Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Przywilej króla Stanisława Augusta na 4 jarmarki w roku 1774 r.

Datowanie: 15 lipca 1774
Źródło: AP Poznań
Miejsce: Książ [ob. Książ Wielkopolski]

Dokument o treści:

Stanisław August z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski.

Oznajmiamy Niniejszym Listem Przywilejem naszym wszem wobec i każdemu z osobna komu o tym wiedzieć należy. Iż czułości i dobroczynności Naszej Królewskiej rzecz przyzwoitą bacząc wszelkimi sposobami pomnażać dobro i dochody Poddanych naszych. Chętnie więc do tego na prośbę Panów Rad naszych przy Boku naszym zostających za miasteczkiem Xiąż w województwie Poznańskim a Powiecie Kościańskim Urodzonego Wacława Zakrzewskiego Szambelana Naszego Dziedzicznym skłoniliśmy się abyśmy Onemuż Jarmarków Cztery do Roku nadali i naznaczyli jakoż niniejszym Listem Przywilejem Naszym wiecznymi czasy nadajemy i naznaczamy. Pierwszy nazajutrz po Nowym Roku, Drugi na św. Marka, Trzeci nazajutrz po św. Michale, Czwarty na św. Łucję podług Łacińskiego Kalendarza bez przeszkody jednak pobliższych miast i miasteczek. Na które to Jarmarki do pomienionego Miasteczka Xiąża wolno będzie wszelkiego narodu Kupcom et cujuscunq Status et Conditions Ludziom przyjeżdżać i przychodzić, Towary wszelkie, Konie, Bydła przyprowadzać, przypędzać, one sprzedawać, frymarczyć, Towary za Towaty zamieniać, kupować pod wolnością i bezpieczeństwem tak przyjeżdżającym na te Jarmarki jako z nich odjeżdżającym w Prawie pospolitym opisanymi i warowanymi, takich tylko nie przypuszczając których Prawa pospolite od spotkowania i dobrymioddzielają i onego zabraniają Prawa Nasze Królewskie Recepty i Kościoła Św. Rzymskiego Katolickiego w całości zachowują. Na co dla lepszej Wiary Ręką naszą podpisawszy Pieczęć Koronną przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Warszawie dnia XV. miesiąca Lipca Roku Pańskiego MDCCLXXIV Panowania Naszego Roku.
Stanisław August Król

Przywilej na Jarmarków Cztery co Rok do Miasteczka Xiąża nazwanego w Województwie Poznańskim a Powiecie Kościańskim leżącego Urodzonego Wacława Zakrzewskiego Szambelana Jego Królewskiej Mości dziedzicznego dany.

Antoni Sikorski Jo Kr Mci i Pieczęci W_ką Sekretarz
[«]

[»]

Sygnatura: DO-00019
Fot. Zasoby własne | Autor: WIR
Jeśli możesz uzupełnić opis tego obiektu, napisz do nas: wir.ksiazwlkp[@]gmail.com. Użyj sygnatury obiektu (dwie linie wyżej).
Obiekty powiązane.


2012-2023 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe