Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Brzóstownia | Charłub | Chrząstowo | Chwałkowo Kościelne | Dębniak | Feliksowo | Gogolewko | Gogolewo | Jarosławki | Kiełczyn | Kiełczynek | Kołacin | Konarskie | Konarzyce | Książ | Książek | Łężek | Ługi | Mchy | Międzybórz | Obreda | Radoszkowo | Radoszkowo Drugie | Sebastianowo | Sroczewo | Świączynek | Świączyń | Włościejewice | Włościejewki | Zaborowo | Zakrzewice | Zakrzewo | Zawory | Związane z gminą

Zaborowo

Zdjęcia i ryciny
Dożynki w Zaborowie 1945 r.
Dwór Zaborowo. Lata 80. XIX w.
Dwór Zaborowo. Lata 80. XIX w. Obraz olejny.
Klasa I. Szkoła. Zaborowo 1957 r.
Klasa II i III. Szkoła. Zaborowo 1960 r.
Klasa VII. Szkoła Zaborowo 1960 r.
Klasa VII. Szkoła Zaborowo 1973 r.
Ks. Stanisław Rymarkiewicz. Lata 50. XIX w.
Marianna Kazyaka - Zaborowo 1924 r.
Marianna Rozmiarek z synem Tadeuszem - Zaborowo, około 1950 r.
Ochotnicza Straż Pożarna, Zaborowo, 1939 r. Przedstawienie teatralne.
Ochronka, Zaborowo, koniec lat 40. XX w. początek lat 50. XX w.
Pałac w Zaborowie.
Pałac w Zaborowie. 1911 r.
Pałac w Zaborowie. Lata 30. XX wieku.
Pałac Zaborowo 1913 r.
Rodzina Grzegorczyków. Zaborowo 1950 r.
Rodzina Mielochów, Zaborowo 1912-15 r.
Rodzina Paczkowskich. Zaborowo 1935 r.
Szkoła Powszechna. Zaborowo 1924 r.
Szkoła w Zaborowie - przed 1957 r.
Szkoła, Zaborowo 1927/1928 r.
Szkoła, Zaborowo 1933 r.
Szkoła. Zaborowo 1946 r.
Ślub Marianna Kazyaka i Józef Adamczak - Zaborowo 1929 r.
Ślub Teresa Mikołajczak i Bronisław Malusiak. Zaborowo 1950 r.
Umacnianie brzegu Warty. Zaborowo, lata 30. XX w.

Dokumenty
50 lat Polskiego Związku Łowieckiego. Książ 1973 r.
KGW Zaborowo - pieczątka 1979 r.
Ks. Stanisław Rymarkiewicz - nekrolog 1912 r.
Pieczątka - Katholische Schule Zaborowo 1899 r.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. odcisk.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. oryginał.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. odcisk.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. oryginał.
Pieczęć wsi Zaborowo. 1888 r.
Świadectwo szkolne Agnieszka Kazyaka. Zaborowo 1899 r.

Dawna prasa
Aresztowanie ks. Wiśniewskiego. Goniec Wielkopolski - 1881 r.
Dzierżawa Zaborowa i Gogolewa. Gazeta Poznańska 1808 r.
Ks. Stanisław Rymarkiewicz - śmierć 1912 r.
Majątek Zaborowo kupi dwie pawice. Posener Tageblatt 1929 r.
Majątek Zaborowo szuka korepetytora. Posener Tageblatt 1931 r.
Sprzedaż Zaborowa i folwarku Józefowo. Ziemianin 1882 r.
Ślub Władysław Sztukowski i Helena Burian 1900 r.

Ludzie
Franciszek Gabrysiak
Stanisław Knajder
Stanisław Koszarek
Stanisław Mamys
Antoni Mizerski
ks. Stanisław Rymarkiewicz
Walenty Wasilewski

Legendy
Zaborowo, Teodor Tomczyk

Przedmioty
Dzwonek Franciszka Grzegorczyka. Zaborowo 1910 r.
Kamionkowa forma do wypieku chleba - Zaborowo.
Nieśmiertelnik. Franciszek Paczkowski, Zaborowo 1939 r. (awers)
Nieśmiertelnik. Franciszek Paczkowski, Zaborowo 1939 r. (rewers)
Odznaka Strażnik Łowiecki pana Matuszewskiego. Zaborowo lata 70. XX w.
Szyld Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1947 r.
Termometr. Pałac Zaborowo. 1909 r.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod redakcją Filipa Sulimierskiego

Tom XIV, rok wydania 1895, str. 200-201

Zaborowo,
5.) wieś gospodarska, w powiecie szremskim, urząd okręgowy, stanu cywilnego, poczta i parafia katolicka w Książu, stacja kolei żelaznej w Chociczy (Falkstaedt) na linii Poznań-Jarocin, szkoły obu wyznań i parafia ewangelicka w miejscu, sąd w Szremie. Obszaru 320 hektarów, 46 dymów, 360 dusz (4 ewangelików). Leży na lewym brzgu Warty, na wschód Szremu, między Ksiązem a Zaniemyślem. Zaborowo nadane było roku 1230 klasztorowi paradyskiemu. Odnośne potwierdzenia zanjdują się w dyplomatach z r. 1236, 1240 i 1247. W roku 1256 zamienia klasztor Zakrzewo na inne włości, a następnego roku pisze się Gerostius z Zaborowa. W roku 1793 posiadał Zaborowo i Sroczewo kasztelan Ksawery Bronisz.
W roku 1583 ma Zaborowo 3 łany os., 1 zagrodę, 2 komorn. i młyn.
6.) Zaborowo, wybudowanie przy wsi tej nazwy w powiecie szremskim.
7.) Zaborowo wieś dworska, tamże, obszaru 567 hektarów, 12 dymów, 152 dusze (5 ewangelików).
8.) Zaborowo, cegielnia, tamże, 1 dym, 11 dusz.


2012-2024 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe