r.
Dokument śmierci powstańca Wilhelma Adamskiego
Dowód Osobisty Kazimierz Jackowiak. Brzóstownia 1935 r.
Dowód osobisty Walenty Józefiak. 1937 r.
Dowód Osobisty. Czesław Skałecki. Książ 1937 r.
Dowód wpłaty dobrowolnego datku na Skarb Polski przy NRL w 1919 r.
Dyplom z okazji 65. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Franciszka Krakowiaka
Gromadzka książka meldunkowa. Mchy.
Karta Powołania Kazimierz Jackowiak. 1939 r.
Kasa Miejska w Książu - 1947 r.
Kasownik pocztowy Emchen. Mchy 1942 r.
Kasownik pocztowy Książ Poznański. 1925 r.
Kasownik pocztowy Xions 1887 r. Książ.
Kennkarte Franciszka Świdurska. 1943 r.
Konarskie. Pieczęć sądowa 1795 r.
Legitymacja osobista żołnierza Stanisława Garbarczyka z 1938 r.
Mandat karny Franciszek Matuszak Mchy. Emchen 1941 r.
Michał Wojtysiak, dyplom 25 lat pracy, Książ 1945 r.
Nadleśnictwo Państwowe Książ - 1946 r.
Nakaz płatniczy dla Franciszka Bojaka
Nazwy ulic. Książ 1934 r.
Pieczątka - Kontrola Poczty Książ / Xions 1919 r.
Pieczątka Bank Ludowy Książ 1935 r.
Pieczątka Bank Ludowy Mchy 1937 r.
Pieczątka Bank Ludowy Mchy. 1911 r.
Pieczątka Bank Ludowy. Książ 1973 r.
Pieczątka Bank Ludowy. Volksbank Książ 1914 r. (Xiąż, Xions).
Pieczątka Banku Ludowego w Chwałkowie. 1929 r.
Pieczątka Biblioteka Książ 1948 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1936 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1946 r.
Pieczątka doktora Ratajskiego. Książ 1945 r.
Pieczątka Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczątka GS Książ, 1977 r.
Pieczątka nagółwkowa zarządu magistratu i policji. Książ 1898 r.
Pieczątka nagółwkowa zarządu magistratu i policji. Książ 1908 r.
Pieczątka Ośrodek Zdrowia. Książ 1955 r.
Pieczątka pocztowa władz okupacyjnych Tiefenbach 1940 r.
Pieczątka pocztowa Xiondz. 1852 r. Xions. Książ.
Pieczątka pocztowa Xions 1862 r. Książ.
Pieczątka Posterunek MO Książ 1946 r.
Pieczątka Posterunku Milicji Obywatelskiej w Książu - 1946 r.
Pieczątka Sołtys gromady Sroczewo. 1939 r.
Pieczątka Urząd Rejonowy Książ 1919 r. Xions
Pieczątka urzędu pocztowego, Xions 1920 r.
Pieczątka. Kasownik numeryczny Xions. Książ 1850 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Książ 1928 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Schonz. Książ 1944 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Tiefenbach. Książ 1942 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Xions 1914 r. Książ.
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1938 r.
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1948 r.
Pieczęć - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Książ 1950 r.
Pieczęć - Urząd Policyjny. Książ 1921 r.
Pieczęć - Zarząd Gminny w Książu. 1937 r.
Pieczęć - Zarząd Miejski w Książu ok. 1939 r.
Pieczęć - Zarząd Miejski w Książu ok. 1945 r.
Pieczęć Burmistrz Książa Wielkopolskiego 2004 r.
Pieczęć do listów. Zarząd Gminny Książ 1945 r.
Pieczęć Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczęć Komenda Milicji Książ 1945 r.
Pieczęć Królewski Urząd Rejonowy Książ Xions 1902 r.
Pieczęć Magistrat Xions. Książ 1851 r.
Pieczęć magistratu Książ. Xions 1915 r.
Pieczęć miasta Książ. SIGILLUM OPIDI KXIASZ 1650 r.
Pieczęć miejska z herbem. Książ 1923 r.
Pieczęć miejska z herbem. Książ 1926 r.
Pieczęć pocztowa Książ Poznański. 1925 r.
Pieczęć pocztowa Xions, Książ 1876 r.
Pieczęć pocztowa. Książ (Xions) 1870 r.
Pieczęć posterunku pruskiej policji Książ. Xions 1915 r.
Pieczęć Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Książu. 1959 r.
Pieczęć sądu patrymonialnego Książ 1796 r. (Xions)
Pieczęć Sołectwo Książek 1934 r.
Pieczęć Sołectwo Włościejewice. 1934 r.
Pieczęć sołtysa Mchy 1909 r.
Pieczęć Urząd Stanu Cywilnego. Książ 1920 r.
Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego Książ 1930 r.
Pieczęć urzędu stanu cywilnego Mchy. Emchen 1878 r.
Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego. Książ 1930 r.
Pieczęć władz okupacyjnych Tiefenbach 1941 r. Książ.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Schonz (Xions) 1944 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Schonz 1945 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1939 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r. (2)
Pieczęć Wójt Obwodu Ksiąskiego. 1928 r.
Pieczęć Wójt Obwodu Książ. 1933 r.
Pieczęć wsi Gogolewo. 1876 r.
Pieczęć wsi Włościejewki. 1879 r.
Pieczęć wsi Zaborowo. 1888 r.
Pieczęć Zarząd Gminny Książ 1937 r.
Przebieg służby wojskowej Jana (Jonasza) Grześkowiaka w I wojnie światowej
Quittungskarte Jędrzejczak Kazimierz. Emchen 1941 r. Mchy.
Sołtys Wawrzyniec Nawrot. Konarzyce 1938 r.
Stammbuch Piechocki. Rodzinna książka urodzin. Mchy 1911 r.
Stempel wagowy Xions. 1941 r.
Świadectwo Antoniego Grocholskiego zwolnienia z armii niemieckiej
Świadectwo moralności Kazimierz Jackowiak. Książ 1947 r.
Urząd pocztowy, Książ 1920 r.
Wójtostwo obwód Książ. Pieczątka 1933 r.
Życiorys wojskowy majora Romana Garbarczyka

Dawna prasa
Bank Ludowy Książ - walne zebranie. Wielkopolanin - 1915 r.
Bilans Kasy oszczędności i pożyczki. Książ. Orędownik - 1886 r.
Konkurs. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów 1930 r.
Zajęcie probostwa Włościejewki. Dziennik urzędowy - 1874 r.

Ludzie
Zofia Banaszyńska
Edmund Borys
Jan Cyplik
Józef Jackowiak
dr Jan Mieczysław Karchowski
dr Samuel Kristeller
Wawrzyniec Nawrot
Jan Niedzielski
dr Władysław Niegolewski
sierż. Stanisław Płótniak
dr Władybóg Wilibald Pommrich
Ludwik Weinert

Przedmioty
Krzesło burmistrza Edmunda Borysa.
Plombownica Zarząd Miejski Książ. 1939 r.
Szyld informacyjny Magistrat Książ 1939 r.
Szyld ubezpieczenia przeciwpożarowego Bank Ludowy Mchy 1912 r.

Artykuły
Wybory 1861 r. w obwodzie Książ. Dziennik Poznański.
Zmiana nazw Gogolewko i Konarzyce. Postęp 1905 r.


2012-2022 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe