Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Stach Wichura. Powieść historyczna z r. 1848. Nowe wydanie 2014 r.

Autor:
Maciej R. Wierzbiński

Wydawnictwo:
Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim
Książ Wielkopolski, 2014, Wydanie IV
ISBN 978-83-938418-0-6

Nota od redaktora
Wydarzenia 29 kwietnia 1848 roku były bodaj najtragiczniejsze w całej historii Książa. Miasteczko nieposiadające żadnych właściwości obronnych – ani naturalnych, ani zbudowanych ludzką ręką – ów „kurnik” stawił zaciekły opór miażdżącej sile wroga. Broniący Książa Polacy skapitulowali po kilku godzinach, a rozwścieczeni pruscy żołnierze urządzili po bitwie haniebną rzeź. Większość drewnianej zabudowy miasta spłonęła nie tylko w wyniku artyleryjskiego ostrzału, ale też metodycznego podpalania po kapitulacji. Druzgocąca nasza klęska była jednak naszym moralnym zwycięstwem. Napaść Prusaków na obóz wojsk polskich odbyła się wbrew podpisanym umowom, w wyjątkowym jak na Królestwo Prus akcie bezprawia, a i załoga polska, w masie swej złożona głównie z chłopów uzbrojonych w kosy i strzelców uzbrojonych „w co kto miał”, dowodzona przez oficerów doświadczonych w wojnach napoleońskich i w powstaniu listopadowym, wzniosła się na wyżyny heroizmu i wyjątkowo długo stawiała skuteczny opór.
Mało wiemy o Macieju Wierzbińskim, autorze Stacha Wichury. Wydaje się jednak naturalne, że ów niestrudzony orędownik polskości, piórem zwalczający pruskiego zaborcę w Wielkopolsce, na Śląsku, na Warmii i Mazurach i przez niego prześladowany, taki wybrał sobie temat na powieść historyczną. Wiosna 1848 w Wielkopolsce. Nadzieja na autonomię Polaków zderzyła się z krzyczącą niesprawiedliwością i okrucieństwem Prusaków oraz ich pogardą, szczególnie wówczas podjudzaną przez ludność żydowską. Możemy sobie tylko wyobrażać, że u progu odzyskanej niepodległości, gdy nareszcie mógł mówić pełnym polskim głosem, Maciej Wierzbiński wyrzucił z siebie i zamknął w tej powieści wszystkie emocje skumulowane przez lata znoszenia represji i upokorzeń.
Taka jest właśnie powieść Stach Wichura – emocjonalna, barwna i szczera. Przywracamy ją do życia po blisko stu latach od napisania i po 166 latach od opisywanych w niej wydarzeń, by od nowa podziałała na naszą wyobraźnię, byśmy mieli pełną świadomość, kogo i za co czcimy, spotykając się w każdą rocznicę bitwy przy mogiłach poległych.
Katarzyna Gwincińska
Książ, wrzesień 2014

 
Sygnatura: KS-00013
Fot. Zasoby własne | Autor: WIR
Jeśli możesz uzupełnić opis tego obiektu, napisz do nas: wir.ksiazwlkp[@]gmail.com. Użyj sygnatury obiektu (dwie linie wyżej).


2012-2023 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe