Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Średnowiecze  X - XV wiek | Okres staropolski XVI - XVIII wiek | Zabór pruski do Wiosny Ludów 1793-1848
Wiosna Ludów 1848 | Zabór pruski po Wiośnie Ludów 1848-1914 | I wojna światowa 1914-18
Powstanie Wielkopolskie 1918-19 | II Rzeczpospolita 1919-39 | II wojna światowa 1939-45
Rzeczpospolita Polska 1945-52 | Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 | Rzeczpospolita Polska po1989

Okres staropolski XVI - XVIII wiek

Zdjęcia i ryciny
Rzeźby gotyckie. Chwałkowo Kościelne początek XVI w.

Dokumenty
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Pieczęć cechowa garncarzy. Książ XVIII w. (Xiąż, Xions).
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Odcisk
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał.
Pieczęć parafii ewangelickiej Xions. Książ 1794 r.
Pieczęć parafii Włościejewki. 1785 r.
Pieczęć Wacław Wysogotta Zakrzewski. Książ 1774 r.
Przywilej króla Stanisława Augusta na 4 jarmarki w roku 1774 r.
Rejestr po spalonym kościele. Gogolewo 1779 r.
Świadectwa przejścia na wiarę katolicką. Włościejewice 1784 r.

Mapy i herby
Mapa G. Freudenhamera z 1645 roku
Mapa Wielkopolski. Franz Johann Joseph von Reilly. 1789 r.

Przedmioty
48 EINEN THALER 1779 r. awers
48 EINEN THALER 1779 r. rewers
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Odcisk
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał

Artykuły
Bractwo św. Anny w Książu założone w roku 1617.
Ołtarze w kościele Mchy 1768 r. Alfred Brosig.


2012-2018 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe