Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Budynki i budowle | Handel | Kultura i sztuka | Majątki ziemskie | Monety, medale, odznaczenia
Obyczaje i moda | Organizacje i stowarzyszenia | Pocztówki | Powstanie Wielkopolskie | Przedsiębiorstwa
Rolnictwo | Rzemiosło i usługi | Szkoły | Wiosna Ludów | Władze i instytucje
Wojna polsko-bolszewicka | Wspólnoty wyznaniowe | Wydarzenia | Życie codzienne

Monety, medale, odznaczenia

Zdjęcia i ryciny
Medal Bractwa Kurkowego. Książ 1932 r.
Medal Bractwa Kurkowego. Książ 1947 r.
Stanisław Borowczyk - odznaczenia powstańca wielkopolskiego
Tablica pamiątkowa w Bourtange. Franciszek Rupek Książ.

Dokumenty
Medal Zwycięstwa Aliantów, Kazimierz Łukowski, 1922 r.
Patent Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich. Edmund Borys. 1935 r.
Pieniądz zastępczy Książ 1917 r.
Władysław Kaczmarek. Brązowy Krzyż Zasługi. 1938 r.

Przedmioty
1 talar pruski, 1848 r.
48 EINEN THALER 1779 r. awers
48 EINEN THALER 1779 r. rewers
Banknot 100 zł. 1934 r.
Banknot 20 zł. 1936 r.
Banknot 50 zł. 1929 r.
Nieśmiertelnik. Franciszek Paczkowski, Zaborowo 1939 r. (awers)
Nieśmiertelnik. Franciszek Paczkowski, Zaborowo 1939 r. (rewers)
Odznaka Strażnik Łowiecki pana Matuszewskiego. Zaborowo lata 70. XX w.
Pieniądz dominialny. Majętność Gogolewo.


2012-2019 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe