Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z

Franciszek Śmigielski II
ur. 1900 - zm. 1969
powstaniec wielkopolski, młynarz

Biogram
Urodził się 19 stycznia 1900 roku w Książu jako syn gospodarza i właściciela dwóch wiatraków Ignacego Śmigielskiego i Zofii z d. Wolska. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Książu pracował w gospodarstwie rodziców.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Z kompanią wyruszył najpierw do Biedruska, gdzie rozbrajał Niemców i pełnił służbę wartowniczą przy magazynach. 6 lutego 1919 roku kompania została przerzucona na front pod Rawicz. Walczył m.in. pod Słupią i Zielona Wsią. W trakcie działań wojennych wcielony do 11 PSWlkp. Brak dalszych danych, ale z tego, że walczył pod Kępnem wnioskujemy, że pozostał w służbie co najmniej do października 1919 roku.

Pracował w gospodarstwie rodziców, które z czasem przejął. Ożenił się w 1932 roku z Teresą Binkowską i miał z nią czwórkę dzieci. Utrzymywał rodzinę z rolnictwa i mielenia zboża. Po II wojnie światowej zrezygnował z młynarstwa i utrzymywał się tylko z rolnictwa. Na przełomie lat 50. i 60. wiatraki zostały rozebrane. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 26 listopada 1969 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.15-0.79 z dnia 1958-03-15


Źródło: Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej
Autor: Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek

Miejsce: Książ [ob. Książ Wielkopolski]

Sygnatura: OS-00393
Fot.: Zasoby własne
Autor: WIR
Powiązane zdjęcia i ryciny:
Powiązane dokumenty:
Powiązane wycinki prasowe:
Powiązane artykuły:


2012-2023 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe