Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Budynki i budowle | Handel | Kultura i sztuka | Majątki ziemskie | Monety, medale, odznaczenia
Obyczaje i moda | Organizacje i stowarzyszenia | Pocztówki | Powstanie Wielkopolskie | Przedsiębiorstwa
Rolnictwo | Rzemiosło i usługi | Szkoły | Wiosna Ludów | Władze i instytucje
Wojna polsko-bolszewicka | Wspólnoty wyznaniowe | Wydarzenia | Życie codzienne

Organizacje i stowarzyszenia

Zdjęcia i ryciny
10 rocznica Stowarzyszenia Młodych Polek. Chwałkowo Kościelne 1929 r.
10-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu.
10-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu. 2
10-lecie Młodych Polek we Mchach
30-lecie Koła Ludowców.
Akta kupna gruntu pod strzelnicę Bractwa Kurkowego. Książ 1932 r.
Album Bractwa Kurkowego w Książu 1918 - 1932.
Amatorskie przedstawienie - Konarzyce 1929 r.
Biesiada na strzelnicy Bractwa Kurkowego. Książ 1938 r.
Bractwo Różańca św. w Dortmund. 1911 r.
Bractwo Strzeleckie bal 1935 r.
Bractwo Strzeleckie Książ 1931 r.
Bractwo Strzeleckie ogród 1934 r.
Budowa strażnicy OSP przy ulicy Zakrzewskiej. Książ 1984 r.
Bufet Bractwa Kurkowego. Książ lata 30. XX wieku.
Chór kościelny. Książ 1945 r.
Chór kościelny. Próba. Książ 1950 r.
Członek OSP Książ - Leon Ebelewicz .
Ćwiczenia Obrony Cywilnej w Książu. lata 30. XX w.
Dyplom honorowy Wacława Kierblewskiego. Książ 1947 r.
Dzień spółdzielczości. Mchy 1925 r.
Dzień Strażaka. OSP Książ połowa lat 80. XX w.
Franciszek Rzekiecki. Komenda Hufca ZHP Śrem. 1939 r.
Harcerze i Przysposobienie Wojskowe, Książ 1926 r.
I Rycerz 1932 r. August Michalski Książ.
II Rycerz 1932 r. Maksymilian Ulanowski Książ.
Józef Jackowiak gospodarz OSP Książ.
Józef Szmyt leśniczy. Mchy 1948 r.
Karol Szukowski 25 lat w Bractwie Kurkowym. Książ 1937 r.
Kazimierz Borowicz w Tow. T. Zana - 1923 r.
Koleżanki - Mchy 1918 r.
Koło Gospodyń Wiejskich. Gogolewo 1965 r.
Koło Wędkarskie. Książ 1986 r.
Kółko rolnicze w Chwałkowie Kościelnym.
Kółko Rolnicze w Książu - obchody 50-lecia 1931 r.
Kółko rolnicze w Mchach
Kółko Rolnicze. Książ 1902 r.
Kółko Rolnicze. Książ 1927 r.
Król Kurkowy 1889 r. Franciszek Einbacher Kiełczynek.
Król Kurkowy 1910 r. Stanisław Mietliński Książ.
Król Kurkowy 1914 r. Konstanty Krajewski Książ.
Król Kurkowy 1921 r. Maksymilian Ulanowski Książ.
Król Kurkowy 1922 r. Michał Ziembowski Książ.
Król Kurkowy 1923 r. Jan Cyplik Książ.
Król Kurkowy 1924 r. Józef Weinert Książ.
Król Kurkowy 1926 r. Szczepan Rybak Książ.
Król Kurkowy 1927 r. Jan Niedzielski Książ.
Król Kurkowy 1928 r. Bronisław Schlafke Książ.
Król Kurkowy 1929 r. Kazimierz Krajewski Książ.
Król Kurkowy 1930 r. Michał Ziembowski Książ.
Król kurkowy 1931 r. ks. Ignacy Piotrowski Książ.
Król Kurkowy 1932 r. Stanisław Schlafke Książ.
Król Kurkowy 1933 r. Stanisław Weinert Konarzyce.
Król Kurkowy 1934 r. Franciszek Zwierzchlewski Książ.
Król Kurkowy 1936 r. Edmund Borys Książ.
Król Kurkowy 1937 r. Józef Marczak Książ.
Król Kurkowy 1939 r. Edmund Borys Książ.
Księga protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu 1902-1931
Księga protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu 1946 r.
Medal I Rycerz Bractwa Kurkowego. Książ 1947 r.
Medal II Rycerz Bractwa Kurkowego. Książ 1937 r.
Młode Polki, Mchy 1946 r.
Młode Polki. Mchy, 1 lipca 1936 r.
Na strzelnicy Bractwa Kurkowego. Książ 1942 r.
Nowy wóz bojowy. OSP Książ 1949 r.
Ochotnicza Straż Pożarna oraz orkiestra dęta w Książu 1937 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Książu 1934 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Książu 1935 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Książu 1945 r.
Ochotnicza Straż Pożarna, Zaborowo, 1939 r. Przedstawienie teatralne.
Orkiestra Chóru Kościelnego, Książ 1931 r.
Orkiestra dęta Jana Nowaka. Książ 1931 r.
OSP Książ 1964 r. Narada przed garażem.
OSP Książ 1970 r.
OSP Książ 1970 r. Przed odznaczeniem.
Otwarcie garażu i świetlicy OSP Książ 1955 r.
Pamiątka Bractwa Kurkowego. Książ 1947 r.
Pieczątka OSP Książ 1928 r.
Pieczątka OSP Książ 1974 r.
Pogoń Książ 1952 r.
Pogoń Książ w Dolsku. Lata 50. XX w.
Poświęcenie sztandaru Kółka Rolniczego. Mchy, 6 lipca 1958 r.
Proporzec Czarna dłoń. Mchy
Reaktywacja KBS Książ 27 lipca 2010 r.
Remiza OSP Książ 1930 r.
Rowerzyści w Gogolewie. Lata 30. XX w.
Samochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu.
Samochód OSP Książ.
Sikawka konna 1907 r. OSP Książ
Skauci 1936 r.
SMP Książ, 1931 r.
Spotkanie w Domu Katolickim. Książ 1935 r.
Stefan Raszewski w objeździe OSP. 1935 r.
Stowarzyszenie Młodych Polek - Chwałkowo Kościelne 1925 r.
Stowarzyszenie młodzieży. Włościejewki, 1930 r.
Tarcza żniwna Bractwa Kurkowego. Książ 1937 r.
Tarcza żniwna Bractwa Kurkowego. Książ 1939 r.
Towarzystwo Chóru Kościelnego w Książu 1932 r. Teatr amatorski
Towarzystwo Chóru Kościelnego. Książ 1926 r.
Towarzystwo Dzieciątka Jezus - Chwałkowo 1932 r.
Towarzystwo Młodzieży Polskiej - Chwałkowo Kośc. 1925 r.
Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Chwałkowie 1929 r.
Towarzystwo Powstańców i Wojaków z Chwałkowa Kościelnego. 1925 r.
Towarzystwo Robotników. Książ 1935 r.
Uroczystość PCK, Książ lata 30, XX wieku.
Wymarsz Króla Kurkowego 1. Stanisław Schlafke, Książ 1932 r.
Wymarsz Króla Kurkowego 2. Stanisław Schlafke, Książ 1932 r.
Wymarsz Króla Kurkowego 3. Stanisław Schlafke, Książ 1932 r.
Wymarsz Króla Kurkowego 4. Stanisław Schlafke, Książ 1932 r
Zarząd Bractwa Kurkowego Książ 1931 r. (1) Prezes Józef Weinert.
Zarząd Bractwa Kurkowego Książ 1931 r. (2) Wiceprezes Antoni Buliński.
Zarząd Bractwa Kurkowego Książ 1931 r. (3) Król Ignacy Piotrowski.
Zarząd Bractwa Kurkowego Książ 1931 r. (4) komendant Maksymilian Ulanowski.
Zarząd Bractwa Kurkowego Książ 1931 r. (5) ławnik Maksymilian Krybus.
Zarząd Bractwa Kurkowego Książ 1931 r. (6) porucznik, II Rycerz Franciszek Zwierzchlewski.
Zarząd Bractwa Kurkowego Książ 1931 r. (7) skarbnik Szczepan Rybak.
Zarząd Bractwa Kurkowego Książ 1931 r. (8) sekretarz i I Rycerz Jan Cyplik.
Zarząd Bractwa Kurkowego Książ 1931 r. (9) zastępca sekretarza Stanisław Weinert.
Zawody strzeleckie Bractwa Kurkowego 1. Książ 1932 r.
Zawody strzeleckie Bractwa Kurkowego 2. Książ 1932 r.
Zawody strzeleckie Bractwa Kurkowego 3. Książ 1932 r.
Zbiórka harcerska. SP Książ 1973 r.
Zjazd delegatów KBS. Śrem 1935 r.
Związek Młodzieży Polskiej. Książ 1934 r.
Związek Zawodowy Kolejarzy - ćwiczenia strzeleckie 1933 r.

Dokumenty
50 lat Polskiego Związku Łowieckiego. Książ 1973 r.
Akt przekazania samochodu. OSP Książ 1949 r.
Dyplom OSP Książ, Józef Jackowiak, 1955 r.
Dyplom Wacława Kierblewskiego. Książ 1947 r.
Józef Robaszyński - legitymacja Związku Powstańców Wielkopolskich 1949 r.
Kazimierz Wawrzyniak potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
KGW Zaborowo - pieczątka 1979 r.
Książka osobista członka Towarzystwa Powstańców i Wojaków Kazimierza Wawrzyniaka
Księga protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu 1946-1948 r.
Księga protokółów Bractwa Kurkowego 1946-1947
Legitymacja biblioteczna - Książ - 1950 r.
Legitymacja człoka ZBoWiD Antoniego Adamczaka
Legitymacja pszczelarska. Franciszek Rzekiecki, Książ 1970 r.
Okładka statutu Towarzystwa Powstańców i Wojaków
OSP Książ-podanie. 1935 r.
Patent odznaki XXX lecie pracy dla OSP. Józef Jackowiak 1962 r.
Pieczątka Chór kościelny. Książ 1934 r.
Pieczątka Chóru Kościelnego Mchy - 1949 r.
Pieczątka Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Książ 1934 r.
Pieczątka Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Książ 1930 r.
Pieczątka PTTK Książ 1982 r.
Pieczątka Towarzystwo Młodzieży w Książu. Lata 30. XX w.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1976 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1978 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1984 r.
Pieczątka ZBOWiD Książ. 1973 r.
Pieczątka ZSL Książ. 1984 r.
Pieczątka Związek Kombatantów RP. Książ Wlkp. 1995 r.
Pieczęć - Bractwo Strzeleckie Książ 1902 r.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1928 r.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1974 r.
Pieczęć Bractwa Strzeleckiego. Książ 1925 r.
Pieczęć Chór Kościelny. Książ
Pieczęć Koła Śpiewackiego. Książ 1925 r.
Pieczęć OSP Chwałkowo Kościelne. 1938 r.
Pieczęć PPS Książ, 1947 r.
Pieczęć ZSL Książ. 1984 r.
Pieczęć Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 koło Książ. 1937 r.
Rachunek za chleb dla MO. Książ 1945 r.
Roman Garbarczyk potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
Strażacka karta służbowa Walenty Raszewski. Książ, Xions 1908 r.
Wacław Kierblewski potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
Wniosek Bractwa Kurkowego do Urzędu Bezpieczeństwa, 1947
Zaproszenie do wstąpienia do Bractwa Strzeleckiego
Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru TPiW Koła Chwałkowo Kościelne
Życiorys Józefa Jackowiaka pisany własnoręcznie
Życzenia jubileuszowe dla Koła Pszczelarzy od ZSL. Książ 1984 r.

Dawna prasa
10-lecie Stowarzyszenia Młodych Polek w Mchach. Ilustracja Poznańska - 1931 r.
Bank Ludowy w Chwałkowie Kościelnym. Orędownik - 1938 r.
Ćwiczenia PW w Książu. Junak 1930 r.
Dary dla kościoła w Książu. Xions. Dziennik Urzędowy - 1844 r.
Kółko Rolnicze Książ - oświadczenie 1893 r.
Pożar - Zawory 1928 r.
Założenie Koła Związku Weteranów Powstań Narodowych w Książu. Jutro 1936 r.

Ludzie
Wacław Kierblewski
mec. Jan Ratajski

Przedmioty
Bosak strażacki.
Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Książu. Odznaka 1907 r.
Książka Pogadanki o życiu i rozwoju ludzi przedhistorycznych. 1916 r.
Książka Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1907 r.
Pamiątka Bractwa Kurkowego. Książ. 1947 r.
Projekt proporca Związku Uczestników Walk Zbrojnych o Niepodległość i Demokrację
Skarbonka OSP Książ po 1940 r.

Artykuły
"Księga dusz" - do wglądu (Tygodnik Śremski 1996)
25 rocznica Kółka Rolniczego. Książ 1906 r.
Harcerze z Książa. Przewodnik Katolicki 1926 r.
Medal II Rycerza Zielonoświątecznego Książ A.D. 1947


2012-2024 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe