Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Rejestr po spalonym kościele. Gogolewo 1779 r.

Datowanie: 1779 r.
Źródło: Kolekcja prywatna
Miejsce: Gogolewo

Tytuł rejestru majątku po spalonym kościele w Gogolewie w roku 1777 spisany przez ks. Ignacego Kaspra Rościszewskiego w roku 1779.

Transkrypcja:

Regestr Prowentow j Expensyi
po Spalonym Kościele w Roku P: 1777.
Dnia 6: września. nieostrożnie Zapuszczo-
nym ogniem. A w Roku P: 1779. z Łaski
P: Boga j Chojności Dobrodzieiow zbu =
dowanym ; Za poseszyji W Jm Pani Wiktoryi
z Godynskich Starzenskiey Kasztel =
lanicowey Gnieźninskiey na ten czas =
Prawem Dożywotnim w Dobrach Gogo-
lewa Zaborowa Sroczewa & c: Panu =
iącey Osobliwey Dobrodziki: przez X:
Ign: Kaspra Rościszewskiego z Pisany: Dzia =
ło się w Gogolewie. Dnia 25 września Roku P:1779 ?


Tekst i objaśnienia:

Regestr prowentów i ekspensyj po spalonym kościele w Roku Pańskim 1777 dnia 6 września nieostrożnie zapuszczonym ogniem, a w Roku Pańskim 1779 z łaski Pana Boga i hojności
Dobrodziejów zbudowanym, z protekcji Wielmożnej Jejmość Pani Wiktorii z Godyńskich Starzeńskiej, Kasztelanicowej Gnieźnieńskiej, na ten czas prawem dożywotnim w Dobrach Gogolewa, Zaborowa, Sroczewa etc. panującej Osobliwej Dobrodziejki, przez księdza Ignacego Kaspra Rościszewskiego spisany.
Działo się w Gogolewie, dnia 25 września Roku Pańskiego 1779...

regestr - rejestr
prowenty - dochody z gospodarstwa
ekspensy - koszty i wydatki
kasztelanicowa - synowa kasztelana
Wiktoria z Godyńskich Starzeńska (1760-1804) - żona Krzysztofa Starzeńskiego, syna kasztelana gnieźnieńskiego Józefa Nikodema Starzeńskiego
Ignacy Kasper Rościszewski - proboszcz w Książu i Gogolewie
osobliwa dobrodziejka - nasza dobrodziejka


Obejmujący kilkanaście stron dokument w trakcie opracowania.


[«]

[»]

Sygnatura: DO-00183
Fot. Zasoby własne | Autor: WIR
Jeśli możesz uzupełnić opis tego obiektu, napisz do nas: wir.ksiazwlkp[@]gmail.com. Użyj sygnatury obiektu (dwie linie wyżej).
Obiekty powiązane.


2012-2023 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe