Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Budynki i budowle | Handel | Kultura i sztuka | Majątki ziemskie | Monety, medale, odznaczenia
Obyczaje i moda | Organizacje i stowarzyszenia | Pocztówki | Powstanie Wielkopolskie | Przedsiębiorstwa
Rolnictwo | Rzemiosło i usługi | Szkoły | Wiosna Ludów | Władze i instytucje
Wojna polsko-bolszewicka | Wspólnoty wyznaniowe | Wydarzenia | Życie codzienne

Budynki i budowle

Zdjęcia i ryciny
Bank Ludowy Mchy. 1915 r.
Brama wjazdowa i zabudowania folwarku Obreda - 1918 r.
Budowa drogi. Sebastianowo 1970 r.
Budowa pieca i ... Książ (?) 1939 czy 1944 r. (?) Stanisław Pawlak Zawory.
Budowa wałów przeciwpowodziowych. Gogolewo.
Budowa wałów przeciwpowodziowych. Gogolewo. Koniec lat 30. XX w.
Chwałkowo Kościelne, Główna droga przez wioskę.
Chwałkowo Kościelne. Główna droga przez wieś
Dom Katolicki w budowie. Mchy
Dom Katolicki w Książu, 1935 r.
Dom państwa Wienke przy cegielni w Kiełczynku
Dom rodzinny arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Sebastianowie.
Droga na dworzec PKP. Książ 1957 r.
Dworzec kolejowy Książ - Tiefenbach.
Dworzec kolejowy Książ.
Dwór w Kołacinie 1959 r.
Dwór w Obredzie - 1918 r.
Dwór w Obredzie - lata 20-te XX wieku.
Dwór Włościejewki około 1911 roku.
Dwór Zaborowo. Lata 80. XIX w.
Fotografie dr. Eugeniusza Linette. Książ 1962 r.
Kapliczka w Chromcu
Kościół ewangelicki i pastorówka - widok od strony rynku, lata 20. XX w.
Kościół ewangelicki Książ 1914 r. Kirche in Xions.
Kościół ewangelicki murowany 1914-1918
Kościół ewangelicki w Książu przed 1912 r.
Kościół ewangelicki w Książu przed 1914 r.
Kościół katolicki Św. Mikołaja, Książ 1927 r.
Kościół katolicki Św. Mikołaja, Książ 1974 r.
Kościół katolicki w Książu 1912 r.
Kościół katolicki w Książu 1912 r. II
Kościół w Chwałkowie Kościelnym.
Kościół w Chwałkowie Kościelnym. 2
Kościół w Gogolewie. 1927 r.
Kościół w Gogolewie. 1932 r.
Książ - Tiefenbach 1942 r. Rynek - budynki części północno-zachodniej.
Książ - ul. Śremska i Rynek.
Książ i Książek. 1931 r. Panorama z wieży kościoła ewangelickiego.
Książ Rynek - część południowo-zachodnia.
Leśniczówka Książ 1943 r.
Młyn Jana Niedzielskiego w Książu
Nieistniejący dom Kiełczyn 16
Nieruchomość Państwa Malchrowiczów - 1946 r.
Pałac Mchy 1908 r.
Pałac w Zaborowie.
Pałac Włościejewki 1911 r. Projekt Paul Pitt.
Pałac Zaborowo 1913 r.
Pamiątka poświęcenia nowego budynku szkoły w Książu - 13.09.1936 r.
Panorama z wieży kościoła ewangelickiego. Książ 1931 r.
Pastorówka 1818 r. Książ.
Poczta Książ 1933 r.
Poczta Książ 1935 r.
Pocztówka Emchen. Mchy 1906 r.
Pocztówka Gruss aus Xions. 1906 r.
Pocztówka Gruss aus Xions. 1916 r.
Pocztówka Książ 1904 r.
Pocztówka Książ 1905 r.
Pocztówka Książ 1907 r.
Pocztówka Książ rynek. Rok 1915.
Pomnik Powstańców Wielkopolskich Chwałkowo Kościelne.
Pomnik rozstrzelanych 20 października 1939 r. w Książu.
Pracownicy na tle lasu. Lata 30. XX w.
Przed dworem. Kołacin 1936 r.
Przekladanie bruku na rynku. Książ 194...?
Rozbudowa kościoła pw. św. Mikołaja w Książu, 1948-1949
Rynek. Książ 1948 r.
Spichlerz Włościejewki 1992 r.
Strażnica OSP przy ul. Wolności - Wichury w Książu.
Strzelnica małokalibrowa Bractwa Kurkowego. Książ 1936 r.
Szkoła ewangelicka w Książu przed 1914 r.
Szkoła ewangelicka w Książu, 1935 r.
Szkoła Podstawowa w Książu - 1954 r.
Szkoła w Gogolewie. 1932 r.
Tancbuda na strzelnicy. Książ lata 60. XX w.
Ul. św. Mikołaja, Książ 1937 r.
Ul. św. Mikołaja, Książ 1938 r.
Ul. Świerczewskiego. Książ 1955 r.
Umacnianie brzegu Warty. Zaborowo, lata 30. XX w.
Utwardzanie drogi. Książek (Xionsek) 1929 r.
Wiatrak Państwa Borowiczów - Książ.
Władysław Niegolewski pomnik. 1894 r.
Wnętrze kościoła św. Antoniego w Książu, ok. 1975 r.
Zachodnia pierzeja rynku w Książu, 1930 r.
Zajazd - karczma Włościejewki. Wiosna 1945 r,
Zajazd Włościejewki. I poł. XIX w.

Dokumenty
Plebania dla Włościejewek. Projekt architektoniczny 1901 r.
Projekt budowlany szkoły katolickiej w Gogolewie - 1910 r.
Projekt przebudowy domu Bronisława Schlafke. Książ 1933 r.
Projekt przebudowy domu Feliksa Łukowskiego. Książ 1937 r.
Zezwolenie na budowę młyna w Książu. 1764 r.

Dawna prasa
Książ - synagoga na licytację. Dziennik Poznański 1921 r.
Organistówka we Włościejewkach. Goniec Wielkopolski - 1926 r.
Pożar gorzelni w Świączyniu. Goniec Wielkopolski - 1922 r.
Przymusowa sprzedaż Skałecki. Książek, Xionsek 1913 r.
Sprzedam wiatrak Kiełczyn Hld. Kiełczynek. Przewodnik Katolicki - 1908 r.
Sprzedam wiatrak w Chwałkowie. Goniec Wielkopolski - 1880 r.
Sprzedam wiatrak. Książek, Xionsek. Przewodnik Katolicki - 1913 r.
Strażnica OSP Książ. Przetarg na budowę 1929 r.

Ludzie
inż. Hieronim Brodniewicz

Przedmioty
Cegła z cegielni Xions. Książ.
Gwoździe z czworaków. Mchy 1896/1910 r.
Mechanizm zegara na wieży kościoła św. Antoniego w Książu, 1915 r.
Mechanizm zegara na wieży kościoła św. Marcina w Mchach, 1909 r.

Artykuły
Kościół w Gogolewie. Opis 1859 r.
Kościół we Włościejewkach. Kurjer Poznański 1932 r.
Kościół we Włościejewkach. Opis 1859 r.
Znika stajnia - artykuł prasowy


2012-2023 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe