Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Budynki i budowle | Handel | Kultura i sztuka | Majątki ziemskie | Monety, medale, odznaczenia
Obyczaje i moda | Organizacje i stowarzyszenia | Pocztówki | Powstanie Wielkopolskie | Przedsiębiorstwa
Rolnictwo | Rzemiosło i usługi | Szkoły | Wiosna Ludów | Władze i instytucje
Wojna polsko-bolszewicka | Wspólnoty wyznaniowe | Wydarzenia | Życie codzienne

Majątki ziemskie

Zdjęcia i ryciny
Chrząstowo - majątek XIX w.
Dwór Państwa Barcikowskich. Jarosławki 2010 r.
Dwór Państwa Barcikowskich. Konarskie 1956 r.
Dwór Świączyń 1914 r. Friedrichseck.
Dwór Włościejewki. 1914 r.
Folwark Feliksowo. 1939 r.
Gogolewo Dwór 1965 r.
Gogolewo Dwór 1966 r.
Gogolewo Dwór 1985 r.
Hr. Krzysztof Mielżyński z synami. Mchy 1925 r.
Krystyna Mielżyńska z synem Feliksem. Mchy. Pawłowice 1926 r.
Majątek Książek (Xionsek) 1964 r.
Majątek Książek. Xionsek. 1939 r.
Mogiła Kosynierów, Majątek Książek
Pałac Mchy 1912 r.
Pałac Mchy 1926 r.
Pałac Mchy 1926 r. (rzut)
Pałac Mchy 1926 r. (wnętrze 2)
Pałac Mchy 1926 r. (wnętrze)
Pałac Mchy 1934 r.
Pałac w Zaborowie. 1911 r.
Pałac w Zaborowie. Lata 30. XX wieku.
Płk Andrzej Niegolewski 1831 r.
Pocztówka Włościejewki 1911 r.
Pogrzeb hr. Krzysztofa Mielżyńskiego w dniu 23 czerwca 1927 r.
Powóz hrabiego Mielżyńskiego. Mchy.
Powóz przed dworem. Brzóstownia.
Pracownicy dworscy. Kołacin, lata 30. XX w.
Pracownicy leśni Wilhelma Beyme. Włościejewki lata 20. XX w.
Pułkownik Andrzej Niegolewski. Włościejewki 1852 r.
Rodzina Kędzierskich przed dworem. Kołacin początek lat 30. XX w.
Stefan Doerffer, uroczystość
Stefan Doerffer. Brzóstownia 1938 r.
Stefan Doerffer. Brzóstownia 1938 r. (2)
Stefan Ludwik Doerffer, uroczystość
Władysław Niegolewski portret. Lata 70. XIX w.
Wozownia w majątku Konarskie. 1985 r.
Źrebaki w Mchach. 1908 r.

Dokumenty
Akta majątku Chrząstowo. 1926 r.
Józef Barcikowski pieczątka. Konarskie 1935 r.
Książka adresowa majątków ziemskich WKP 1872 r. Książek i cała gmina.
Legat Andrzeja Niegolewskiego. Włościejewki 1823 r.
Majętność Konarskie pieczątka. Konarskie 1935 r.
Nekrolog Kazimierz Sikorski. Mchy 1936 r.
Nekrolog Krystyna z Tyszkiewiczów Mielżyńska. Pawłowice 1932 r.
Nekrolog Krzysztof Mielżyński. Mchy 1927 r.
Nekrolog Maksymilian hr. Mielżyński, Mchy 1916 r.
Nekrolog Marianna (Marya) Walewska z Karśnickich 1893 r.
Pieczątka Majątek Świączyń. Wilhelm Kirschstein. 1928r.
Pieczątka Dominium Książek 1936 r.
Pieczątka Foto J. Kędzierski. Kołacin.
Pieczątka Majątek Chrzątowo. 1939 r.
Pieczątka Majątek Włościejewki 1932 r. Wilhelm Beyme.
Pieczątka Majętności Chwałkowo Kościelne z roku 1945.
Pieczątka Majętność Gogolewo. Wiesław Kornobis 1933 r.
Pieczątka Majętność Włościejewki. Wilhelm Beyme. 1932 r.
Pieczątka okupacyjna majętności Mchy. 1942 r.
Pieczątka zarządu majętności Mchy. 1940 r.
Pieczątka. Majątek Chrząstowo. 1926 r.
Pieczątka. Majątek Chwałkowo. Neudorf 1943 r.
Pieczątka. Majątek Książek. Schonz 1943 r.
Pieczęć Bibioteka hr. Krzysztofa Mielżyńskiego. Mchy 1919 r.
Pieczęć Obszar dworski Książek. 1934 r.
Pieczęć Wacław Wysogotta Zakrzewski. Książ 1774 r.
Pieczęć. Chrząstowo. Obszar dworski. 1926 r.
Quittungskarte Kaczmarek Kazimiera. Tiefenbach Gut 1941 r. Książek.
Władysław Niegolewski, akt chrztu. Włościejewki 1819 r.
Xionsek pieczęć 1908 r. Książek
Zarząd Leśny Mchy 1933 r.

Dawna prasa
100 robotników. Zawory. Gazeta Grudziądzka - 1907 r.
Anna z Krzyżanowskich Niegolewska - zgon. 1871 r.
Dobra Książ na sprzedaż. Dziennik Poznański 1862 r.
Dzierżawa Zaborowa i Gogolewa. Gazeta Poznańska 1808 r.
Gogolewo licytacja dzierżawy. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1821 r.
Gogolewo, pożar. Orędownik Ostrowski - 1932 r.
Ignacy Bieńkowski - ogłoszenie. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1838 r.
Jarosławki i Obreda - sprzedaż. 1859 r.
Konarskie, młoda osoba potrzebna. Przewodnik Katolicki - 1911 r.
Kupno majętności Brzóstownia. Goniec Wielkopolski - 1880 r.
Kupno majętności Łężek. Orędownik 1904 r.
Ludwik Karśnicki Mchy - młocarnia. 1882 r.
Majątek Zaborowo kupi dwie pawice. Posener Tageblatt 1929 r.
Majątek Zaborowo szuka korepetytora. Posener Tageblatt 1931 r.
Majętność rycerska Zawory. Postęp - 1904 r.
Ogłoszenie Barcikowski Konarskie. Poradnik Gospodarski 1923 r.
Ogrodnik poszukiwany. Mchy. Wielkopolanin - 1900 r.
Pożar Zawory. Goniec Wielkopolski - 1885 r.
Służąca potrzebna. Brzóstownia. Przewodnik Katolicki - 1923 r.
Sprzedaż Zaborowa i folwarku Józefowo. Ziemianin 1882 r.
Testament J. Jaraczewskiego. Chwałkowo. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1837 r.
Testament J. Jaraczewskiego. Kołacin. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1837 r.
Włościejewki-sprzedaż. Dziennik Poznański 1884 r.
Zakup folwarku Obreda przez Szymona Tobołę. Dziennik Poznański - 1912 r.
Zawory dzierżawa. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824 r.
Zawory parcelacya. Postęp 1904 r.

Ludzie
Józef Barcikowski
Marianna Karśnicka
Józef Leon Karśnicki
Wiesław Kornobis
hr. Maksymilian Mielżyński
płk Andrzej Niegolewski
Wacław Wyssogota Zakrzewski

Przedmioty
Kamionkowa forma do wypieku chleba - Zaborowo.
Pieniądz dominialny 10. Majętność Gogolewo.
Termometr. Pałac Zaborowo. 1909 r.

Artykuły
Katalog zabytków 1961 r. Konarskie.
Ludwik Karśnicki - gospodarstwo Mchy. Wielkopolanin - 1868 r.
Wycieczka ogrodników ze Śremu do Mchów. Goniec Wielkopolski - 1896 r.


2012-2022 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe