Wirtualna Izba Regionalna Gminy Ksi笨 Wielkopolski
87. rocznica Wiosny Lud體 - ods硂ni阠ie tablicy pami眛kowej.

Datowanie: 1935 r.
瑀骴硂: CK Ksi笨 Wlkp.
Miejsce: Ksi笨 [ob. Ksi笨 Wielkopolski]

Opis zdj阠ia/ryciny:
Moment ods硂ni阠ia tablicy pami眛kowej, po秝i阠onej majorowi Florianowi D眀rowskiemu i poleg硑m powsta馽om
w bitwie 29 kwietnia 1848.
Tablica umieszczona na bocznej 禼ianie Banku Ludowego - pierwszy od zachodniej strony budynek pierzei po硊dniowej rynku.
Sygnatura: FR-00119
Fot. Zasoby w砤sne | Autor: WIR

87. rocznica Wiosny Lud體 - ods硂ni阠ie tablicy pami眛kowej.
Je秎i mo縠sz uzupe硁i opis tego obiektu, napisz do nas: wir.ksiazwlkp[@]gmail.com. U縴j sygnatury obiektu (dwie linie wy縠j).
Obiekty powi眤ane.


2012-2018 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdj阠ia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artyku硑 | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe