Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Bank Ludowy Książ - walne zebranie. Wielkopolanin - 1915 r.

Rok: 1915
Datowanie: 17 stycznia 1915
Źródło: WBC Poznań
Miejsce: Książ [ob. Książ Wielkopolski]

Ogłoszenie o treści (transkrypcja):
Walne Zebranie niżej podpisanej Spółki odbędzie się w czwartek d. 28 stycznia 1915 o g. 3-ciej po południu w Xiążu w lokalu p. Hübschera.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Przedłożenie protokułu odbytej dnia 19 maja 1914 urzędowej rewizji Spółki.

2. Przedłożenie sprawozdania kasowego za r. 1914, uchwała co do podziału zysku, przyjęcia bilansu i udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania.

3. Wybór dwóch członków Rady Nadzorczej.

4. Wnioski bez uchwał.

Xiąż, d. 14 stycznia 1915 r.
Bank ludowy - Volksbank
Eingetragene Genossenschaft mit unbeschräntker Haftpflicht.
(Zarejestrowana spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością)

Der Aufsichtsrat (Rada Nadzorcza)
X. Echaust.


[»]

Sygnatura: PR-00014
Fot. Zasoby własne | Autor: WIR
Jeśli możesz uzupełnić opis tego obiektu, napisz do nas: wir.ksiazwlkp[@]gmail.com. Użyj sygnatury obiektu (dwie linie wyżej).


2012-2022 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe