Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Historia kościoła we Włościejewkach, 1907 r.

Źródło: Album Przewodnika Katolickiego 1907 r. nr 4
Autor:
Datowanie: 1907 r.
Miejsce: Włościejewki

Album Przewodnika Katolickiego.
Cudowne miejsca i obrazy Najśw. Maryi Panny we Wielkopolsce.
Włościejewki.

Transkrypcja artykułu:

Włościejewki, wioska położona w dekanacie nowomiejskim, o cztery kilometry na południe-zachód od miasta Xiąża, była w 17 wieku własnością Radolińskich, a później rodziny Niegolewskich.
Jest tam kościółek wiejski na małą tylko obliczony parafią. Kiedy i przez kogo jest zbudowany, niewiadomo. Chociaż księgi kościelne rozpoczynają się zapiskami z roku 1660, niema w nich jednak żadnej uwagi, z którejby można się dowiedzieć, przez kogo i kiedy został pierwotny kościół pobudowany.
Z dokumentów wizytacyjnych archidiakona Happa wiemy tylko, że w roku 1610 stał już kościół murowany. Czytamy w aktach powyższych, że "kościół parafialny w Włościejewkach jest murowany i pod tytułem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny poświęcony". W kilkanaście lat po wizytacyi Happa kościół pierwotny musiał albo runąć, albo też stać się pastwą płomieni, albowiem X. Maciej Kurski, biskup-sufragan poznański konsekrował tu nowy kościół, jak czytamy w zapiskach wizytacyjnych X. Gnińskiego z roku 1683: "Kościół parafialny w Włościejewkach jest murowanym, pod tytułem św. Ducha i Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przez niegdyś Przewielebnego Kurskiego, biskupa wołoskiego, dnia 23-go sierpnia 1659 poświęcony".
Na zewnętrznej ścianie tego kościółka, niedaleko drzwi wchodowych, wmurowany jest kamień. który lud okoliczny pobożnie całuje. Podanie bowiem niesie, że podczas budowy tego ko0ścioła objawiła się Najświętsza Panienka, stanąwszy na jednym z kamieni do budowy przeznaczonych, i na nim cudownie odbiła swą stopę. Rzeczywiście kamień ten ma na sobie wyraźnie odbitą jakby ludzką stopę.
W aktach kościelnych z roku 1659, wspominających o tem podaniu, czytamy, że we wielkim ołtarzu tego kościółka jest obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Dziewicy, który od bardzo dawnych czasów przez okoliczny lud jako obraz cudami i łaskami słynący szczególnem bywa otaczany nabożeństwem.
W archiwum kościelnem przechowywano księgę, do której wpisywano łaski, doznawane przed obrazem cudownej Panienki włościejewskiej. Niestety księga ta i wszystkie inne akta, dotyczące obrazu, zginęły podczas nieszczęść kraju i wojennych zawichrzeń, - obraz zaś zachował się bez uszkodzenia aż do dnia dzisiejszego.
Widzimy na nim Dziewicę, przedstawioną z Panem Jezusem na ręku w całej postaci, niemal naturalnej wielkości. U stóp jej klęczy dwóch Aniołów, dwóch innych trzyma srebrną koronę na głowie Bogarodzicy. Obraz ten zdobi srebrna sukienka i złociste promienie, otaczające całą figurę Najświętszej Panny. Oprócz tego jest dwóch Aniołów zupełnie u góry na tle obrazu, wykutych ze srebrnej blachy. Z licznych dawniejszych wotów pozostało jedno duże srebrne i kilka sznurów korali. Inne wota użyte zostały za pozwoleniem władzy duchownej ma pokrycie kosztów odnowienia kościoła.
W roku 1847, jak czytamy w aktach kościoła, świętokradcy złoczyńcy zabrali srebrne korony z obrazu w nocy przez Bożem Narodzeniem. Rodzina Niegolewskich, do której Włościejewki wówczas należały, sprawiła w miejsce skradzionych nowe srebrne, pięknie wykonane. Kilka lat potem został kosztem patrona Andrzeja Niegolewskiego cały ołtarz Najśw. Panny odnowiony i ozdobiony.
Z powodu braku kapłanów, jako też i dla tego, że plebanię w Włościejewkach pożar zniszczył, parafia przyłączona została do Xiąża i dla tego przez dłuższy czas nie odprawiały się tam nabożeństwa parafialne. Mimo to lud okoliczny jak najchętniej i z największą pobożnością spieszył do kościółka włościejewskiego, by tam u stóp Najświętszej Panienki szukać skutecznej pomocy i opieki. Najliczniej zbierają się tam pątnicy w uroczystość Najświętszej Panny Szkaplerznej i w dnie Narodzenia, Niepokalanego Poczęcia i Zwiastowania Najświętszej Panny.
Sygnatura: AR-00008
Fot. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa | Autor: WIR
Jeśli możesz uzupełnić opis tego obiektu, napisz do nas: wir.ksiazwlkp[@]gmail.com. Użyj sygnatury obiektu (dwie linie wyżej).
Obiekty powiązane.


2012-2018 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe