Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Średnowiecze  X - XV wiek | Okres staropolski XVI - XVIII wiek | Zabór pruski do Wiosny Ludów 1793-1848
Wiosna Ludów 1848 | Zabór pruski po Wiośnie Ludów 1848-1914 | I wojna światowa 1914-18
Powstanie Wielkopolskie 1918-19 | II Rzeczpospolita 1919-39 | II wojna światowa 1939-45
Rzeczpospolita Polska 1945-52 | Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 | Rzeczpospolita Polska po1989

I wojna światowa 1914-18

Zdjęcia i ryciny
Kazimierz Łukowski w mundurze Błękitnej Armii gen. Hallera. Książ
Abp Antoni Baraniak - Sebastianowo 1916 r.
Antoni Adamczak w lazarecie niemieckim podczas I wojny światowej
Antoni Płóciniak - rekrut armii niemieckiej
Bank Ludowy Mchy. 1915 r.
Cegielnia państwa Wienke w Kiełczynku. 1918 r.
Franciszka i Wojciech Wienke - właściciele cegielni w Kiełczynku
Kierblewski Wacław, pocztówka Śrem - Książ 1915 r. Feldpost.
Koleżanki. Mchy 14 września 1918 r.
Kościół ewangelicki murowany 1914-1918
Ks. Antoni Wiśniewski. Mchy 1915 r.
Ks. Ignacy Piotrowski jako sanitariusz. 1914 r.
Marcin Górczak w wojsku niemieckim, 1916 r.
Pocztówka do brata. Jan Skrzypiński, Wandsbek 1916 r.
Pocztówka do rodziców. Jan Skrzypiński, Cöln 1916 r.
Pocztówka Gruss aus Xions. 1916 r.
Pocztówka Książ rynek. Rok 1915.
Pocztówka Książ.
Pocztówka od kompanów z koszar do Wacława Kierblewskiego
Prace kolejowe - Książ 1915 r.
Rodzina Mietlińskich - Książ rok 1914.
Rodzina państwa Perz. Chwałkowo 1915 r.
Stanisław Banaszak w mundurze niemieckiego artylerzysty
Stanisław Mielcarek w lazarecie podczas I wojny światowej
Stanisław Śląski
Tomasz Bąk w niemieckiej armii podczas I wojny światowej
Tomasz Grześkowiak w wojsku niemieckim 1914 r.
Władysław Wienke z rodziną na ganku swego domu przy cegielni
Wojciech Baraniak w niemieckiej armii podczas I wojny światowej
Zygmunt Rydlewski w Niagara-On-The-Lake w Kanadzie

Dokumenty
Medal Zwycięstwa Aliantów, Kazimierz Łukowski, 1922 r.
Nekrolog ks. Stanisław Nalentz. 1917 r.
Nekrolog Maksymilian hr. Mielżyński, Mchy 1916 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Xions 1914 r. Książ.
Pieczęć magistratu Książ. Xions 1915 r.
Pieczęć posterunku pruskiej policji Książ. Xions 1915 r.
Pieniądz zastępczy Książ 1917 r.
Przebieg służby wojskowej Jana (Jonasza) Grześkowiaka w I wojnie światowej
Świadestwo Antoniego Grocholskiego zwolnienia z armii niemieckiej

Mapy i herby
Herb miasta Książ w pieczęci magistratu. Xions 1916 r.

Dawna prasa
Bank Ludowy Książ - walne zebranie. Wielkopolanin - 1915 r.
Potrzebuję czeladnika - stelmach. Książ. Przewodnik Katolicki - 1914r.

Ludzie
ks. Stanisław Witalis Juliusz Doerffer
ppor. Józef Klitsche

Przedmioty
Mechanizm zegara na wieży kościoła św. Antoniego w Książu, 1915 r.
Płaskorzeźba. Kazimierz Łukowski. 1917 r.

Artykuły
Ks. Stanisław Doerffer - wspomnienie. Chwałkowo. Kurjer Poznański - 1916 r.


2012-2021 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe