Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Średnowiecze  X - XV wiek | Okres staropolski XVI - XVIII wiek | Zabór pruski do Wiosny Ludów 1793-1848
Wiosna Ludów 1848 | Zabór pruski po Wiośnie Ludów 1848-1914 | I wojna światowa 1914-18
Powstanie Wielkopolskie 1918-19 | II Rzeczpospolita 1919-39 | II wojna światowa 1939-45
Rzeczpospolita Polska 1945-52 | Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 | Rzeczpospolita Polska po1989

Wiosna Ludów 1848

Zdjęcia i ryciny
Bitwa o Książ 1848 r.
Major Florian Dąbrowski - wizerunek
Pocztówka rysunkowa, Mogiła Powstańców z 1848 r. Książ 1948 r.
Stach Wichura. Ilustracja do powieści

Dokumenty
Do plebana Piechockiego. Mchy 1848 r.

Mapy i herby
Plan Książa i okolic. 1848 r.
Plan sytuacyjny Książa po spaleniu w wyniku bitwy 1848
Szkic sytuacyjny bitwy o Książ

Dawna prasa
Bitwa pod Książem wiersz. Przyjaciel Ludu 1849 r.
Hilary Koszutski-wspomnienie. Szkoła Ludu 1848 r.

Ludzie
mjr Florian Dąbrowski
por. Andrzej Fonrobert
ks. Hilary Koszutski
Józef Kropiwnicki
mjr Leon Onufry Smitkowski
Stach Wichura

Przedmioty
1 talar pruski, 1848 r.
Kula armatnia. Książ 1848 r. Xions.
Pociski do muszkietów. Książ 1848 r. (1)
Pociski do muszkietów. Książ 1848 r. (2)

Artykuły
Bitwa o Książ i Miłosław. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1848 r.
Książ 1848 r. Dziennik Poznański 1874 r.
Potyczka pod Książem. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 28 maja 1848 r.
Relacja dr. Teofila Mateckiego z lazaretu w Śremie. Gazeta Polska 1848 r.
Rok 1848. Książ (Xions). Gazeta Świąteczna - 1927 r.
Stach Wichura recenzja. Akant - 2015.
Ułan z pod Książa. Kurier literacko - naukowy. 1933 r.
Zgon Floriana Dąbrowskiego. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1848 r.
Życie i czyny ułana spod Książa. Adam Podsiadły 2019 r.


2012-2021 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe