Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Średnowiecze  X - XV wiek | Okres staropolski XVI - XVIII wiek | Zabór pruski do Wiosny Ludów 1793-1848
Wiosna Ludów 1848 | Zabór pruski po Wiośnie Ludów 1848-1914 | I wojna światowa 1914-18
Powstanie Wielkopolskie 1918-19 | II Rzeczpospolita 1919-39 | II wojna światowa 1939-45
Rzeczpospolita Polska 1945-52 | Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 | Rzeczpospolita Polska po1989

Zabór pruski do Wiosny Ludów 1793-1848

Zdjęcia i ryciny
Napoleon Bonaparte i Andrzej Niegolewski. 1808 r.
Pastorówka 1818 r. Książ.
Projekt wytwórni dachówek. Chromiec 1844 r.
Wojsko Polskie Kościuszki w roku 1794
Zajazd Włościejewki. I poł. XIX w.

Dokumenty
Do Kolegium Kościelnego w Mchach. 1846 r.
Do Kolegium Kościelnego w Mchach. 1847 r.
Konarskie. Pieczęć sądowa 1795 r.
Ks. Polcyn. List, Mchy 1834 r.
Legat Andrzeja Niegolewskiego. Włościejewki 1823 r.
Lista długów wobec parafii Gogolewo 1800 r.
O złupieniu kościoła ewangelickiego w Książu. 1830 r.
Pieczęć parafii Gogolewo, 1823 r.
Pieczęć sądu patrymonialnego Książ 1796 r. (Xions)
Władysław Niegolewski, akt chrztu. Włościejewki 1819 r.

Mapy i herby
Mapa Brzóstownia. 1832 r. Dorff Brzustownia.
Mapa Charłub 1832 r. Hauland Charlub.
Mapa drogowa 1815 r. Z Warszawy do Poznania przez Chwałkowo.
Mapa drogowa 1815 r. Z Warszawy do Poznania przez Książ (Xions).
Mapa Folwark Sebastianowo 1832 r. Vorwerk Sobestianowo.
Mapa gruntów. Książ i Książek. 1805 r.
Mapa Księstwa Warszawskiego 1811 r. Książ. Xiąż.
Mapa Księstwa Warszawskiego 1811 r. Książ. Xiąż. (fragment)
Mapa powiatu Śrem 1807 - 1812 r.
Mapa Prus Południowych Davida Gilly. 1802-1803
Mapa Prus Południowych Davida Gilly. 1802-1803 (fragment Śrem - Książ)
Mapa Zaborowo. 1828 r.
Powiat Śrem 1821 r. Kreis Schrimm 1821 r.
Powiat Śrem 1821 r. Kreis Schrimm 1821 r. fragment
Śrem i okolica. Książ, Xions. Mapa 1830 r.
Śrem i okolica. Książ, Xions. Mapa 1830 r. (fragment)

Dawna prasa
Dary dla kościoła w Książu. Xions. Dziennik Urzędowy - 1844 r.
Dzierżawa Zaborowa i Gogolewa. Gazeta Poznańska 1808 r.
Gogolewo licytacja dzierżawy. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1821 r.
Gogolewo, szkoła. Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu 1825r.
Ignacy Bieńkowski - ogłoszenie. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1838 r.
Pastor Wilke - sprzedaż . Książ. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1822 r.
Testament J. Jaraczewskiego. Chwałkowo. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1837 r.
Testament J. Jaraczewskiego. Kołacin. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1837 r.
Weteran 1830 r. Ciszak, Włościejewki. Goniec Wielkopolski - 1881 r.
Zawory dzierżawa. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824 r.
Żołnierz Napoleona z Charłubia. Gazeta Poznańska - 1815 r.

Ludzie
prof. Heinrich Graetz
dr Samuel Kristeller
płk Andrzej Niegolewski
ks. Antoni Piechocki

Przedmioty
Dzwon z kościoła ewangelickiego w Książu. Przed 1805 r.
Kropielnica z piaskowca, neogotyk, 1841 r.
Moździerz, apteka Książ, 1801 r.

Artykuły
Historia parafii ewangelickiej w Książu (do 1904)
O cegielni. Chromiec 1844 r.
Rzeczy tyczące się naukowości i wychowania. Piotr Wiecki. Książ 1948 r.


2012-2021 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe