Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski

Książ
Bank Ludowy Książ, sprawozdanie za rok 1911.
Bilet do odbioru leku. Książ 1955 r.
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Dowód Osobisty. Czesław Skałecki. Książ 1937 r.
Dowód wpłaty Motormühle Schonz. (Xions) Książ 1944 r.
Drogeria Czesław Wilczyński - Książ - 1945 r.
Dyplom - Stanisław Marczak - weteran Powstania Wielkopolskiego.
Dyplom Mistrzowski - Szczepan Rybak.
Dyplom Mistrzowski. Józef Matuszewski. Książ 1936 r.
Dyplom OSP Książ, Józef Jackowiak, 1955 r.
Dyplom Wacława Kierblewskiego. Książ 1947 r.
Hurtowa Sprzedaż Wincenty Koch - Książ - 1948 r.
Jan Walczak Książ - 1947 r.
Józef Berdyszak, projekt nagrobka, dr. Pommricha, Książ 1939 r.
Józef Guzik Legitymacja 1935 r.
Józef Weinert rachunek Książ 1926 r.
Karta Powołania Kazimierz Jackowiak. 1939 r.
Kartka pocztowa, Thilo, Xions – Schreiber, Schrimm, Książ 1887 r.
Kasa Miejska w Książu - 1947 r.
Kasownik okolicznościowy 150. rocznica Wiosny Ludów. Książ 1998 r.
Kasownik pocztowy Książ Poznański. 1925 r.
Ks. Kazimierz Echaust - podziękowanie. 1934 r.
Książka adresowa handlu i przemysłu polskiego. Książ 1896/97 r. (Xiąż, Xions).
Księga adresowa Polski. Książ 1928 r.
Księga protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu 1946-1948 r.
Księga protokółów Bractwa Kurkowego 1946-1947
Legitymacja biblioteczna - Książ - 1950 r.
Legitymacja czeladnicza. Łukowski Franciszek, Książ
Legitymacja kupca. Józefa Ratajczak, Książ
Legitymacja powstańca. Józef Jackowiak, Książ, Pawłowice 1919 r.
Legitymacja pszczelarska. Franciszek Rzekiecki, Książ 1970 r.
Legitymacja Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Stanisław Garbarczyk 1958 r.
Leon Stiller, dyplom GS Książ 1972 r.
Medal Zwycięstwa Aliantów, Kazimierz Łukowski, 1922 r.
Michał Wojtysiak, dyplom 25 lat pracy, Książ 1945 r.
Mieczysław Żychowicz Książ 1946 r.
Mleczarnia Książ 1946 r.
Młyn parowy - Jan Niedzielski - Książ.
Młyn Parowy - Książ - 1947 r.
Nadleśnictwo Państwowe Książ - 1946 r.
Nazwy ulic. Książ 1934 r.
Nekrolog Andrzej Fonrobert 1929 r.
Nekrolog ks. Stanisław Nalentz. 1917 r.
Nekrolog Leon Onufry Smitkowski, 1875 r.
Nekrolog mjr Roman Garbarczyk, Książ 1964 r.
O złupieniu kościoła ewangelickiego w Książu. 1830 r.
P.Z.G.S. Książ Wlkp. - 1949 r.
Państwowa Centrala Handlowa Książ Wlkp. - 1949 r.
Patent Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich. Edmund Borys. 1935 r.
Patent odznaki XXX lecie pracy dla OSP. Józef Jackowiak 1962 r.
Pieczątka - Foto - Głowacki 1954 r.
Pieczątka - FOTO - PLAST (Głowacki) 1947 r.
Pieczątka - Foto Słońce, Czesław Ludowicz.
Pieczątka - Jaksoniak. Lata 70. XX wieku
Pieczątka - Jan Stawiński , Książ Wlkp. 1937 r
Pieczątka - Kontrola Poczty Książ / Xions 1919 r.
Pieczątka - Kościół parafialny Książ 1904 r.
Pieczątka - Roman Tomaszewski Skład, Książ wlkp. 1938 r.
Pieczątka - Zakład Fotograficzny Tyszer Tadeusz.
Pieczątka Bank Ludowy Książ 1935 r.
Pieczątka Bank Ludowy. Książ 1973 r.
Pieczątka Bank Ludowy. Volksbank Książ 1914 r. (Xiąż, Xions).
Pieczątka Berdyszak Kazimierz zegarmistrz. Książ 1956 r.
Pieczątka Biblioteka Książ 1948 r.
Pieczątka Biuro Parafialne Książ 1954 r.
Pieczątka Bronisław Schlafke. Książ Wlkp.
Pieczątka Chór kościelny. Książ 1934 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1936 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1946 r.
Pieczątka doktora Ratajskiego. Książ 1945 r.
Pieczątka Feliks Łukowski. Książ. 1948 r.
Pieczątka Feliks Schlafke Książ. Lata 30. XX w.
Pieczątka Franciszek Zwierzchlewski, Książ 1937 r.
Pieczątka Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczątka GS Książ, 1972 r.
Pieczątka GS Książ, 1977 r.
Pieczątka Henryk Łagodzki Mleczarnia. Książ 1937 r.
Pieczątka Jaksoniak. Książ lata 30. XX w.
Pieczątka Józef Ludowicz fotograf. Książ 1941 r. (Tiefenbach)
Pieczątka Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Książ 1934 r.
Pieczątka Kazimierz Łukowski. Książ.
Pieczątka Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Książ 1930 r.
Pieczątka ks. A. Wiśniewski. Xions 1899 r.
Pieczątka Księgarnia Książ 1985 r.
Pieczątka L. Metelski budowniczy. Książ 1926 r.
Pieczątka Leon Wroński Apteka Książ, 1936 r.
Pieczątka Lucjan Kopankiewicz. Książ 1940 r.
Pieczątka nagółwkowa zarządu magistratu i policji. Książ 1898 r.
Pieczątka nagółwkowa zarządu magistratu i policji. Książ 1908 r.
Pieczątka Ośrodek Zdrowia. Książ 1955 r.
Pieczątka Photo - Plast. Eduard Glowacki. Książ (Tiefenbach) 1940 r.
Pieczątka pocztowa władz okupacyjnych Tiefenbach 1940 r.
Pieczątka pocztowa Xiondz. 1852 r. Xions. Książ.
Pieczątka pocztowa Xions 1862 r. Książ.
Pieczątka Posterunek MO Książ 1946 r.
Pieczątka Posterunku Milicji Obywatelskiej w Książu - 1946 r.
Pieczątka Przedsiębiorstwo Dekarskie. Książ 1945 r.
Pieczątka Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1948 r.
Pieczątka Roman Biniakowski. Książ 1947 r.
Pieczątka rzeźnik Szczepan Rybak. Książ 1948 r.
Pieczątka rzeżnik Józef Matuszewski. Książ 1948 r.
Pieczątka Schulz Roman zegarmistrz. Książ 1940 r. Tiefenbach.
Pieczątka Towarzystwo Młodzieży w Książu. Lata 30. XX w.
Pieczątka urzędu pocztowego, Xions 1920 r.
Pieczątka Wincentego Kocha. Książ 1947 r.
Pieczątka Zakład Fryzjerski Fr. Jaksoniak. Książ 1954 r.
Pieczątka Zarząd Szkoły Katolickiej. Książ 1925 r.
Pieczątka ZSL Książ. 1984 r.
Pieczątka Związek Kombatantów RP. Książ Wlkp. 1995 r.
Pieczątka. Kasownik numeryczny Xions. Książ 1850 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Książ 1928 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Schonz. Książ 1944 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Tiefenbach. Książ 1942 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Xions 1914 r. Książ.
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1938 r.
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1948 r.
Pieczęć - Bractwo Strzeleckie Książ 1902 r.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1928 r.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1974 r.
Pieczęć - Parafia św. Mikołaja, Książ 1963 r.
Pieczęć - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Książ 1950 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1937 r.
Pieczęć - Urząd Policyjny. Książ 1921 r.
Pieczęć - Zarząd Gminny w Książu. 1937 r.
Pieczęć - Zarząd Miejski w Książu ok. 1939 r.
Pieczęć - Zarząd Miejski w Książu ok. 1945 r.
Pieczęć Bractwa Strzeleckiego. Książ 1925 r.
Pieczęć Burmistrz Książa Wielkopolskiego 2004 r.
Pieczęć cechowa garncarzy. Książ XVIII w. (Xiąż, Xions).
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Odcisk
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał.
Pieczęć Chór Kościelny. Książ
Pieczęć do listów. Zarząd Gminny Książ 1945 r.
Pieczęć Dozór kościelny, Książ 1882 r. Xiąż, Xions,
Pieczęć Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczęć Gustav Paschen Xions 1895 r.
Pieczęć Koła Śpiewackiego. Książ 1925 r.
Pieczęć Komenda Milicji Książ 1945 r.
Pieczęć Komitet Rozbudowy Kościoła w Książu 1948 r.
Pieczęć Królewski Urząd Rejonowy Książ Xions 1902 r.
Pieczęć Magistrat Xions. Książ 1851 r.
Pieczęć magistratu Książ. Xions 1915 r.
Pieczęć miasta Książ. SIGILLUM OPIDI KXIASZ 1650 r.
Pieczęć miejska z herbem. Książ 1923 r.
Pieczęć miejska z herbem. Książ 1926 r.
Pieczęć parafii ewangelickiej Tiefenbach. Książ 1940 r.
Pieczęć parafii ewangelickiej Xions. Książ 1794 r.
Pieczęć parafii św. Antoniego. Książ 2003 r.
Pieczęć parafii św. Mikołaja w Książu 1850 r.
Pieczęć pocztowa Książ Poznański. 1925 r.
Pieczęć pocztowa Xions, Książ 1876 r.
Pieczęć pocztowa. Książ (Xions) 1870 r.
Pieczęć posterunku pruskiej policji Książ. Xions 1915 r.
Pieczęć PPS Książ, 1947 r.
Pieczęć prywatnej szkoły niemieckiej. Książ 1933 r.
Pieczęć Rady szkolnej. Książ 1936 r.
Pieczęć sądu patrymonialnego Książ 1796 r. (Xions)
Pieczęć Urząd Stanu Cywilnego. Książ 1920 r.
Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego Książ 1930 r.
Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego. Książ 1930 r.
Pieczęć Wacław Wysogotta Zakrzewski. Książ 1774 r.
Pieczęć władz okupacyjnych Tiefenbach 1941 r. Książ.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Schonz (Xions) 1944 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Schonz 1945 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1939 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r. (2)
Pieczęć Zarząd Gminny Książ 1931 r.
Pieczęć ZSL Książ. 1984 r.
Pieczęć Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 koło Książ. 1937 r.
Pieniądz zastępczy Książ 1917 r.
Plan nowej szkoły ewangelickiej w Książu, 1913 r.
Pokwitowanie kosztów śniadania PCK, Książ 1948 r.
Poświadczenie Stanisław Garbarczyk. 1920 r.
Poświęcenie nowej szkoły. Książ 1936 r.
Powstańcy 1863 r.
Projekt przebudowy domu Bronisława Schlafke. Książ 1933 r.
Projekt przebudowy domu Feliksa Łukowskiego. Książ 1937 r.
Przedszkole Książ 1967 r.
Przywilej króla Stanisława Augusta na 4 jarmarki w roku 1774 r.
Rachunek Konsum GmbH Tiefenbach. Książ 1941 r.
Rachunek za chleb dla MO. Książ 1945 r.
Rachunek za cukierki. Książ 1948 r.
Spis telefonów. Książ 1926 r.
Społem Książ Wlkp. - 1949 r.
Sprawozdanie Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Książ 1891 r.
Świadectwo cechu garncarzy. Książ 1853 r.
Świadectwo Jerzy Guzik Książ 1937 r.
Świadectwo moralności Kazimierz Jackowiak. Książ 1947 r.
Świadectwo Szkoły Powszechnej. Książ 1939 r.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Banaszyńskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Bractwa Strzeleckiego
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Chwiłkowskich z dziećmi.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Guzików.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Ilskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od kawalerów.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Koła Śpiewackiego.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Męskiej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Mietlińskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Mietlińskiej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Peissertowej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Senlerówny.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Śmiśniewiczowej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Telesfora Łukowskiego.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Zajdleyów.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Ziembowskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Zwierzchlewskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Strona adresowa.
Urząd pocztowy, Książ 1920 r.
Warsztat ślusarsko-mechaniczny - Książ - 1947r.
Władysław Kaczmarek. Brązowy Krzyż Zasługi. 1938 r.
Wniosek Bractwa Kurkowego do Urzędu Bezpieczeństwa, 1947
Wypis z aktu chrztu. Książ 1783 r.
Zaproszenie do wstąpienia do Bractwa Strzeleckiego
Zaświadczenie Roman Garbarczyk. CAW 1960 r.
Zaświadczenie Stanisław Garbarczyk. CAW 1958 r.
Zezwolenie na budowę młyna w Książu. 1764 r.
Życzenia jubileuszowe dla Koła Pszczelarzy od ZSL. Książ 1984 r.

Brzóstownia
Dowód Osobisty Kazimierz Jackowiak. Brzóstownia 1935 r.
PWK katalog wystawy 1929 r. Stefan Doerffer.

Charłub
Świadectwo szkolne Jan Strzelczyk. Mchy 1914 r.

Chrząstowo
Akta majątku Chrząstowo. 1926 r.
Pieczątka Majątek Chrzątowo. 1939 r.
Pieczątka. Majątek Chrząstowo. 1926 r.
Pieczęć. Chrząstowo. Obszar dworski. 1926 r.
Weksel pana Górki. Chrząstowo, 1939 r.

Chwałkowo Kościelne
Dowód osobisty Walenty Józefiak. 1937 r.
Dyplom Gołębiewski Adam. Chwałkowo Kościelne. Poznań 1948 r.
Jan Skrzypiński. Notatka biograficzna Powstańca Wielkopolskiego.
Pieczątka - Kath. Schule Chwałkowo ok. 1914 r.
Pieczątka - Kościół św. Michała Arch. Chwałkowo Kościelne 1960 r.
Pieczątka - Publiczna Szkoła Powszechna Chwałkowo po 1945 r.
Pieczątka Banku Ludowego w Chwałkowie. 1929 r.
Pieczątka Kazimierz Wawrzyniak. Chwałkowo 1935 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1976 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1978 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1984 r.
Pieczątka. Majątek Chwałkowo. Neudorf 1943 r.
Pieczątka. Szkoła Podstawowa Chwałkowo. 1972 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna Chwałkowo ok. 1929 r.
Pieczęć OSP Chwałkowo Kościelne. 1938 r.
Pieczęć parafii Chwałkowo 1853 r.
Pieczęć Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Chwałkowie. 1935 r.
Świadectwo szkolne Walenty Józefiak. Chwałkowo 1914 r.
Wykaz dla rowerzysty Walenty Józefiak. Chwałkowo, lata 30. XX w.
Zbiorcza szkoła gminna w Książu Wlkp., przedszkole w Chwałkowie

Gogolewo
Lista długów wobec parafii Gogolewo 1800 r.
Pieczątka Foto B. Strabel. Gogolewo 1942 r.
Pieczątka Majętność Gogolewo. Wiesław Kornobis 1933 r.
Pieczątka Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze. Gogolewo 1938 r.
Pieczątka Szkoła Podstawowa Gogolewo. 1961 r.
Pieczęć parafii Gogolewo, 1823 r.
Pieczęć parafii Gogolewo, 1888 r.
Pieczęć wsi Gogolewo. 1876 r.
Rejestr po spalonym kościele. Gogolewo 1779 r.
Stypendium Stanisław Otocki, Gogolewo 1875 – 1880 r.

Kiełczynek
Nekrolog Ignacy Tomczak 1919 r.
Patent - 1919r.
Pieczątka. Plantacja winorośli, Fr. Świerkowski. Kiełczynek 1972 r.

Kołacin
Kennkarte Franciszka Świdurska. 1943 r.
Pieczątka Foto J. Kędzierski. Kołacin.
Pieczątka Jankowiak Nikolaus Altdorf. Kołacin 1940 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Kołacin 1930 r.
Świadectwo Talarczyk Jan. Kołacin 1930 r.

Konarskie
Konarskie. Pieczęć sądowa 1795 r.

Konarzyce
Nauczyciele Konarzyce. Dziennik Urzędowy 1928 r.
Sołtys Wawrzyniec Nawrot. Konarzyce 1938 r.
Życzenia ślubne państwa Nawrot. Konarzyce 1948 r.

Mchy
Bank Ludowy - Mchy rok 1903 - winieta wekslowa.
Do Kolegium Kościelnego w Mchach. 1846 r.
Do Kolegium Kościelnego w Mchach. 1847 r.
Do plebana Piechockiego. Mchy 1848 r.
Gromadzka książka meldunkowa. Mchy.
Kasownik pocztowy Emchen. Mchy 1942 r.
Ks. Polcyn. List, Mchy 1834 r.
Mandat karny Franciszek Matuszak Mchy. Emchen 1941 r.
Nekrolog Józef Klitsche 1920 r.
Nekrolog Kazimierz Sikorski. Mchy 1930 r.
Nekrolog Krystyna z Tyszkiewiczów Mielżyńska. Pawłowice 1932 r.
Nekrolog Krzysztof Mielżyński. Mchy 1927 r.
Nekrolog Maksymilian hr. Mielżyński, Mchy 1916 r.
Nekrolog Marianna (Marya) Walewska z Karśnickich 1893 r.
Ogloszenie burmistrza obwodowego Diefenbachera. 1939 r.
Pieczątka - Katholische Schule Emchen. Mchy 1914 r.
Pieczątka Bank Ludowy Mchy 1937 r.
Pieczątka Bank Ludowy Mchy. 1911 r.
Pieczątka Biuro Parafialne Mchy 1948 r.
Pieczątka Chóru Kościelnego Mchy - 1949 r.
Pieczątka Kółko Rolnicze Mchy. Lata 60. XX w.
Pieczątka okupacyjna majętności Mchy. 1942 r.
Pieczątka zarządu majętności Mchy. 1940 r.
Pieczęć - kościół parafialny Mchy 1895 r.
Pieczęć - kościół parafialny Mchy 1909 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Mchy 1932 r.
Pieczęć Bibioteka hr. Krzysztofa Mielżyńskiego. Mchy 1919 r.
Pieczęć Dozór kościelny, Mchy 1855 r. Emchen
Pieczęć Dozór kościelny, Mchy 1909 r. Emchen.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Mchy 1956 r.
Pieczęć sołtysa Mchy 1909 r.
Pieczęć urzędu stanu cywilnego Mchy. Emchen 1878 r.
PWK katalog wystawy 1929 r. hr. Feliks Mielżyński
Quittungskarte Jędrzejczak Kazimierz. Emchen 1941 r. Mchy.
Stammbuch Piechocki. Rodzinna książka urodzin. Mchy 1911 r.
Zarząd Leśny Mchy 1933 r.

Radoszkowo
Nakaz płatniczy dla Franciszka Bojaka

Sroczewo
Pieczątka Sołtys gromady Sroczewo. 1939 r.

Świączyń
Pieczątka Majątek Świączyń. Wilhelm Kirschstein. 1928r.

Włościejewice
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Włościejewice, przed 1953 r.
Pieczęć Sołectwo Włościejewice. 1934 r.
Świadectwa przejścia na wiarę katolicką. Włościejewice 1784 r.

Włościejewki
Legat Andrzeja Niegolewskiego. Włościejewki 1823 r.
Nekrolog ks. Hipolit Kowalski. Włościejewki 1926 r.
Pieczątka korespondencyjna szkoła Włościejewki 1935 r.
Pieczątka Majątek Włościejewki 1932 r. Wilhelm Beyme.
Pieczątka Majętność Włościejewki. Wilhelm Beyme. 1932 r.
Pieczęć Dozór kościelny, Włościejewki 1879 r.
Pieczęć Kościół parafialny we Włościejewkach 1954 r.
Pieczęć parafii Włościejewki. 1785 r.
Pieczęć wsi Włościejewki. 1879 r.
Plebania dla Włościejewek. Projekt architektoniczny 1901 r.
Władysław Niegolewski, akt chrztu. Włościejewki 1819 r.

Zaborowo
50 lat Polskiego Związku Łowieckiego. Książ 1973 r.
Pieczątka - Katholische Schule Zaborowo 1899 r.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. odcisk.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. oryginał.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. odcisk.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. oryginał.
Pieczęć wsi Zaborowo. 1888 r.

Zakrzewice
Pieczęć Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Książu. 1959 r.
Pieczęć Wójt Obwodu Ksiąskiego. 1928 r.
Pieczęć Wójt Obwodu Książ. 1933 r.
Wizytacja szkoły. Zakrzewice 1939 r.

Zawory
Pieczątka okolicznościowa Maksymilian Cygalski. Zawory 2006 r.

Książek
Pieczątka Dominium Książek 1936 r.
Pieczątka. Majątek Książek. Schonz 1943 r.
Pieczęć Obszar dworski Książek. 1934 r.
Pieczęć Sołectwo Książek 1934 r.
Quittungskarte Kaczmarek Kazimiera. Tiefenbach Gut 1941 r. Książek.

Związane z gminą
Pieczęć wsi Chromiec. 1858 r.

Ostatnio dodane:


Ks. Kazimierz Echaust - podziękowanie. 1934 r.


Pieczęć ZSL Książ. 1984 r.


Pieczątka ZSL Książ. 1984 r.


Pieczęć sądu patrymonialnego Książ 1796 r. (Xions)


Życzenia jubileuszowe dla Koła Pszczelarzy od ZSL. Książ 1984 r.


Pieczęć wsi Zaborowo. 1888 r.


Pieczątka Berdyszak Kazimierz zegarmistrz. Książ 1956 r.


Pieczątka Schulz Roman zegarmistrz. Książ 1940 r. Tiefenbach.


Pieczątka Zakład Fryzjerski Fr. Jaksoniak. Książ 1954 r.


Wypis z aktu chrztu. Książ 1783 r.


Zezwolenie na budowę młyna w Książu. 1764 r.


Pieczątka Majątek Włościejewki 1932 r. Wilhelm Beyme.


Pieczątka Księgarnia Książ 1985 r.


Kasownik pocztowy Emchen. Mchy 1942 r.


Dowód wpłaty Motormühle Schonz. (Xions) Książ 1944 r.


Rachunek Konsum GmbH Tiefenbach. Książ 1941 r.


Jan Walczak Książ - 1947 r.


Społem Książ Wlkp. - 1949 r.


Młyn Parowy - Książ - 1947 r.


P.Z.G.S. Książ Wlkp. - 1949 r.


Kasa Miejska w Książu - 1947 r.


Nadleśnictwo Państwowe Książ - 1946 r.


Legitymacja biblioteczna - Książ - 1950 r.


Drogeria Czesław Wilczyński - Książ - 1945 r.


Warsztat ślusarsko-mechaniczny - Książ - 1947r.


Hurtowa Sprzedaż Wincenty Koch - Książ - 1948 r.
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe