Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z


ur. - zm.Sygnatura: OS-00000

Powiązane zdjęcia i ryciny:Powiązane dokumenty:
Pieczątka - Foto Słońce, Czesław Ludowicz.
Pieczątka - Zakład Fotograficzny Tyszer Tadeusz.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1928 r.
Pieczątka - Foto - Głowacki 1954 r.
Pieczątka - FOTO - PLAST (Głowacki) 1947 r.
Księga protokółów Bractwa Kurkowego 1946-1947
Księga protokółów Bractwa Kurkowego 1946-1947
Księga protokółów Bractwa Kurkowego 1946-1947
Księga protokółów Bractwa Kurkowego 1946-1947
Księga protokółów Bractwa Kurkowego 1946-1947
Księga protokółów Bractwa Kurkowego 1946-1947
Przywilej króla Stanisława Augusta na 4 jarmarki w roku 1774 r.
Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego Książ 1930 r.
Pieczątka - Jaksoniak. Lata 70. XX wieku
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1938 r.
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1948 r.
Zaproszenie do wstąpienia do Bractwa Strzeleckiego
PWK katalog wystawy 1929 r. Stefan Doerffer.
PWK katalog wystawy 1929 r. hr. Feliks Mielżyński
Urząd pocztowy, Książ 1920 r.
Józef Guzik Legitymacja 1935 r.
Świadectwo Jerzy Guzik Książ 1937 r.
Patent Krzyża Pamiątkowego dla matki poległego powstańca wielkopolskiego, Huldy Adamskiej
Ogloszenie burmistrza obwodowego Diefenbachera. 1939 r.
Patent Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich. Edmund Borys. 1935 r.
Rachunek za cukierki. Książ 1948 r.
Dyplom - Stanisław Marczak - weteran Powstania Wielkopolskiego.
Nakaz płatniczy dla Franciszka Bojaka
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Bractwa Strzeleckiego
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Chwiłkowskich z dziećmi.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Banaszyńskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Męskiej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Guzików.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Ilskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Zajdleyów.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Peissertowej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Mietlińskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Mietlińskiej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Senlerówny.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Śmiśniewiczowej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Ziembowskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Koła Śpiewackiego.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Telesfora Łukowskiego.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od kawalerów.
Pieczątka Kazimierz Łukowski. Książ.
Pieczątka Bronisław Schlafke. Książ Wlkp.
Legitymacja czeladnicza. Łukowski Franciszek, Książ
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Zwierzchlewskich.
Projekt przebudowy domu Bronisława Schlafke. Książ 1933 r.
Projekt przebudowy domu Bronisława Schlafke. Książ 1933 r.
Projekt przebudowy domu Bronisława Schlafke. Książ 1933 r.
Projekt przebudowy domu Bronisława Schlafke. Książ 1933 r.
Legitymacja kupca. Józefa Ratajczak, Książ
Medal Zwycięstwa Aliantów, Kazimierz Łukowski, 1922 r.
Ks. Polcyn. List, Mchy 1834 r.
Józef Berdyszak, projekt nagrobka, dr. Pommricha, Książ 1939 r.
Pokwitowanie kosztów śniadania PCK, Książ 1948 r.
Pieczątka Leon Wroński Apteka Książ, 1936 r.
Świadectwo cechu garncarzy. Książ 1853 r.
Świadectwo cechu garncarzy. Książ 1853 r.
Świadectwo cechu garncarzy. Książ 1853 r.
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Wniosek Bractwa Kurkowego do Urzędu Bezpieczeństwa, 1947
Dowód Osobisty. Czesław Skałecki. Książ 1937 r.
Dowód Osobisty. Czesław Skałecki. Książ 1937 r.
Dyplom Mistrzowski. Józef Matuszewski. Książ 1936 r.
Do plebana Piechockiego. Mchy 1848 r.
Do plebana Piechockiego. Mchy 1848 r.
Dyplom Wacława Kierblewskiego. Książ 1947 r.
Quittungskarte Kaczmarek Kazimiera. Tiefenbach Gut 1941 r. Książek.
Quittungskarte Kaczmarek Kazimiera. Tiefenbach Gut 1941 r. Książek.
Pieczątka Majątek Świączyń. Wilhelm Kirschstein. 1928r.
Jan Skrzypiński. Notatka biograficzna Powstańca Wielkopolskiego.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Schonz 1945 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1936 r.
Weksel pana Górki. Chrząstowo, 1939 r.
Pieczątka Feliks Schlafke Książ. Lata 30. XX w.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1937 r.
Pieczęć - Parafia św. Mikołaja, Książ 1963 r.
Pieczątka Foto J. Kędzierski. Kołacin.
Nekrolog Krzysztof Mielżyński. Mchy 1927 r.
Pieczątka Feliks Łukowski. Książ. 1948 r.
Pieczątka rzeżnik Józef Matuszewski. Książ 1948 r.
Pieczątka rzeźnik Szczepan Rybak. Książ 1948 r.
Pieczątka Foto B. Strabel. Gogolewo 1942 r.
Nekrolog Józef Klitsche 1920 r.
Nekrolog Ignacy Tomczak 1919 r.
Pieczęć - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Książ 1950 r.
Legitymacja powstańca. Józef Jackowiak, Książ, Pawłowice 1919 r.
Dyplom OSP Książ, Józef Jackowiak, 1955 r.
Nekrolog mjr Roman Garbarczyk, Książ 1964 r.
Nekrolog Maksymilian hr. Mielżyński, Mchy 1916 r.
Nekrolog Krystyna z Tyszkiewiczów Mielżyńska. Pawłowice 1932 r.
Pieczątka Henryk Łagodzki Mleczarnia. Książ 1937 r.
Legitymacja Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Stanisław Garbarczyk 1958 r.
Poświadczenie Stanisław Garbarczyk. 1920 r.
Zaświadczenie Stanisław Garbarczyk. CAW 1958 r.
Zaświadczenie Roman Garbarczyk. CAW 1960 r.
Rejestr po spalonym kościele. Gogolewo 1779 r.
Pieczęć prywatnej szkoły niemieckiej. Książ 1933 r.
Pieczęć posterunku pruskiej policji Książ. Xions 1915 r.
Michał Wojtysiak, dyplom 25 lat pracy, Książ 1945 r.
Pieczątka - Roman Tomaszewski Skład, Książ wlkp. 1938 r.
Nekrolog Kazimierz Sikorski. Mchy 1930 r.
Pieczątka GS Książ, 1972 r.
Leon Stiller, dyplom GS Książ 1972 r.
Dyplom Gołębiewski Adam. Chwałkowo Kościelne. Poznań 1948 r.
Pieczątka Kazimierz Wawrzyniak. Chwałkowo 1935 r.
Pieczątka - Katholische Schule Emchen. Mchy 1914 r.
Pieczęć Gustav Paschen Xions 1895 r.
Pieczęć Wacław Wysogotta Zakrzewski. Książ 1774 r.
Pieczęć Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Projekt przebudowy domu Feliksa Łukowskiego. Książ 1937 r.
Projekt przebudowy domu Feliksa Łukowskiego. Książ 1937 r.
Projekt przebudowy domu Feliksa Łukowskiego. Książ 1937 r.
Projekt przebudowy domu Feliksa Łukowskiego. Książ 1937 r.
Projekt przebudowy domu Feliksa Łukowskiego. Książ 1937 r.
Quittungskarte Jędrzejczak Kazimierz. Emchen 1941 r. Mchy.
Quittungskarte Jędrzejczak Kazimierz. Emchen 1941 r. Mchy.
Quittungskarte Jędrzejczak Kazimierz. Emchen 1941 r. Mchy.
Świadectwo Talarczyk Jan. Kołacin 1930 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Kołacin 1930 r.
Bank Ludowy Książ, sprawozdanie za rok 1911.
Kennkarte Franciszka Świdurska. 1943 r.
Kennkarte Franciszka Świdurska. 1943 r.
Sołtys Wawrzyniec Nawrot. Konarzyce 1938 r.
Dowód Osobisty Kazimierz Jackowiak. Brzóstownia 1935 r.
Dowód Osobisty Kazimierz Jackowiak. Brzóstownia 1935 r.
Karta Powołania Kazimierz Jackowiak. 1939 r.
Karta Powołania Kazimierz Jackowiak. 1939 r.
Świadectwa przejścia na wiarę katolicką. Włościejewice 1784 r.
Stypendium Stanisław Otocki, Gogolewo 1875 – 1880 r.
Pieczęć Bibioteka hr. Krzysztofa Mielżyńskiego. Mchy 1919 r.
Pieczątka okolicznościowa Maksymilian Cygalski. Zawory 2006 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Xions 1914 r. Książ.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Schonz. Książ 1944 r.
Pieczątka. Plantacja winorośli, Fr. Świerkowski. Kiełczynek 1972 r.
Pieczęć Dozór kościelny, Książ 1882 r. Xiąż, Xions,
50 lat Polskiego Związku Łowieckiego. Książ 1973 r.
Nekrolog ks. Hipolit Kowalski. Włościejewki 1926 r.
Legat Andrzeja Niegolewskiego. Włościejewki 1823 r.
Legat Andrzeja Niegolewskiego. Włościejewki 1823 r.
Władysław Niegolewski, akt chrztu. Włościejewki 1819 r.
Świadectwo moralności Kazimierz Jackowiak. Książ 1947 r.
Nauczyciele Konarzyce. Dziennik Urzędowy 1928 r.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. oryginał.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. odcisk.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. oryginał.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. odcisk.
Pieczątka Zarząd Szkoły Katolickiej. Książ 1925 r.
Pieczątka ks. A. Wiśniewski. Xions 1899 r.
Pieczątka Chór kościelny. Książ 1934 r.
Józef Weinert rachunek Książ 1926 r.
Pieczątka Józef Ludowicz fotograf. Książ 1941 r. (Tiefenbach)
Pieczątka - Jan Stawiński , Książ Wlkp. 1937 r
Bank Ludowy - Mchy rok 1903 - winieta wekslowa.
Młyn parowy - Jan Niedzielski - Książ.
Wykaz dla rowerzysty Walenty Józefiak. Chwałkowo, lata 30. XX w.
Dowód osobisty Walenty Józefiak. 1937 r.
Patent odznaki XXX lecie pracy dla OSP. Józef Jackowiak 1962 r.
Pieczątka Majętność Gogolewo. Wiesław Kornobis 1933 r.
Pieczęć Rady szkolnej. Książ 1936 r.
Pieczątka korespondencyjna szkoła Włościejewki 1935 r.
Nekrolog Andrzej Fonrobert 1929 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r.
Mandat karny Franciszek Matuszak Mchy. Emchen 1941 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r. (2)
Pieczęć Urząd Stanu Cywilnego. Książ 1920 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Mchy 1932 r.
Pieczęć wsi Gogolewo. 1876 r.
Nekrolog Marianna (Marya) Walewska z Karśnickich 1893 r.
Dyplom Mistrzowski - Szczepan Rybak.
Wizytacja szkoły. Zakrzewice 1939 r.
Pieczątka GS Książ, 1977 r.
Nekrolog Leon Onufry Smitkowski, 1875 r.
Pieczęć Burmistrz Książa Wielkopolskiego 2004 r.
Pieczątka Franciszek Zwierzchlewski, Książ 1937 r.
Mieczysław Żychowicz Książ 1946 r.
Życzenia ślubne państwa Nawrot. Konarzyce 1948 r.
Rachunek za chleb dla MO. Książ 1945 r.
Pieczęć władz okupacyjnych Tiefenbach 1941 r. Książ.
Pieczątka zarządu majętności Mchy. 1940 r.
Świadectwo szkolne Jan Strzelczyk. Mchy 1914 r.
Pieczątka Majętność Włościejewki. Wilhelm Beyme. 1932 r.
Nekrolog ks. Stanisław Nalentz. 1917 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1946 r.
Pieczątka doktora Ratajskiego. Książ 1945 r.
Legitymacja pszczelarska. Franciszek Rzekiecki, Książ 1970 r.
Pieczątka Wincentego Kocha. Książ 1947 r.
Świadectwo Szkoły Powszechnej. Książ 1939 r.
Pieczątka Majątek Włościejewki 1932 r. Wilhelm Beyme.
Zezwolenie na budowę młyna w Książu. 1764 r.
Pieczątka Zakład Fryzjerski Fr. Jaksoniak. Książ 1954 r.
Pieczątka Berdyszak Kazimierz zegarmistrz. Książ 1956 r.
Życzenia jubileuszowe dla Koła Pszczelarzy od ZSL. Książ 1984 r.
Pieczątka ZSL Książ. 1984 r.
Pieczęć ZSL Książ. 1984 r.
Ks. Kazimierz Echaust - podziękowanie. 1934 r.
Wizytówka ks. Antoniego Baraniaka
Abp Antoni Baraniak - 25-lecie święceń kapłańskich - 1955 r.
Życiorys Antoniego Adamczaka pisany własnoręcznie
Legitymacja człoka ZBoWiD Antoniego Adamczaka
Dokument śmierci powstańca Wilhelma Adamskiego
Świadectwo szkolne Stanisława Banaszaka
Nekrolog Stanisławy Barcikowskiej
List Romana Barcikowskiego do Stefana Raszewskiego
Życiorys wojskowy majora Romana Garbarczyka
Świadestwo Antoniego Grocholskiego zwolnienia z armii niemieckiej
Roman Garbarczyk potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
Kazimierz Wawrzyniak potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
Życiorys Józefa Jackowiaka pisany własnoręcznie
Życiorys Józefa Jackowiaka pisany własnoręcznie
Wacław Kierblewski potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
Zwolnienie Jana Jonasza Grześkowiaka z frontu pod Rawiczem
Przebieg służby wojskowej Jana (Jonasza) Grześkowiaka w I wojnie światowej
Legitymacja osobista żołnierza Stanisława Garbarczyka z 1938 r.
Legitymacja osobista żołnierza Stanisława Garbarczyka z 1938 r.
Legitymacja osobista żołnierza Stanisława Garbarczyka z 1938 r.
Dowód wpłaty dobrowolnego datku na Skarb Polski przy NRL w 1919 r.
Józef Robaszyński - legitymacja Związku Powstańców Wielkopolskich 1949 r.
Andrzej Rószczka - dokument tożsamości z 1923 r.
Okładka statutu Towarzystwa Powstańców i Wojaków
Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru TPiW Koła Chwałkowo Kościelne
Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru TPiW Koła Chwałkowo Kościelne
Legitymacja członka Straży Obywatelskiej Kazimierza Wawrzyniaka
Książka osobista członka Towarzystwa Powstańców i Wojaków Kazimierza Wawrzyniaka
Książka osobista członka Towarzystwa Powstańców i Wojaków Kazimierza Wawrzyniaka
Zaświadczenie o nienagannej służbie Kazimierza Wawrzyniaka na froncie pod Lesznem
Dyplom nadania Antoniemu Adamczakowi Medalu Niepodległości
Dyplom nadania Józefowi Jackowiakowi Brązowego Krzyża Zasługi
Dyplom nadania Władysłowi Kaczmarkowi Brązowego Krzyża Zasługi
Patent Pamiątkowego Krzyża Za Waleczność Stefana Falkiewicza
Zaświadczenie o odznaczeniu Romana Garbarczyka Krzyżem Virtuti Militari
Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Grupy Leszno
Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Grupy Leszno
Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich Józefa Jackowiaka
Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich Józefa Jackowiaka
Dyplom z okazji 50. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Franciszka Krakowiaka
Dyplom z okazji 65. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Franciszka Krakowiaka
Dyplom Odznaki Grunwaldzkiej Franciszka Krakowiaka
Legitymacja Krzyża Virtuti Militari Wincentego Skrzypczaka
Dyplom z okazji 50. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Wincentego Szynalskiego
Legitymacja Krzyża Walecznych Wincentego Skrzypczaka
Legitymacja Krzyża Walecznych Wincentego Skrzypczaka
Legitymacja Krzyża Walecznych Stanisława Mielcarka
Legitymacja Krzyża Walecznych Stanisława Mielcarka
Legitymacja Kazimierza Wawrzyniaka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Legitymacja Stanisława Garbarczyka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Legitymacja Józefa Jackowiaka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Dyplom nadania Krzyża Waleczności Stanisławowi Nowakowi
Akt mianowania Franciszka Krakowiaka na podporucznika
Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej Józefa Szmyta
Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej Józefa Szmyta
Dyplom weryfikacji Walentego Przybylskiego
Dyplom weryfikacji Antoniego Szczepaniaka
Powiadomienie od pracodawcy dla Antoniego Skrzypińskiego
Dyplom z okazji 60. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Ludwika Szymkowiaka
Książeczka wojskowa Jana Grześkowiaka.
Książeczka wojskowa Jana Grześkowiaka.
Książeczka wojskowa Jana Grześkowiaka.
Książeczka wojskowa Jana Grześkowiaka.
Książeczka wojskowa Jana Grześkowiaka.
Książeczka wojskowa Jana Grześkowiaka.
Powiązane wycinki prasowe:
Pamięci bohaterów 1848. Przewodnik Katolicki - 1923 r.
Ignacy Bieńkowski - ogłoszenie. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1838 r.
Stacje Męki Pańskiej. Książ. Przewodnik Katolicki - 1934 r.
Automat muzyczny na sprzedaż. Książ, Xions. Postęp - 1908 r.
Nowa kamienica w Rynku. Postęp - 1914 r.
Interes rzeźnicki. Książ, Xions. Postęp - 1913 r.
Huebscher oberżysta Książ. Postęp - 1913 r.
Odezwa w sprawie mogił. Przewodnik Katolicki - 1919 r.
Bank Ludowy Książ - walne zebranie. Wielkopolanin - 1915 r.
Podziękowanie Kazimierza Niegolewskiego. Wiarus - 1874 r.
Uczeń kowalski potrzebny. Książ, Xions. Postęp - 1912 r.
82. rocznica bitwy o Książ. Pokaz walki gazowej. Wiadomości Śremskie - 1930 r.
Ks. Kubeczak. Wiarus - 1874 r.
Sadzenie drzewek na rynku. Ilustracja Poznańska - 1931 r.
Gospodarstwo na sprzedaż - Gogolewo. Przewodnik Katolicki - 1911 r.
Ks. Bolesław Jarosz - śmierć. Przewodnik Katolicki - 1901 r.
10-lecie Stowarzyszenia Młodych Polek w Mchach. Ilustracja Poznańska - 1931 r.
Aresztowanie ks. Wiśniewskiego. Goniec Wielkopolski - 1881 r.
Organistówka we Włościejewkach. Goniec Wielkopolski - 1926 r.
Sprzedam wiatrak w Chwałkowie. Goniec Wielkopolski - 1880 r.
Bank Ludowy w Chwałkowie Kościelnym. Orędownik - 1938 r.
Pastor Wilke - sprzedaż . Książ. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1822 r.
Testament J. Jaraczewskiego. Kołacin. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1837 r.
Sprzedam wiatrak Kiełczyn Hld. Kiełczynek. Przewodnik Katolicki - 1908 r.
Ks. Apolinary Zmura zgon. Chwałkowo Kościelne. Przewodnik Katolicki - 1909 r.
Ks. Antoni Piechocki - nekrolog. 1884 r.
Ks. Franciszek Ksawery Huebner. Nekrolog 1874 r.
Mogiły Kosynierów 1848. Żołnierz Polski - 1923 r.
Sprzedam wiatrak. Książek, Xionsek. Przewodnik Katolicki - 1913 r.
Gogolewo licytacja dzierżawy. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1821 r.
Gogolewo, pożar. Orędownik Ostrowski - 1932 r.
Testament J. Jaraczewskiego. Chwałkowo. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1837 r.
Żołnierz Napoleona z Charłubia. Gazeta Poznańska - 1815 r.
Ogłoszenie L. Winger, Xions. Orędownik - 1919 r.
Ks. Zmura wyrok. Przegląd Kościelny - 1885 r.
Proboszczowie rządowi. Przegląd Kościelny - 1886 r.
Ks. Zmura proces. Przegląd Kościelny - 1884 r.
Ks. Antoni Piechocki zgon. Przegląd Kościelny - 1884 r.
Zajęcie probostwa Włościejewki. Wiarus - 1874 r.
Joanna Roszyk z orłem. Ilustracja Polska - 1931 r.
Pożar Zawory. Goniec Wielkopolski - 1885 r.
Wiec oświatowy Książ. Xions. Orędownik - 1912 r.
Sprzedam gospodarstwo Świączynek. Przewodnik Katolicki - 1911 r.
Służąca potrzebna. Brzóstownia. Przewodnik Katolicki - 1923 r.
Andrzej Stępa Mchy - odznaczenie. Nowy Kurier 1929 r.
Nagroda dla Leona Ulanowskiego. Goniec Wielkopolski 1901 r.
85. rocznica bitwy o Książ w Śremie. Nowy Kurier 1933 r.
Ogłoszenie Barcikowski Konarskie. Poradnik Gospodarski 1923 r.
Weteran Andrzej Fonrobert. Orędownik Wrzesiński 1927 r.
Andrzej Fonrobert w Książu. Gazeta Średzka 1923 r.
Konkurs. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów 1930 r.
Śmierć ks. Wiśniewskiego z Mchów. Przewodnik Katolicki 1925 r.
Alojzy Wyrembek - matura. Nowy Kurier 1931r.
Augustyn Strabel. Przewodnik Katolicki 1938 r.
Jan i Magdalena Skiera. Przewodnik Katolicki 1928 r.
Założenie Koła Związku Weteranów Powstań Narodowych w Książu. Jutro 1936 r.
Orzeł z Gogolewka. Nowy Kurier 1931
Włościejewki-sprzedaż. Dziennik Poznański 1884 r.
Hilary Koszutski-wspomnienie. Szkoła Ludu 1848 r.
Śmierć Józefa Kropiwnickiego. Nowości Illustrowane 1906 r.
Andrzej Fonrobert śmierć. Dziennik Poznański 1929 r.
Sprzedaż posiadłości - Radoszkowo. Przewodnik Katolicki 1911 r.
Anna z Krzyżanowskich Niegolewska - zgon. 1871 r.
Jarosławki i Obreda - sprzedaż. 1859 r.
Utworzenie Rady Robotników i Żołnierzy w Książu, 1918 r.
Powiązane artykuły:
Znika stajnia - artykuł prasowy
Historia parafii ewangelickiej w Książu (do 1904)
Historia gminy żydowskiej w Książu
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Powstańcy z Chwałkowa Kościelnego
Stach Wichura. Powieść historyczna z r. 1848
Historia kościoła we Włościejewkach, 1907 r.
Przyczynek do kwestyi wyrytych stóp na kamieniach. 1894 r.
25 rocznica Kółka Rolniczego. Książ 1906 r.
Poświęcenie kościoła w Książu, 1887 r.
Zgon Floriana Dąbrowskiego. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1848 r.
Bitwa o Książ i Miłosław. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1848 r.
Medal II Rycerza Zielonoświątecznego Książ A.D. 1947
MOGIŁY z 1848 roku w Książu Wielkopolskim. Fakty i mity
100. rocznica Wiosny Ludów. Uroczystość odsłonięcia pomnika Kosynierów
Bractwo św. Anny w Książu założone w roku 1617.
O czym dzwonią w Książu. Wywiad z Józefem Jackowiakiem. NURT 1980 r.
Leon Strabel. Śremski Notatnik Historyczny Nr 8. 2011 r.
Ks. Stanisław Doerffer - wspomnienie. Chwałkowo. Kurjer Poznański - 1916 r.
Ks. Kubeczak. Wiarus - 1874 r.
Kurs polityczny Mchy. Głos Rolnika - 1922 r.
Wywiezienie ks. Bąka. Włościejewki 1874 r.
Ludwik Karśnicki - gospodarstwo Mchy. Wielkopolanin - 1868 r.
Das Gefecht bei Xions (am 29. April 1848). [Bitwa o Książ 29 kwietnia 1848 r.]
Prof. Jerzy Doerffer. Pismo Politechniki Gdańskiej 1998 r.
Korespondencja, Andrzej Stępa, Mchy 1902 r.
Korespondencja, Ignacy Skrzypczak, Helbra, Mchy 1902 r.
Kartka z kalendarza 1920 r. Włościejewki.
Ułan z pod Książa. Kurier literacko - naukowy. 1933 r.
Rok 1848. Książ (Xions). Gazeta Świąteczna - 1927 r.
Mieszany bohater z roku 1848. Rzeczpospolita 1923 r.
Kościół i cudowny obraz. Włościejewki 1903 r.
Kościół we Włościejewkach. Kurjer Poznański 1932 r.
Chłop artysta-spod Książa. Józef Berdyszak. 1948 r.
Książ w Powstaniu Wielkopolskim. Wiadomości Śremskie 1929 r.
Związek Strzelecki. Obchody 84. rocznicy bitwy o Książ
Pogrzeb Andrzej Fonrobert 1929 r.
Pogrzeb Andrzej Fonrobert 1929 r. uzupełnienie.
Katalog zabytków 1961 r. Konarskie.
Tomasz Gabała. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego.
Relacja dr. Teofila Mateckiego z lazaretu w Śremie. Gazeta Polska 1848 r.
100-lecie bitwy w Książu. Jan Horowski 1948 r.
Major Florian Dąbrowski (1798-1848). Bohater dwóch powstań narodowych
Historia apteki w Książu. 1937 r.
Mowa gospodarza Antoniego Siejaka z Brzóstowni 1901 r.
Pogrzeb Ignacego Tomczaka. Książ 1919 r.
Czego nas uczył pan Kropiwnicki? 1930 r.
Mowa gospodarza Antoniego Siejaka z Brzóstowni 1901 r. (cz. 2)
Rzeczy tyczące się naukowości i wychowania. Piotr Wiecki. Książ 1948 r.
Dr Maksymilian Krybus. Głos Wielkopolski 1968 r.
Ks. Jana Bąk - wspomnienia. Kurier Poznański 1926 r.
Władysław Niegolewski - wspomnienie. Tygodnik Ilustrowany - 1885 r.
Andrzej Niegolewski - pogrzeb. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - 1857 r.
Kółko Rolnicze Książ. Sprawozdanie za rok 1902.
Gospodarstwo Wawrzyna Rozmiarka. Sroczewo 1902 r.
Andrzej Niegolewski - ekshumacja. 1923 r.
Władysław Niegolewski - odsłonięcie pomnika. 1894 r.
Ciekawy odzew koła w Książu. Jutro 1937 r.


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe