Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej

Autor:
Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek

Wydawnictwo:
Stowarzyszenie Nasza Gmina
Książ Wielkopolski, 2018, Wydanie I
ISBN 978-83-942684-4-2

Staraliśmy się w tej książce pokazać, że mieszkańcy Ziemi Ksiąskiej mieli swój udział w Wielkiej Historii, że w tym jej wycinku, który rozpoczął się utratą niepodległego polskiego bytu, a skończył jego odzyskaniem – w naszym wypadku – po 125 latach, mamy swoje zasługi, tak w walce jak i w pracy.
W tym roku, jako Polacy, świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości, jako Wielkopolanie – 100-lecie wybuchu powstania wielkopolskiego, które nam tę wolność przyniosło kilka miesięcy później.
Historia bynajmniej się wtedy nie zatrzymała. Nadal się toczy i dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym jej punkcie. Przede wszystkim jesteśmy bezpieczni, a nasze państwo jest całkowicie suwerenne, dlatego z każdym mijającym rokiem coraz trudniej nam jest wyobrazić sobie tamtą sytuację, tamto życie, motywację i wybory naszych przodków. Dzisiaj imponuje ich solidarność i wspólny front przeciwko zaborcy, który zaprzągł całą swoją potęgę, by nas zubożyć i zgermanizować. Imponuje praca elit nad utrzymaniem polskiego ducha i rozwojem gospodarczym w miastach, miasteczkach i wsiach. Imponuje świadomość narodowa ispołeczna przemysłowców, rzemieślników, kupców i rolników, kobiet i mężczyzn, dzieci w szkołach powszechnych i gimnazjalistów. A już szczególnie imponuje liczba ochotników, którzy wróciwszy z frontu koszmarnej Wielkiej Wojny, od razu poszli walczyć dalej, tym razem już o swoją Ojczyznę, bywało, że bez oka lub z drewnianą nogą.
Wśród naszych powstańców byli też młodzi mężczyźni, którzy nie mieli ani wojennego doświadczenia, ani nawet wyszkolenia wojskowego, co w żaden sposób ich nie powstrzymało od podjęcia walki. Za młodzi lub zbyt starzy na wojnę mężczyźni pełnili służbę z bronią w ręku w Straży Ludowej na miejscu lub w śremskich koszarach. Z kolei niebywałą sprawność organizacyjną iskuteczność wykazali nasi lokalni działacze narodowi i społeczni, dzięki którym Niemcy ani się obejrzeli, gdy przejęliśmy władzę. Kto mógł, wspierał też Wielkopolskę finansowo, łożąc bezpośrednio na utrzymanie powstańczego wojska lub wykupując kwity pożyczki na Skarb Państwa emitowane przez Naczelną Radę Ludową.
Wszystkich tych ludzi przyjmujemy w poczet Powstańców Wielkopolskich Ziemi Ksiąskiej.
Nie zawahali się, podjęli ryzyko i zwyciężyli. Dla nas.
Dedykujemy im naszą pracę, nasz dwuletni wysiłek, by poznać jak największą ich liczbę z imienia, nazwiska i twarzy.

Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek, Tomasz Jankowski
Książ Wielkopolski – Charłub, marzec 2018

 
Sygnatura: KS-00036
Fot. Zasoby własne | Autor: WIR
Jeśli możesz uzupełnić opis tego obiektu, napisz do nas: wir.ksiazwlkp[@]gmail.com. Użyj sygnatury obiektu (dwie linie wyżej).


2012-2024 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe