Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Budynki i budowle | Handel | Kultura i sztuka | Majątki ziemskie | Monety, medale, odznaczenia
Obyczaje i moda | Organizacje i stowarzyszenia | Pocztówki | Powstanie Wielkopolskie | Przedsiębiorstwa
Rolnictwo | Rzemiosło i usługi | Szkoły | Wiosna Ludów | Władze i instytucje
Wojna polsko-bolszewicka | Wspólnoty wyznaniowe | Wydarzenia | Życie codzienne

Szkoły

Zdjęcia i ryciny
Bal kostiumowy - 1928 r.
Budowa Szkoły Powszechnej, Książ 1934 r.
Dziatwa szkolna. Mchy 1938 / 39r.
Dzieci szkolne. Konarzyce, lata 50/60. XX w.
Grono nauczycielskie gminy Książ.
Imieniny Marszałka Piłsudskiego. Chwałkowo Kościelne 1931 r.
Imieniny Marszałka Piłsudskiego. Książ, 1934 r.
Imieniny marszałka Piłsudskiego. Szkoła Mchy 1933 r.
Jasełka po wojnie. Książ 1946 r.
Klasa I, II, III. Mchy 1929 r.
Klasa I. Szkoła. Zaborowo 1957 r.
Klasa II i III. Szkoła. Zaborowo 1960 r.
Klasa VI, Szkoła Podstawowa Konarzyce 1956 r.
Klasa VII Szkoły Powszechnej. Książ 1927/1928 r.
Klasa VII. Szkoła Zaborowo 1960 r.
Klasa VII. Szkoła Zaborowo 1973 r.
Kurs gotowania, Książ 1938r.
Kurs uzupełniający. Książ, koniec lat 40.
Kurs uzupełniający. Szkoła Powszechna. Książ 1947 r.
Niemiecka szkoła dla polskich dzieci 1941 r.
Nowy budynek Szkoły Powszechnej, Książ 1936 r.
Ochronka, Chwałkowo 1929 r.
Przedszkole 2. Mchy, 1962 r.
Przedszkole Mchy 1949 r.
Przedszkole. Mchy, koniec lat 50. XX w.
Przedszkole. Mchy, koniec lat 50. XX w. (2)
Przedszkole. Mchy, koniec lat 50. XX w. (3)
Przedszkole. Mchy, lata 50. XX w.
Publiczna Szkoła Powszechna w Książu ~1934 r.
Publiczna Szkoła Powszechna we Mchach 1935 r.
Rodzina państwa Wyrembków. Zakrzewice 1939 r.
Szkolne inspekty. Gogolewo, lata 50. XX w.
Szkoła ewangelicka w Książu rok 1905.
Szkoła ewangelicka w Książu rok 1910.
Szkoła Podstawowa Gogolewo lata 60. XX w.
Szkoła Podstawowa Książ 1969 r. Wycieczka. Lidia Klaczyk.
Szkoła Podstawowa Książ. ok.1950 r.
Szkoła Podstawowa. Chrząstowo, 1950 r.
Szkoła Podstawowa. Chwałkowo Kościelne, 1962/63 r.
Szkoła Podstawowa. Gogolewo 1960 r.
Szkoła Podstawowa. Kołacin 1958 r.
Szkoła Podstawowa. Kołacin, lata 60. XX wieku.
Szkoła Podstawowa. Kołacin, początek lat 60. XX wieku.
Szkoła Podstawowa. Konarzyce 1958 r.
Szkoła Podstawowa. Konarzyce 1959 r.
Szkoła Podstawowa. Konarzyce 1961 r.
Szkoła Podstawowa. Książ 1959 r.
Szkoła Podstawowa. Mchy 1955 r.
Szkoła Podstawowa. Mchy 1959 r. (?)
Szkoła Podstawowa. Mchy 1960 - 1961 r.
Szkoła Podstawowa. Mchy 1961 - 1962 r.
Szkoła Podstawowa. Włościejewice 1956 r.
Szkoła Podstawowa. Włościejewice 1970 r.
Szkoła Podstawowa. Włościejewice 1973 r.
Szkoła Powszechna - Zakrzewice.
Szkoła Powszechna Książ 1941 r. Volksschule Tiefenbach 1941.
Szkoła Powszechna Sebastianowo 1941 r. Volksschule Teichtal 1941.
Szkoła Powszechna w Książu 1935 r. Józef Guzik
Szkoła Powszechna w Książu 1938 r.
Szkoła Powszechna w Książu. 1933 r.
Szkoła Powszechna w Książu. Klasa IV. 1927 r.
Szkoła Powszechna w Książu. Klasa IV. 1931 r.
Szkoła Powszechna w Książu. Klasa VI. 1926 r.
Szkoła Powszechna. Gogolewo 1933 r.
Szkoła Powszechna. Gogolewo 1945 r.
Szkoła Powszechna. Książ 1946 r.
Szkoła Powszechna. Książ 1950 r.
Szkoła Powszechna. Mchy 1935 r.
Szkoła Powszechna. Mchy 1954/55 r.
Szkoła Powszechna. Mchy 1954/55 r. Zdjęcie zbiorowe.
Szkoła Powszechna. Zaborowo 1924 r.
Szkoła Powszechna. Zakrzewice 1938 r.
Szkoła Przysposobienie Rolnicze. Mchy 1949 r.
Szkoła w Gogolewie rok 1926
Szkoła w Zaborowie - przed 1957 r.
Szkoła, Gogolewo 1925 r.
Szkoła, Włościejewice 1926 r.
Szkoła, Zaborowo 1927/1928 r.
Szkoła, Zaborowo 1933 r.
Szkoła. Gogolewo 1929 r.
Szkoła. Gogolewo 1957 r.
Szkoła. Gogolewo, lata 50. XX w.
Szkoła. Zaborowo 1946 r.
Uczniowie szkoły w Książu - 1935 r.
Uczniowie szkoły w Książu - około 1929 r.
Wycieczka do Wambierzyc. SP Książ 1973 r.
Wycieczka do Warszawy. SP Książ 1972 r.
Wycieczka Kraków, Wieliczka, Zakopane. SP Książ 1974 r.

Dokumenty
Józef Guzik Legitymacja 1935 r.
Kartka pocztowa, Thilo, Xions – Schreiber, Schrimm, Książ 1887 r.
Legitymacja szkolna Jan Kaczmarek. Książ 1971 r.
Nadanie imienia abp. A. Baraniaka szkołe w Mchach. 2004 r.
Nauczyciele Konarzyce. Dziennik Urzędowy 1928 r.
Pieczątka - Kath. Schule Chwałkowo ok. 1914 r.
Pieczątka - Katholische Schule Emchen. Mchy 1914 r.
Pieczątka - Katholische Schule Zaborowo 1899 r.
Pieczątka - Publiczna Szkoła Powszechna Chwałkowo po 1945 r.
Pieczątka korespondencyjna szkoła Włościejewki 1935 r.
Pieczątka Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1948 r.
Pieczątka Szkoła Podstawowa Gogolewo. 1961 r.
Pieczątka Zarząd Szkoły Katolickiej. Książ 1925 r.
Pieczątka. Szkoła Podstawowa Chwałkowo. 1972 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Włościejewice, przed 1953 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna Chwałkowo 1929 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna Zakrzewice 1931 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1937 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Mchy 1932 r.
Pieczęć prywatnej szkoły niemieckiej. Książ 1933 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Kołacin 1930 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Mchy 1956 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1957 r.
Pieczęć Rady szkolnej. Książ 1936 r.
Poświęcenie nowej szkoły. Książ 1936 r.
Przedszkole Książ 1967 r.
Stypendium Stanisław Otocki, Gogolewo 1875 – 1880 r.
Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów. Książ Wlkp. 1988 r.
Świadectwo Jerzy Guzik Książ 1937 r.
Świadectwo szkolne Agnieszka Kazyaka. Zaborowo 1899 r.
Świadectwo szkolne Eleonory Günther. Książ 1922 r.
Świadectwo szkolne Jan Strzelczyk. Mchy 1914 r.
Świadectwo szkolne Stanisława Banaszaka
Świadectwo szkolne Walenty Józefiak. Chwałkowo 1914 r.
Świadectwo Szkoły Powszechnej. Książ 1939 r.
Świadectwo Talarczyk Jan. Kołacin 1930 r.
Technikum Rolnicze Książ
Wizytacja szkoły. Zakrzewice 1939 r.
Zbiorcza szkoła gminna w Książu Wlkp., przedszkole w Chwałkowie

Dawna prasa
Alojzy Wyrembek - matura. Nowy Kurier 1931r.
Brak nauczycieli. Chwałkowo, Włościejewki, Włościejewice. 1902 r.
Etat nauczyciela. Goniec Wielkopolski - 1882 r.
Gogolewo, szkoła. Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu 1825r.
Podziękowanie Kazimierza Niegolewskiego. Wiarus - 1874 r.
Wiec oświatowy Książ. Xions. Orędownik - 1912 r.

Ludzie
Leon Bąk
ppor. rez. Bolesław Budzyński
Eleonora Günther
Maria Günther
Józef Guzik
Robert Klitsche
Franciszek Rzekiecki
Alojzy Wyrembek

Przedmioty
25 lat w służbie oświaty. Franciszek Rzekiecki, Książ.
Krzyż, Szkoła Powszechna, Książ, 1939 r.
Tabliczka ewidencyjna szkoła Książ. 1973 r.
Tabliczka szkolna państwa Domagałów. Książ 1935 r.
Tarcza szkolna SP Książ. 1970 r.
Tarcza szkolna. Książ Wlkp. 1974 r.

Artykuły
Jadwiga Ziembowska - biogram. Adam Podsiadły 2010 r.
Rzeczy tyczące się naukowości i wychowania. Piotr Wiecki. Książ 1948 r.


2012-2022 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe