Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski

Okres staropolski XVI - XVIII wiek
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Pieczęć cechowa garncarzy. Książ XVIII w. (Xiąż, Xions).
Pieczęć cechowa rzemieślników mieszanych. Książ 1783 r.
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Odcisk
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał.
Pieczęć miasta Książ. SIGILLUM OPIDI KXIASZ 1650 r.
Pieczęć parafii ewangelickiej Xions. Książ 1794 r.
Pieczęć parafii Włościejewki. 1785 r.
Pieczęć Wacław Wysogotta Zakrzewski. Książ 1774 r.
Przywilej króla Stanisława Augusta na 4 jarmarki w roku 1774 r.
Przywilej na jarmarki Książ. Stanisław August 1774 r.
Rejestr po spalonym kościele. Gogolewo 1779 r.
Świadectwa przejścia na wiarę katolicką. Włościejewice 1784 r.
Wypis z aktu chrztu. Książ 1783 r.
Zezwolenie na budowę młyna w Książu. 1764 r.

Zabór pruski do Wiosny Ludów 1793-1848
Do Kolegium Kościelnego w Mchach. 1846 r.
Do Kolegium Kościelnego w Mchach. 1847 r.
Konarskie. Pieczęć sądowa 1795 r.
Ks. Polcyn. List, Mchy 1834 r.
Legat Andrzeja Niegolewskiego. Włościejewki 1823 r.
Lista długów wobec parafii Gogolewo 1800 r.
O złupieniu kościoła ewangelickiego w Książu. 1830 r.
Pieczęć parafii Gogolewo, 1823 r.
Pieczęć sądu patrymonialnego Książ 1796 r. (Xions)
Władysław Niegolewski, akt chrztu. Włościejewki 1819 r.

Wiosna Ludów 1848
Do plebana Piechockiego. Mchy 1848 r.

Zabór pruski po Wiośnie Ludów 1848-1914
Bank Ludowy - Mchy rok 1903 - winieta wekslowa.
Bank Ludowy Książ, sprawozdanie za rok 1911.
Kartka pocztowa, Thilo, Xions – Schreiber, Schrimm, Książ 1887 r.
Kasownik pocztowy Xions 1887 r. Książ.
Książka adresowa 1906 r. Książ, Xions
Książka adresowa handlu i przemysłu polskiego. Książ 1896/97 r. (Xiąż, Xions).
Książka adresowa majątków ziemskich WKP 1872 r. Książek i cała gmina.
List Książ - Poznań 1880 r. Xions
Nekrolog Leon Onufry Smitkowski, 1875 r.
Nekrolog Marianna (Marya) Walewska z Karśnickich 1893 r.
Pieczątka - Kath. Schule Chwałkowo ok. 1914 r.
Pieczątka - Katholische Schule Emchen. Mchy 1914 r.
Pieczątka - Katholische Schule Zaborowo 1899 r.
Pieczątka - Kościół parafialny Książ 1904 r.
Pieczątka Bank Ludowy Mchy. 1911 r.
Pieczątka Bank Ludowy. Volksbank Książ 1914 r. (Xiąż, Xions).
Pieczątka ks. A. Wiśniewski. Xions 1899 r.
Pieczątka nagółwkowa zarządu magistratu i policji. Książ 1898 r.
Pieczątka nagółwkowa zarządu magistratu i policji. Książ 1908 r.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. odcisk.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. oryginał.
Pieczątka pocztowa Xiondz. 1852 r. Xions. Książ.
Pieczątka pocztowa Xions 1862 r. Książ.
Pieczątka. Kasownik numeryczny Xions. Książ 1850 r.
Pieczęć - Bractwo Strzeleckie Książ 1902 r.
Pieczęć - kościół parafialny Mchy 1895 r.
Pieczęć - kościół parafialny Mchy 1909 r.
Pieczęć Dozór kościelny, Książ 1882 r. Xiąż, Xions,
Pieczęć Dozór kościelny, Mchy 1855 r. Emchen
Pieczęć Dozór kościelny, Mchy 1909 r. Emchen.
Pieczęć Dozór kościelny, Włościejewki 1879 r.
Pieczęć Gustav Paschen Xions 1895 r.
Pieczęć Królewski Urząd Rejonowy Książ Xions 1902 r.
Pieczęć Magistrat Xions. Książ 1851 r.
Pieczęć parafii Chwałkowo 1853 r.
Pieczęć parafii Gogolewo, 1888 r.
Pieczęć parafii św. Mikołaja w Książu 1850 r.
Pieczęć pocztowa Xions, Książ 1876 r.
Pieczęć pocztowa. Książ (Xions) 1870 r.
Pieczęć sołtysa Mchy 1909 r.
Pieczęć urzędu stanu cywilnego Mchy. Emchen 1878 r.
Pieczęć wsi Chromiec. 1858 r.
Pieczęć wsi Gogolewo. 1876 r.
Pieczęć wsi Włościejewki. 1879 r.
Pieczęć wsi Zaborowo. 1888 r.
Plan nowej szkoły ewangelickiej w Książu, 1913 r.
Plebania dla Włościejewek. Projekt architektoniczny 1901 r.
Powstańcy 1863 r.
Projekt budowlany szkoły katolickiej w Gogolewie - 1910 r.
Sprawozdanie Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Książ 1891 r.
Stammbuch Piechocki. Rodzinna książka urodzin. Mchy 1911 r.
Strażacka karta służbowa Walenty Raszewski. Książ, Xions 1908 r.
Stypendium Stanisław Otocki, Gogolewo 1875 – 1880 r.
Świadectwo cechu garncarzy. Książ 1853 r.
Świadectwo szczepienia Maria Maciejewska. Mchy 1906 r.
Świadectwo szkolne Agnieszka Kazyaka. Zaborowo 1899 r.
Świadectwo szkolne Jan Strzelczyk. Mchy 1914 r.
Świadectwo szkolne Stanisława Banaszaka
Świadectwo szkolne Walenty Józefiak. Chwałkowo 1914 r.
Xionsek pieczęć 1908 r. Książek

I wojna światowa 1914-18
Medal Zwycięstwa Aliantów, Kazimierz Łukowski, 1922 r.
Nekrolog ks. Stanisław Nalentz. 1917 r.
Nekrolog Maksymilian hr. Mielżyński, Mchy 1916 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Xions 1914 r. Książ.
Pieczęć magistratu Książ. Xions 1915 r.
Pieczęć posterunku pruskiej policji Książ. Xions 1915 r.
Pieniądz zastępczy Książ 1917 r.
Przebieg służby wojskowej Jana (Jonasza) Grześkowiaka w I wojnie światowej
Świadectwo Antoniego Grocholskiego zwolnienia z armii niemieckiej

Powstanie Wielkopolskie 1918-19
Dowód wpłaty dobrowolnego datku na Skarb Polski przy NRL w 1919 r.
Jan Skrzypiński. Notatka biograficzna Powstańca Wielkopolskiego.
Książeczka wojskowa Jana Grześkowiaka.
Legitymacja członka Straży Obywatelskiej Kazimierza Wawrzyniaka
Legitymacja powstańca. Józef Jackowiak, Książ, Pawłowice 1919 r.
Nekrolog Ignacy Tomczak 1919 r.
Nekrolog mjr Roman Garbarczyk, Książ 1964 r.
Patent Krzyża Pamiątkowego dla matki poległego powstańca wielkopolskiego, Huldy Adamskiej
Patent Pamiątkowego Krzyża Za Waleczność Stefana Falkiewicza
Poświadczenie Stanisław Garbarczyk. 1920 r.
Zaświadczenie o nienagannej służbie Kazimierza Wawrzyniaka na froncie pod Lesznem
Zwolnienie Jana Jonasza Grześkowiaka z frontu pod Rawiczem

II Rzeczpospolita 1919-39
Akta majątku Chrząstowo. 1926 r.
Andrzej Rószczka - dokument tożsamości z 1923 r.
Datownik urzędowy Wójtostwo Książ. 1931 r.
Dokument śmierci powstańca Wilhelma Adamskiego
Dowód Osobisty Kazimierz Jackowiak. Brzóstownia 1935 r.
Dowód osobisty Walenty Józefiak. 1937 r.
Dowód Osobisty. Czesław Skałecki. Książ 1937 r.
Dyplom - Stanisław Marczak - weteran Powstania Wielkopolskiego.
Dyplom Mistrzowski - Szczepan Rybak.
Dyplom Mistrzowski. Józef Matuszewski. Książ 1936 r.
Dyplom nadania Antoniemu Adamczakowi Medalu Niepodległości
Dyplom nadania Józefowi Jackowiakowi Brązowego Krzyża Zasługi
Dyplom nadania Krzyża Waleczności Stanisławowi Nowakowi
Dyplom nadania Władysłowi Kaczmarkowi Brązowego Krzyża Zasługi
Dyplom weryfikacji Antoniego Szczepaniaka
Dyplom weryfikacji Walentego Przybylskiego
Franciszka Gratkowska - nekrolog. Mchy 1927 r.
Józef Barcikowski pieczątka. Konarskie 1935 r.
Józef Berdyszak, projekt nagrobka, dr. Pommricha, Książ 1939 r.
Józef Guzik Legitymacja 1935 r.
Józef Weinert rachunek Książ 1926 r.
Kasownik pocztowy Książ Poznański. 1925 r.
Kazimierz Berdyszak - pieczątka. Gogolewo 1939 r.
Kazimierz Wawrzyniak potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
Ks. Kazimierz Echaust - podziękowanie. 1934 r.
Książka osobista członka Towarzystwa Powstańców i Wojaków Kazimierza Wawrzyniaka
Księga adresowa Polski. Książ 1928 r.
Legitymacja Krzyża Virtuti Militari Wincentego Skrzypczaka
Legitymacja Krzyża Walecznych Stanisława Mielcarka
Legitymacja Krzyża Walecznych Wincentego Skrzypczaka
Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Grupy Leszno
Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich Józefa Jackowiaka
Legitymacja osobista żołnierza Stanisława Garbarczyka z 1938 r.
List Romana Barcikowskiego do Stefana Raszewskiego
Majętność Konarskie pieczątka. Konarskie 1935 r.
Młyn parowy - Jan Niedzielski - Książ.
Nakaz płatniczy dla Franciszka Bojaka
Nauczyciele Konarzyce. Dziennik Urzędowy 1928 r.
Nazwy ulic. Książ 1934 r.
Nekrolog Andrzej Fonrobert 1929 r.
Nekrolog Józef Klitsche 1920 r.
Nekrolog Kazimierz Sikorski. Mchy 1936 r.
Nekrolog Krystyna z Tyszkiewiczów Mielżyńska. Pawłowice 1932 r.
Nekrolog Krzysztof Mielżyński. Mchy 1927 r.
Nekrolog ks. Hipolit Kowalski. Włościejewki 1926 r.
Okładka statutu Towarzystwa Powstańców i Wojaków
Pamiątka I Komunii Jadwiga Łęcka. Mchy 1926 r.
Patent Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich. Edmund Borys. 1935 r.
Pieczątka Majątek Świączyń. Wilhelm Kirschstein. 1928r.
Pieczątka - Foto Słońce, Czesław Ludowicz.
Pieczątka - Jan Stawiński , Książ Wlkp. 1937 r
Pieczątka - Kontrola Poczty Książ / Xions 1919 r.
Pieczątka - Roman Tomaszewski Skład, Książ wlkp. 1938 r.
Pieczątka - Zakład Fotograficzny Tyszer Tadeusz.
Pieczątka Bank Ludowy Książ 1935 r.
Pieczątka Bank Ludowy Mchy 1937 r.
Pieczątka Banku Ludowego w Chwałkowie. 1929 r.
Pieczątka biblioteczna Jan Kościelniak. Książ 1939 r.
Pieczątka Bronisław Schlafke. Książ Wlkp.
Pieczątka Chór kościelny. Książ 1934 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1936 r.
Pieczątka Dominium Książek 1936 r.
Pieczątka Feliks Schlafke Książ. Lata 30. XX w.
Pieczątka Foto B. Strabel. Gogolewo 1938 r.
Pieczątka Franciszek Zwierzchlewski, Książ 1937 r.
Pieczątka Henryk Łagodzki Mleczarnia. Książ 1937 r.
Pieczątka Jaksoniak. Książ lata 30. XX w.
Pieczątka Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Książ 1934 r.
Pieczątka Kazimierz Łukowski. Książ.
Pieczątka Kazimierz Wawrzyniak. Chwałkowo 1935 r.
Pieczątka Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Książ 1930 r.
Pieczątka korespondencyjna szkoła Włościejewki 1935 r.
Pieczątka L. Metelski budowniczy. Książ 1926 r.
Pieczątka Leon Wroński Apteka Książ, 1936 r.
Pieczątka Majątek Włościejewki 1932 r. Wilhelm Beyme.
Pieczątka Majętność Gogolewo. Wiesław Kornobis 1933 r.
Pieczątka Majętność Włościejewki. Wilhelm Beyme. 1932 r.
Pieczątka Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze. Gogolewo 1938 r.
Pieczątka Sołtys gromady Sroczewo. 1939 r.
Pieczątka Towarzystwo Młodzieży w Książu. Lata 30. XX w.
Pieczątka Urząd Rejonowy Książ 1919 r. Xions
Pieczątka urzędu pocztowego, Xions 1920 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Książ 1928 r.
Pieczątka. Majątek Chrząstowo. 1926 r.
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1938 r.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1928 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna Chwałkowo 1929 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna Zakrzewice 1931 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1937 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Mchy 1932 r.
Pieczęć - Urząd Policyjny. Książ 1921 r.
Pieczęć - Zarząd Gminny w Książu. 1937 r.
Pieczęć - Zarząd Miejski w Książu ok. 1939 r.
Pieczęć Bibioteka hr. Krzysztofa Mielżyńskiego. Mchy 1919 r.
Pieczęć Bractwa Strzeleckiego. Książ 1925 r.
Pieczęć Chór Kościelny. Książ
Pieczęć Koła Śpiewackiego. Książ 1925 r.
Pieczęć miejska z herbem. Książ 1923 r.
Pieczęć miejska z herbem. Książ 1926 r.
Pieczęć Obszar dworski Książek. 1934 r.
Pieczęć OSP Chwałkowo Kościelne. 1938 r.
Pieczęć pocztowa Książ Poznański. 1925 r.
Pieczęć prywatnej szkoły niemieckiej. Książ 1933 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Kołacin 1930 r.
Pieczęć Rady szkolnej. Książ 1936 r.
Pieczęć Sołectwo Książek 1934 r.
Pieczęć Sołectwo Włościejewice. 1934 r.
Pieczęć Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Chwałkowie. 1935 r.
Pieczęć Urząd Stanu Cywilnego. Książ 1920 r.
Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego Książ 1930 r.
Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego. Książ 1930 r.
Pieczęć Wójt Obwodu Ksiąskiego. 1928 r.
Pieczęć Wójt Obwodu Książ. 1933 r.
Pieczęć Zarząd Gminny Książ 1937 r.
Pieczęć Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 koło Książ. 1937 r.
Pieczęć. Chrząstowo. Obszar dworski. 1926 r.
Poświęcenie nowej szkoły. Książ 1936 r.
Powiadomienie od pracodawcy dla Antoniego Skrzypińskiego
Projekt przebudowy domu Bronisława Schlafke. Książ 1933 r.
Projekt przebudowy domu Feliksa Łukowskiego. Książ 1937 r.
PWK katalog wystawy 1929 r. hr. Feliks Mielżyński
PWK katalog wystawy 1929 r. Stefan Doerffer.
Roman Garbarczyk potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
Sołtys Wawrzyniec Nawrot. Konarzyce 1938 r.
Spis telefonów. Książ 1926 r.
Świadectwo Jerzy Guzik Książ 1937 r.
Świadectwo szkolne Eleonory Günther. Książ 1922 r.
Świadectwo Szkoły Powszechnej. Książ 1939 r.
Świadectwo Talarczyk Jan. Kołacin 1930 r.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Banaszyńskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Bractwa Strzeleckiego
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Chwiłkowskich z dziećmi.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Guzików.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Ilskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od kawalerów.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Koła Śpiewackiego.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Męskiej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Mietlińskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Mietlińskiej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Peissertowej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Senlerówny.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Śmiśniewiczowej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Telesfora Łukowskiego.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Zajdleyów.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Ziembowskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Zwierzchlewskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Strona adresowa.
Urząd pocztowy, Książ 1920 r.
Wacław Kierblewski potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
Weksel pana Górki. Chrząstowo, 1939 r.
Wizytacja szkoły. Zakrzewice 1939 r.
Wójtostwo obwód Książ. Pieczątka 1933 r.
Wykaz dla rowerzysty Walenty Józefiak. Chwałkowo, lata 30. XX w.
Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru TPiW Koła Chwałkowo Kościelne
Zarząd Leśny Mchy 1933 r.
Życiorys Antoniego Adamczaka pisany własnoręcznie
Życiorys Józefa Jackowiaka pisany własnoręcznie

II wojna światowa 1939-45
Dowód wpłaty Motormühle Schonz. (Xions) Książ 1944 r.
Karta Powołania Kazimierz Jackowiak. 1939 r.
Kasownik pocztowy Emchen. Mchy 1942 r.
Kennkarte Franciszka Świdurska. 1943 r.
Mandat karny Franciszek Matuszak Mchy. Emchen 1941 r.
Ogloszenie burmistrza obwodowego Diefenbachera. 1939 r.
Photo - Plast Edward Głowacki. Książ 1940 r. Tiefenbach.
Pieczątka Foto B. Strabel. Gogolewo 1942 r.
Pieczątka Jankowiak Nikolaus Altdorf. Kołacin 1940 r.
Pieczątka Józef Ludowicz fotograf. Książ 1941 r. (Tiefenbach)
Pieczątka Lucjan Kopankiewicz. Książ 1940 r.
Pieczątka Majątek Chrzątowo. 1939 r.
Pieczątka okolicznościowa Maksymilian Cygalski. Zawory 2006 r.
Pieczątka okupacyjna majętności Mchy. 1942 r.
Pieczątka pocztowa władz okupacyjnych Tiefenbach 1940 r.
Pieczątka Schulz Roman zegarmistrz. Książ 1940 r. Tiefenbach.
Pieczątka Zarząd Szkoły Katolickiej. Książ 1925 r.
Pieczątka zarządu majętności Mchy. 1940 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Schonz. Książ 1944 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Tiefenbach. Książ 1942 r.
Pieczątka. Majątek Chwałkowo. Neudorf 1943 r.
Pieczątka. Majątek Książek. Schonz 1943 r.
Pieczęć Komenda Milicji Książ 1945 r.
Pieczęć parafii ewangelickiej Tiefenbach. Książ 1940 r.
Pieczęć władz okupacyjnych Tiefenbach 1941 r. Książ.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Schonz (Xions) 1944 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Schonz 1945 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1939 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r. (2)
Quittungskarte Jędrzejczak Kazimierz. Emchen 1941 r. Mchy.
Quittungskarte Kaczmarek Kazimiera. Tiefenbach Gut 1941 r. Książek.
Rachunek Konsum GmbH Tiefenbach. Książ 1941 r.
Stempel wagowy Xions. 1941 r.

Rzeczpospolita Polska 1945-52
Drogeria Czesław Wilczyński - Książ - 1945 r.
Dyplom Gołębiewski Adam. Chwałkowo Kościelne. Poznań 1948 r.
Dyplom Odznaki Grunwaldzkiej Franciszka Krakowiaka
Dyplom Wacława Kierblewskiego. Książ 1947 r.
Gromadzka książka meldunkowa. Mchy.
Hurtowa Sprzedaż Wincenty Koch - Książ - 1948 r.
Jan Walczak Książ - 1947 r.
Józef Robaszyński - legitymacja Związku Powstańców Wielkopolskich 1949 r.
Kasa Miejska w Książu - 1947 r.
Księga protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu 1946-1948 r.
Księga protokółów Bractwa Kurkowego 1946-1947
Legitymacja biblioteczna - Książ - 1950 r.
Legitymacja czeladnicza. Łukowski Franciszek, Książ
Legitymacja kupca. Józefa Ratajczak, Książ
Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej Józefa Szmyta
Michał Wojtysiak, dyplom 25 lat pracy, Książ 1945 r.
Mieczysław Żychowicz Książ 1946 r.
Mleczarnia Książ 1946 r.
Młyn Parowy - Książ - 1947 r.
Nadleśnictwo Państwowe Książ - 1946 r.
P.Z.G.S. Książ Wlkp. - 1949 r.
Państwowa Centrala Handlowa Książ Wlkp. - 1949 r.
Pieczątka - FOTO - PLAST (Głowacki) 1947 r.
Pieczątka - Publiczna Szkoła Powszechna Chwałkowo po 1945 r.
Pieczątka Biblioteka Książ 1948 r.
Pieczątka Biuro Parafialne Mchy 1948 r.
Pieczątka Chóru Kościelnego Mchy - 1949 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1946 r.
Pieczątka doktora Ratajskiego. Książ 1945 r.
Pieczątka Feliks Łukowski. Książ. 1948 r.
Pieczątka Foto J. Kędzierski. Kołacin.
Pieczątka Majętności Chwałkowo Kościelne z roku 1945.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. odcisk.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. oryginał.
Pieczątka Posterunek MO Książ 1946 r.
Pieczątka Posterunku Milicji Obywatelskiej w Książu - 1946 r.
Pieczątka Przedsiębiorstwo Dekarskie. Książ 1945 r.
Pieczątka Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1948 r.
Pieczątka Roman Biniakowski. Książ 1947 r.
Pieczątka rzeźnik Szczepan Rybak. Książ 1948 r.
Pieczątka rzeżnik Józef Matuszewski. Książ 1948 r.
Pieczątka Wincentego Kocha. Książ 1947 r.
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1948 r.
Pieczęć - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Książ 1950 r.
Pieczęć - Zarząd Miejski w Książu ok. 1945 r.
Pieczęć do listów. Zarząd Gminny Książ 1945 r.
Pieczęć Komitet Rozbudowy Kościoła w Książu 1948 r.
Pieczęć PPS Książ, 1947 r.
Pokwitowanie kosztów śniadania PCK, Książ 1948 r.
Rachunek za chleb dla MO. Książ 1945 r.
Rachunek za cukierki. Książ 1948 r.
Społem Książ Wlkp. - 1949 r.
Świadectwo moralności Kazimierz Jackowiak. Książ 1947 r.
Warsztat ślusarsko-mechaniczny - Książ - 1947r.
Wizytówka ks. Antoniego Baraniaka
Wniosek Bractwa Kurkowego do Urzędu Bezpieczeństwa, 1947
Zaproszenie do wstąpienia do Bractwa Strzeleckiego
Życiorys wojskowy majora Romana Garbarczyka
Życzenia ślubne państwa Nawrot. Konarzyce 1948 r.

Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989
50 lat Polskiego Związku Łowieckiego. Książ 1973 r.
Abp Antoni Baraniak - 25-lecie święceń kapłańskich - 1955 r.
Akt mianowania Franciszka Krakowiaka na podporucznika
Bank Spółdzielczy Książ Wielkopolski. Pieczątka 1986 r.
Bilet do odbioru leku. Książ 1955 r.
Dyplom OSP Książ, Józef Jackowiak, 1955 r.
Dyplom z okazji 50. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Franciszka Krakowiaka
Dyplom z okazji 50. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Wincentego Szynalskiego
Dyplom z okazji 60. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Ludwika Szymkowiaka
Dyplom z okazji 65. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Franciszka Krakowiaka
Józef Jackowiak - życiorys. Książ 1965 r.
Legitymacja człoka ZBoWiD Antoniego Adamczaka
Legitymacja Józefa Jackowiaka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Legitymacja Kazimierza Wawrzyniaka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Legitymacja pszczelarska. Franciszek Rzekiecki, Książ 1970 r.
Legitymacja Stanisława Garbarczyka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Legitymacja szkolna Jan Kaczmarek. Książ 1971 r.
Legitymacja Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Stanisław Garbarczyk 1958 r.
Leon Stiller, dyplom GS Książ 1972 r.
Nekrolog Stanisławy Barcikowskiej
Patent odznaki XXX lecie pracy dla OSP. Józef Jackowiak 1962 r.
Pieczątka - Foto - Głowacki 1954 r.
Pieczątka - Jaksoniak. Lata 70. XX wieku
Pieczątka - Kościół św. Michała Arch. Chwałkowo Kościelne 1960 r.
Pieczątka Bank Ludowy. Książ 1973 r.
Pieczątka Berdyszak Kazimierz zegarmistrz. Książ 1956 r.
Pieczątka Biuro Parafialne Książ 1954 r.
Pieczątka Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczątka GS Książ, 1972 r.
Pieczątka GS Książ, 1977 r.
Pieczątka Kółko Rolnicze Mchy. Lata 60. XX w.
Pieczątka Księgarnia Książ 1985 r.
Pieczątka Ośrodek Zdrowia. Książ 1955 r.
Pieczątka PTTK Książ 1982 r.
Pieczątka Szkoła Podstawowa Gogolewo. 1961 r.
Pieczątka Zakład Fryzjerski Fr. Jaksoniak. Książ 1954 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1976 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1978 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1984 r.
Pieczątka ZBOWiD Książ. 1973 r.
Pieczątka ZSL Książ. 1984 r.
Pieczątka. Plantacja winorośli, Fr. Świerkowski. Kiełczynek 1972 r.
Pieczątka. Szkoła Podstawowa Chwałkowo. 1972 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Włościejewice, przed 1953 r.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1974 r.
Pieczęć - Parafia św. Mikołaja, Książ 1963 r.
Pieczęć Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczęć Kościół parafialny we Włościejewkach 1954 r.
Pieczęć Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Książu. 1959 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Mchy 1956 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1957 r.
Pieczęć ZSL Książ. 1984 r.
Przedszkole Książ 1967 r.
Rajd Wiosny Ludów. Książ 1982 r.
Sklep art. żelaznych GS. Książ 1965 r.
Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów. Książ Wlkp. 1988 r.
Technikum Rolnicze Książ
Zaświadczenie Józefa Kranca dla Feliksa Bulińskiego. 1957 r.
Zaświadczenie o odznaczeniu Romana Garbarczyka Krzyżem Virtuti Militari
Zaświadczenie Roman Garbarczyk. CAW 1960 r.
Zaświadczenie Stanisław Garbarczyk. CAW 1958 r.
Zbiorcza szkoła gminna w Książu Wlkp., przedszkole w Chwałkowie
Życzenia jubileuszowe dla Koła Pszczelarzy od ZSL. Książ 1984 r.

Rzeczpospolita Polska po1989
150 lat bitwy o Książ - pieczątka okolicznościowa 1998 r.
150. rocznica Wiosny Ludów. Kasownik Książ 1998 r.
Kasownik okolicznościowy 150. rocznica Wiosny Ludów. Książ 1998 r.
Nadanie imienia abp. A. Baraniaka szkołe w Mchach. 2004 r.
Pieczątka Związek Kombatantów RP. Książ Wlkp. 1995 r.
Pieczęć Burmistrz Książa Wielkopolskiego 2004 r.
Pieczęć parafii św. Antoniego. Książ 2003 r.

Ostatnio dodane:


Pieczęć cechowa rzemieślników mieszanych. Książ 1783 r.


Xionsek pieczęć 1908 r. Książek


Nadanie imienia abp. A. Baraniaka szkołe w Mchach. 2004 r.


Legitymacja szkolna Jan Kaczmarek. Książ 1971 r.


Świadectwo szkolne Eleonory Günther. Książ 1922 r.


Pamiątka I Komunii Jadwiga Łęcka. Mchy 1926 r.


Bank Spółdzielczy Książ Wielkopolski. Pieczątka 1986 r.


150. rocznica Wiosny Ludów. Kasownik Książ 1998 r.


Photo - Plast Edward Głowacki. Książ 1940 r. Tiefenbach.


Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów. Książ Wlkp. 1988 r.


Technikum Rolnicze Książ


Pieczątka Urząd Rejonowy Książ 1919 r. Xions


List Książ - Poznań 1880 r. Xions


Wójtostwo obwód Książ. Pieczątka 1933 r.


Przywilej na jarmarki Książ. Stanisław August 1774 r.


Pieczątka Foto B. Strabel. Gogolewo 1938 r.


Stempel wagowy Xions. 1941 r.


Kasownik pocztowy Xions 1887 r. Książ.


Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1957 r.


Franciszka Gratkowska - nekrolog. Mchy 1927 r.


Książka adresowa majątków ziemskich WKP 1872 r. Książek i cała gmina.


Książka adresowa 1906 r. Książ, Xions


Pieczątka ZBOWiD Książ. 1973 r.


Datownik urzędowy Wójtostwo Książ. 1931 r.


Pieczątka PTTK Książ 1982 r.


Rajd Wiosny Ludów. Książ 1982 r.
2012-2022 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe