Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Średnowiecze  X - XV wiek | Okres staropolski XVI - XVIII wiek | Zabór pruski do Wiosny Ludów 1793-1848
Wiosna Ludów 1848 | Zabór pruski po Wiośnie Ludów 1848-1914 | I wojna światowa 1914-18
Powstanie Wielkopolskie 1918-19 | II Rzeczpospolita 1919-39 | II wojna światowa 1939-45
Rzeczpospolita Polska 1945-52 | Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 | Rzeczpospolita Polska po1989

Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989

Zdjęcia i ryciny
120-rocznica Wiosny Ludów.
130 rocznica Wiosny Ludów. Koperta okolicznościowa. Książ 1978 r.
40-lecie pracy nauczyciela Franciszka Kasperskiego
Abp Antoni Baraniak - 1956 r.
Abp Antoni Baraniak - Książ koniec lat 60. XX w.
Abp Antoni Baraniak - Mchy 1963 r.
Abp Antoni Baraniak - Mchy 1965 r.
Abp Antoni Baraniak - Mchy 1970 r.
Abp Antoni Baraniak na nartach w Krynicy.
Abp Antoni Baraniak z aparatem fotograficznym.
Abp Antoni Baraniak z dziećmi. Mchy 1962 r.
Bal. Jan Kanty Dąbrowski. Książ, lata 70. XX w.
Boże Ciało. Książ lata 60. XX w.
Brama cmentarna. Mchy, lata 70, XX wieku.
Budowa drogi. Sebastianowo 1970 r.
Budowa strażnicy OSP przy ulicy Zakrzewskiej. Książ 1984 r.
Chwałkowo Kościelne. Główna droga przez wieś
Cmentarz Chwałkowo Kościelne.
Dożynki. Chrząstowo. Lata 70. XX wieku.
Droga na dworzec PKP. Książ 1957 r.
Dwór Państwa Barcikowskich. Konarskie 1956 r.
Dwór w Kołacinie 1959 r.
Dzieci szkolne. Konarzyce, lata 50/60. XX w.
Dzień Babci, Chwałkowo Kościelne lata 60. XX w.
Ford Consul na rynku. Książ 1974 r.
Gogolewo 1977 r. Matka Boża nawiedza parafię.
Gogolewo Dwór 1965 r.
Gogolewo Dwór 1966 r.
Gogolewo Dwór 1985 r.
Grób Leona Bąka - Chwałkowo Kościelne.
Grób rodziny Bąków - Chwałkowo Kościelne.
I Komunia Mchy 1959 r.
I Komunia Mchy 1962 r.
Jan Kanty Dąbrowski. Lata 70. XX wieku w Książu.
Józef Berdyszak przy pracy. Książ.
Józef Jackowiak gospodarz OSP Książ.
Józef Jackowiak i Józef Marczak odznaczeni Krzyżem Kawalerskim OOP
Józef Marczak przemawia na zebraniu ZBoWiD w 1967 r.
Klasa I. Szkoła. Zaborowo 1957 r.
Klasa II i III. Szkoła. Zaborowo 1960 r.
Klasa VI, Szkoła Podstawowa Konarzyce 1956 r.
Klasa VII. Szkoła Zaborowo 1960 r.
Klasa VII. Szkoła Zaborowo 1973 r.
Koło Gospodyń Wiejskich. Gogolewo 1965 r.
Koło Wędkarskie. Książ 1986 r.
Konkurs wspomnień wojennych. Wawrzyniec Nawrot 1958 r.
Koperta okolicznościowa. 130 rocznica Wiosny Ludów
Kościół katolicki Św. Mikołaja, Książ 1974 r.
Kościół w Chwałkowie Kościelnym.
Kościół w Chwałkowie Kościelnym. 2
Ks. Stanisław Kaniecki - pogrzeb w Gogolewie, 1975-1977
Książ 1977 r. Matka Boża nawiedza parafię.
Książ Rynek - część południowo-zachodnia.
Majątek Książek (Xionsek) 1964 r.
Młyn Jana Niedzielskiego.
Nawiedzenie Matki Bożej. Chwałkowo 1977 r.
Nawiedzenie Matki Bożej. Książ 1977 r.
Nawiedzenie Matki Bożej. Mchy 1977 r.
Nawiedzenie Matki Bożej. Mchy 1977 r. - część I
Nawiedzenie Matki Bożej. Mchy 1977 r. - część II
Nawiedzenie Matki Bożej. Mchy 1977 r. - część III
Nowy wóz bojowy. OSP Książ . Lata 50. XX w.
Odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym na mogiłach powstańców 1848 w Książu
Ogród bractwa strzeleckiego Tancbuda
Ołtarz główny w kościele św. Mikołaja w Książu - 1954 r.
OSP Książ 1964 r. Narada przed garażem.
OSP Książ 1970 r.
OSP Książ 1970 r. Przed odznaczeniem.
Otwarcie garażu i świetlicy OSP Książ 1955 r.
Otwarcie ogródka Jordanowskiego w Książu 1967 r.
Pieczątka OSP Książ 1974 r.
Pieczywo. Sklep obwoźny. Czesław Skałecki. Książ, Mchy lata 60. XX w.
Pogoń Książ w Dolsku. Lata 50. XX w.
Pomnik Powstańców Wielkopolskich Chwałkowo Kościelne.
Poświęcenie sztandaru Kółka Rolniczego. Mchy 1958 r.
Przedstawienie teatralne. Chwałkowo Kościelne.
Przedszkole 2. Mchy, 1962 r.
Przedszkole. Mchy, koniec lat 50. XX w.
Przedszkole. Mchy, koniec lat 50. XX w. (2)
Przedszkole. Mchy, koniec lat 50. XX w. (3)
Przedszkole. Mchy, lata 50. XX w.
Rodzina Jackowiaków, Kaczmarków i Stanisław Płótniak. Książ 1962 r.
Rwanie śliwek. Józef Jackowiak i Mieczysław Klonowski, 1959 r.
Samochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu.
Samochód OSP Książ.
Sklep obuwniczy Stefana Dorszyka 1955 r.
Stanisław Borowczyk - odznaczenia powstańca wielkopolskiego
Stanisław Wojciechowski powstaniec wielkopolski 1970 r.
Sypanie kwiatów Książ 1957.
Szkolne inspekty. Gogolewo, lata 50. XX w.
Szkoła Podstawowa Gogolewo lata 60. XX w.
Szkoła Podstawowa Książ 1969 r. Wycieczka. Lidia Klaczyk.
Szkoła Podstawowa w Książu - 1954 r.
Szkoła Podstawowa. Chwałkowo Kościelne, 1962/63 r.
Szkoła Podstawowa. Gogolewo 1960 r.
Szkoła Podstawowa. Kołacin 1958 r.
Szkoła Podstawowa. Kołacin, lata 60. XX wieku.
Szkoła Podstawowa. Kołacin, początek lat 60. XX wieku.
Szkoła Podstawowa. Konarzyce 1958 r.
Szkoła Podstawowa. Konarzyce 1959 r.
Szkoła Podstawowa. Konarzyce 1961 r.
Szkoła Podstawowa. Książ 1959 r.
Szkoła Podstawowa. Mchy 1955 r.
Szkoła Podstawowa. Mchy 1959 r. (?)
Szkoła Podstawowa. Mchy 1960 - 1961 r.
Szkoła Podstawowa. Mchy 1961 - 1962 r.
Szkoła Podstawowa. Włościejewice 1956 r.
Szkoła Podstawowa. Włościejewice 1970 r.
Szkoła Podstawowa. Włościejewice 1973 r.
Szkoła Powszechna. Mchy 1954/55 r.
Szkoła Powszechna. Mchy 1954/55 r. Zdjęcie zbiorowe.
Szkoła. Gogolewo 1957 r.
Szkoła. Gogolewo, lata 50. XX w.
Ślub Czesławy i Edwarda Tomaszewskich
Ślub Stanisław Stempiński i Janina Pawlak. Brzóstownia 1954 r.
Ślub w początkach parafii pw. św. Antoniego - ks. Kaniecki
Ślub Władysław Mądry i Gabriela Pawlak. Brzóstownia 1956 r.
Św. Mikołaj w kościele parafialnym w Książu Wlkp. 1953r.
Świniobicie w Charłubiu.
Tancbuda na strzelnicy. Książ lata 60. XX w.
Targowisko. Książ 1963 r.
Ul. Świerczewskiego. Książ 1955 r.
Ule pana Roszyka. Gogolewo, lata 50. XX wieku.
Uroczystość przy pomniku Wiosny Ludów. Książ 1960 r.
Uroczystość ZBoWiD. Książ, koniec lat 60. XX w.
Wincenty Gnalicki. Książ.
Wizytacja abp. Antoniego Baraniaka. Mchy 1974 r.
Wnętrze kościoła św. Antoniego w Książu, ok. 1975 r.
Wozownia w majątku Konarskie. 1985 r.
Wycieczka do Malborka. Książ 1968 r.
Wycieczka do Wambierzyc. SP Książ 1973 r.
Wycieczka do Warszawy. SP Książ 1972 r.
Wycieczka GS Książ. Wieliczka 1977 r.
Wycieczka w Tatry. Lata 60. XX w.
Zabawa. Kołacin 1954 r.
Zbiórka harcerska. SP Książ 1973 r.
Zespół muzyczny Konrada Banaszyńskiego. Książ lata 60. XX w.

Dokumenty
50 lat Polskiego Związku Łowieckiego. Książ 1973 r.
Abp Antoni Baraniak - 25-lecie święceń kapłańskich - 1955 r.
Akt mianowania Franciszka Krakowiaka na podporucznika
Bilet do odbioru leku. Książ 1955 r.
Dyplom OSP Książ, Józef Jackowiak, 1955 r.
Dyplom z okazji 50. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Franciszka Krakowiaka
Dyplom z okazji 50. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Wincentego Szynalskiego
Dyplom z okazji 60. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Ludwika Szymkowiaka
Dyplom z okazji 65. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Franciszka Krakowiaka
Józef Jackowiak - życiorys. Książ 1965 r.
Legitymacja człoka ZBoWiD Antoniego Adamczaka
Legitymacja Józefa Jackowiaka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Legitymacja Kazimierza Wawrzyniaka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Legitymacja pszczelarska. Franciszek Rzekiecki, Książ 1970 r.
Legitymacja Stanisława Garbarczyka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Legitymacja Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Stanisław Garbarczyk 1958 r.
Leon Stiller, dyplom GS Książ 1972 r.
Nekrolog Stanisławy Barcikowskiej
Patent odznaki XXX lecie pracy dla OSP. Józef Jackowiak 1962 r.
Pieczątka - Foto - Głowacki 1954 r.
Pieczątka - Jaksoniak. Lata 70. XX wieku
Pieczątka - Kościół św. Michała Arch. Chwałkowo Kościelne 1960 r.
Pieczątka Bank Ludowy. Książ 1973 r.
Pieczątka Berdyszak Kazimierz zegarmistrz. Książ 1956 r.
Pieczątka Biuro Parafialne Książ 1954 r.
Pieczątka Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczątka GS Książ, 1972 r.
Pieczątka GS Książ, 1977 r.
Pieczątka Kółko Rolnicze Mchy. Lata 60. XX w.
Pieczątka Księgarnia Książ 1985 r.
Pieczątka Ośrodek Zdrowia. Książ 1955 r.
Pieczątka Szkoła Podstawowa Gogolewo. 1961 r.
Pieczątka Zakład Fryzjerski Fr. Jaksoniak. Książ 1954 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1976 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1978 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1984 r.
Pieczątka ZSL Książ. 1984 r.
Pieczątka. Plantacja winorośli, Fr. Świerkowski. Kiełczynek 1972 r.
Pieczątka. Szkoła Podstawowa Chwałkowo. 1972 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Włościejewice, przed 1953 r.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1974 r.
Pieczęć - Parafia św. Mikołaja, Książ 1963 r.
Pieczęć Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczęć Kościół parafialny we Włościejewkach 1954 r.
Pieczęć Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Książu. 1959 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Mchy 1956 r.
Pieczęć ZSL Książ. 1984 r.
Przedszkole Książ 1967 r.
Sklep art. żelaznych GS. Książ 1965 r.
Zaświadczenie Józefa Kranca dla Feliksa Bulińskiego. 1957 r.
Zaświadczenie o odznaczeniu Romana Garbarczyka Krzyżem Virtuti Militari
Zaświadczenie Roman Garbarczyk. CAW 1960 r.
Zaświadczenie Stanisław Garbarczyk. CAW 1958 r.
Zbiorcza szkoła gminna w Książu Wlkp., przedszkole w Chwałkowie
Życzenia jubileuszowe dla Koła Pszczelarzy od ZSL. Książ 1984 r.

Mapy i herby
Ewidencja parku pałacowego Mchy 1982 r.

Ludzie
Leon Adamski
abp Antoni Baraniak
Józef Berdyszak
Jan Kanty Dąbrowski
prof. Jerzy Doerffer
Wincenty Gnalicki
Jan Grzybowski
Eleonora Günther
Maria Günther
ks. Stanisław Kaniecki
ks. dr Arnold Marcinkowski
Marian Tyszer
Alojzy Wyrembek

Przedmioty
25 lat w służbie oświaty. Franciszek Rzekiecki, Książ.
Dzwonek ze sklepu sióstr Kowalskich 1966 r.
Odznaka Strażnik Łowiecki pana Matuszewskiego. Zaborowo lata 70. XX w.
Odznaka VIII rajdu do Książa rok 1968
Plakietka rajd Wiosny Ludów. Książ 1988 r.
Plakietka rajd Wiosny Ludów. Śrem - Książ 1960 r.
Szyld sklepu Stanisław Lange. Książ 1953 r.
Tabliczka ewidencyjna szkoła Książ. 1973 r.
Tabliczka rejestracyjna wozu konnego - Bolesław Tomczak
Tarcza szkolna. Książ Wlkp. 1974 r.
Tytka ze sklepu pana Lange. Książ 1962 r.
Wielkopolski Krzyż Powstańczy Józefa Jackowiaka

Artykuły
Dr Maksymilian Krybus. Głos Wielkopolski 1968 r.
Katalog zabytków 1961 r. Chwałkowo Kościelne.
Katalog zabytków 1961 r. Gogolewo.
Katalog zabytków 1961 r. Konarskie.
Katalog zabytków 1961 r. Książ.
Katalog zabytków 1961 r. Mchy.
Katalog zabytków 1961 r. Włościejewki.
O czym dzwonią w Książu. Wywiad z Józefem Jackowiakiem. NURT 1980 r.


2012-2021 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe