Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Średnowiecze  X - XV wiek | Okres staropolski XVI - XVIII wiek | Zabór pruski do Wiosny Ludów 1793-1848
Wiosna Ludów 1848 | Zabór pruski po Wiośnie Ludów 1848-1914 | I wojna światowa 1914-18
Powstanie Wielkopolskie 1918-19 | II Rzeczpospolita 1919-39 | II wojna światowa 1939-45
Rzeczpospolita Polska 1945-52 | Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 | Rzeczpospolita Polska po1989

Okres staropolski XVI - XVIII wiek

Zdjęcia i ryciny
Alegoria rozbioru Polski 1772 r.
Polichromia ścienna. Kościół św. Mikołaja Książ. 2 poł. XVIII w.
Rzeźby gotyckie. Chwałkowo Kościelne początek XVI w.

Dokumenty
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Pieczęć cechowa garncarzy. Książ XVIII w. (Xiąż, Xions).
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Odcisk
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał.
Pieczęć miasta Książ. SIGILLUM OPIDI KXIASZ 1650 r.
Pieczęć parafii ewangelickiej Xions. Książ 1794 r.
Pieczęć parafii Włościejewki. 1785 r.
Pieczęć Wacław Wysogotta Zakrzewski. Książ 1774 r.
Przywilej króla Stanisława Augusta na 4 jarmarki w roku 1774 r.
Rejestr po spalonym kościele. Gogolewo 1779 r.
Świadectwa przejścia na wiarę katolicką. Włościejewice 1784 r.

Mapy i herby
Herb miasta Książ w pieczęci miejskiej. KXIASZ 1650 r.
Mapa Chwałkowo 1799 r. fragment.
Mapa G. Freudenhamera z 1645 roku
Mapa Wielkopolski. Franz Johann Joseph von Reilly. 1789 r.

Przedmioty
48 EINEN THALER 1779 r. awers
48 EINEN THALER 1779 r. rewers
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Odcisk
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał

Artykuły
Bractwo św. Anny w Książu założone w roku 1617.
Ołtarze w kościele Mchy 1768 r. Alfred Brosig.


2012-2019 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe