Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | P | R | S | Ś | T | U | W | Z

ks. Antoni Wiśniewski
ur. 1866 - zm. 1925
proboszcz parafii Książ i Mchy

Biogram
Urodził się 28 kwietnia 1866 roku w Poznaniu jako syn sekretarza Tomasza Stanisława Wiśniewskiego i Wandy z d. Stoc. Święcenia kapłańskie przyjął 22 marca 1890 roku w Gnieźnie i był wikariuszem w Brodach do 1893 roku, potem administratorem w Długiej Goślinie, Kolniczkach i Gogolewie. W latach 1894-1897 był proboszczem w Kolniczkach, następnie od 1897 roku administratorem i proboszczem w Książu. W grudniu 1901 roku probostwo w Książu przejął ks. Kazimierz Echaust. Wówczas został proboszczem w Mchach. Należał do grona wielkopolskich księży organiczników. Patronował Kółku Rolniczemu w Książu, Potem w Mchach i bankowi Ludowemu w Mchach oraz Spółce Drenarskiej. Był mężem zaufania Towarzystwa Czytelni Ludowych na okręg Książ wspólnie z ks. Echaustem. Za jego kadencji odnowiono kościół w Mchach, sprawiono witraże oraz zegar na wieży.
Od jesieni 1918 roku brał czynny udział w konspiracji przygotowującej powstanie. 6 października 1918 roku na jego plebanii odbyło się tajne zebranie z udziałem konspiratorów ze Śremu i z okręgu ksiąskiego. Na zebraniu tym zapadły decyzje o przygotowaniu zbrojnego powstania i wstępnie rozdzielono funkcje dowódcze. Był delegatem powiatu śremskiego na Sejm dzielnicowy zwołany w Poznaniu na 3-5 grudnia 1918 roku z ramienia Powiatowej rady Ludowej w Śremie. Oprócz niego, gminę Książ reprezentowali Franciszek Frąckowiak z Chwałkowa i Makary Mietliński z Książa.
Nie posiadamy innych informacji. Przypuszczać należy, że po zakończeniu powstania nadal prowadził działalność społeczną i patriotyczną. Do końca życia pozostał proboszczem w Mchach. Zmarł 7 lipca 1925 roku w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mchach.

Źródło: Zasoby WIR
Autor: Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek

Miejsce: Mchy

Sygnatura: OS-00274
Fot.: Zasoby własne
Autor: WIR
Powiązane zdjęcia i ryciny:
[ Wiem więcej ]
Możesz uzupełnić opis tego obiektu.


2012-2019 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe