Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Budynki i budowle | Handel | Kultura i sztuka | Majątki ziemskie | Monety, medale, odznaczenia
Obyczaje i moda | Organizacje i stowarzyszenia | Pocztówki | Powstanie Wielkopolskie | Przedsiębiorstwa
Rolnictwo | Rzemiosło i usługi | Szkoły | Wiosna Ludów | Władze i instytucje
Wojna polsko-bolszewicka | Wspólnoty wyznaniowe | Wydarzenia | Życie codzienne

Pocztówki

Zdjęcia i ryciny
Chrząstowo Grosslinde pocztówka 1917 r.
Destylacya Michał Ziembowski
Kościół katolicki w Książu 1920 r.
Książ - dworzec, widok ogólny, urząd obwodowy. 1908 r.
Książ 1913 r. Pocztówka. Mogiły poległych pod Książem roku 1848.
Książ, kościół katolicki, 1927 r.
Książ, ul. Śremska
Mogiła powstańców 1848 r.
Mogiły poległych bohaterów pod Książem z r. 29.4.1848
Mogiły poległych w 1848 r.
Pocztówka Książ 1905 r.
Pocztówka Gruss aus Xions, Książ 1908 r.
Pocztówka Książ panorama. 1905 r.
Pocztówka Książ 1900 r. Xions.
Pocztówka Książ 1902 r. Xions.
Pocztówka Książ Rynek Hotel Weinert 1905 r.
Pocztówka Książ Rynek, przed 1923 r.
Pocztówka Książ Rynek, przed 1930 r.
Pocztówka Książ Wielkopolski 1992 r.
Pocztówka Książ.
Pocztówka Pozdrowienie z Książa. 1915 r.
Pocztówka rysunkowa, Mogiła Powstańców z 1848 r. Książ 1948 r.
Pocztówka widok południowo-wschodni rynku. II wojna.
Pocztówka wieloobrazkowa Książ 1912 r.
Pocztówka Włościejewki 1910 r.
Pocztówka Xions, Książ 1904 r.
Pocztówka Xions, Książ 1912.
Pocztówka z Chwałkowa 1909 r.
Pocztówka z Chwałkowa 1911 r.
Posterunek policji Książ 1914 r.
Rynek Książ. 1935 r.
Urząd pocztowo telegraficzny. Książ 1928 r.
Urząd pocztowo telegraficzny. Książ 1934 r.
Widok na południowo-zachodnią część miasta.
Władysław Niegolewski - pocztówka z serii
Xions, Die Massengräber aus dem Jahre 1848


2012-2022 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe